Samlet projektoversigt

 

 Intrastrukturelle projekter

 

Cykelstier Frejasvej og Selskovvej

Stade: Anlægsarbejder pågår

Tidsplan: Anlæg afsluttes 2-3. kvartal 2021

 

 

Cykelsti langs Holmegårdsvej

Stade: Arbejdet er udført

Tidsplan: Afsluttet

 

 

Milnersvej, signalreguleret stikrydsning mv. samt projektudvidelse delt sti mv.

Stade: Anlægget er i drift

Tidsplan: Anlægsarbejder er udført og afsluttet. Projektudvidelse delt sti udføres 3. kvartal 2021.

 

Tamsborgvej cykelsti

Stade: Stien taget i brug

Tidsplan: Slidlag cykelsti udlægges 2. - 3. kvartal 2021

 

Genopretning af Roskildevej og samt signalanlæg

Stade: Arbejdet er udført

 

Fremkommelighed og mobilitet

Stade: Anlægsarbejder i rundkørslen ved McDonalds er afsluttet på nær mangelarbejder

Tidsplan: Juni 2021

 

Stade: Projektering af fremkommelighedstiltag Skansevej og Carlsbergvej ikke igangsat

Tidsplan: Projektering 3. - 4. kvartal 2021. Ekspropriation udførelse 2022

 

Stade: Cykellandevej -information til lokalråd og cyklistforbud 2. kvartal 2021

Tidsplan: Realisering 3. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022

 

Trafiksanering Nødebo

Stade: Projektet er udført på nær afsætningsplads ved skolen samt afklaring af et bumpFørste del under udførsel

Tidsplan: Manglende arbejder 2. - 3. kvartal 2021

 

Shunt fra motorvejens forlængelse

Stade: Udført og taget i brug. Mangelarbejder pågår

Tidsplan: Juni 2021

 

Trafiksikring  - Lykkeholm

Stade: Undersøgelse af skolevejsforbindelser er afsluttet

Tidsplan: Løsningsforslag fremlagt for udvalget i oktober 2020. Dialog med lokalrådet er afholdt

 

Favrholm, stationsforplads, stibro, buslommer og erstatningsgolfbane

Stade: Golfbanearbejder er igangsat. Detailprojektering og stationsforplads og stibro pågår

Tidsplan: Anlæg erstatningsgolfbane 2021. Forplads, stibro og buslommer 2021 -4. kvartal 2023

Mere info: Favrholm stationsforplads

 

Sti bag om badmintonhallen

Stade: Primære anlægsarbejder er afsluttet og stien taget i brug. Slidlag afventer

Tidsplan: 2. kvartal 2022

 

Missing links cykelrutenet

Stade: Ansøgning cykelpuljen maj 2021

Tidsplan: 2021 - 2025

 

Bedre skiltning cykelstier

Stade: Igangsat i 2. kvartal.2021 med dialogmøder og fælles cykelbesigtigelser med projektpartnere

Tidsplan: 2021

 

Cykelruter i Nordsjælland

Stade:  Hovedrute afsluttet

Tidsplan: Enkelte mangelarbejder 2. kvartal 2021

 

Støjkortlægning

Stade: Støjkortlægning afsluttet. Udarbejdelse af handlingsplan pågår

Tidsplan: Støjkortlægning og handlingsplan forelægges ABT 3. kvartal 2021

Byrumsprojekter

Fornyelse af Slotsgade

Stade: Projektforslag foreligger

Tidsplan: Første etape Projektering 2021 og udførelse 2022

 

 

Vejombygninger og byggemodninger

 

Ullerød Nord - byggemodning

Stade: Anlægsarbejder pågår

Tidsplan: Anlæg 2020 - 2023, beplantningsplan og legepladsprojekt fremlægges for udvalget i december 2021

 

Smørkildefingeren (Favrholm)

Stade: Hovedprojektering pågår

Tidsplan: Udbud februar - juni 2022 efter godkendelse af lokalplan. Udførelse august 2022 - august 2024 

Mere info: Favrholm

 

Favrholm - stier

Stade: Projektering pågår. Erstatningsnatur er etableret. 

Tidsplan: Projektering 2020 - 2021. Primære anlæg 2022 - 2023

 

Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen

Stade: Anlæg færdiggjort og primær aflevering til Vejdirektoratet foretaget. 

Tidsplan:  Udeståender med Vejdirektoratet afsluttes i 2. -3. kvartal 2021

 

Turistbusparkering

Stade: Tre buslommer til afsætning nær slottet og depotpladser på Roskildevej er etableret. Projektering Lille Markedsplads med 7 busholdepladser pågår.

Tidsplan: Projektering afsluttes i 2021 men udførelse kan først ske når HHM arbejdsplads rømmes forventeligt i løbet af 2023

 

LAR-projekter

Slotsvænget - klimaløsning og istandssættelse

Stade: Licitation er afholdt

Tidsplan: 2021 2022

 

Trafiksaneringsprojekter

Trafiksaneringsprojekter 2021

Stade: Projektering igangsættes juni - august 2021

Tidsplan: 2021

 

Planlægning af trafiksaneringsprojekter 2022 - 2025

Stade: Igangsættes 3-4. kvartal 2021

 

 

Andre større projektopgaver

 

Batzkes Bakke, Københavnsvej  

Stade: Beboerinitiativ 1. halvår 2021

Tidsplan: Granskning  af projektmateriale og materiale til fondsansøgning 2-3. kvartal 2021

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her