Tandlæger

Her kan du finde information om tandlæger til børn og voksne

Børne- og ungetandpleje

Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle under 18 år, og kommunen betaler for behandlingen - også den nødvendige tandregulering.

Det er gratis at gå til tandlæge, hvis barnet er under 15 år.

 

Forældre til børn under 16 år skal selv betale udgiften, hvis de vil bruge en privatpraktiserende tandlæge frem for det kommunale tilbud.

De 16-17-årige kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en privatpraktiserende tandlæge. Behandlingen er gratis.

 

For mere information om tandplejen i Hillerød Kommune klik her.

 

Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgstandpleje

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

 

Specialtandpleje

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud.

 

Læs mere om egenbetaling på tandplejens hjemmeside her

 

Akut tandlægehjælp 

Får du tandpine eller tandskader uden for tandlægernes normale åbningstid, kan du henvende dig til en tandlægevagt. Den kan være tilknyttet skadestuen eller være en klinik i lokalområdet.

Find tandlæge eller tandlægevagt her.

 

Tilskud 

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som har overenskomst med regionerne. Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige til en række behandlinger:

  • undersøgelse
  • forebyggende behandling
  • behandling af huller (caries)
  • tandkødsbetændelse (paradentose)
  • rodbehandling
  • tandudtrækning under lokalbedøvelse.

Faste priser

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. De faste priser er bestemt ud fra en overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen og dermed ens for alle klinikker.

Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Frie priser


For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. De frie priser fastsætter den enkelte klinik, og tandlægens prisliste skal kunne ses i venteværelset.

Hvis din samlede betaling for behandling forventes at overstige 2.500 kr., skal din tandlæge give dig et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag.

Du kan sammenligne priser på sundhed.dk her.


Bed om et skriftligt tilbud


Hvis en behandling vil koste over 2.500 kr., når tilskuddet fra sygesikringen er trukket fra, så skal tandlægen tilbyde et skriftligt overslag på prisen. Der er frit valg af tandlæge, og du kan skifte mellem tandlæger, alt efter hvilken behandling du ønsker.

De faste priser gælder for patienter i sikringsgruppe 1. For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. De får samme tilskud som patienter i gruppe 1.

 

Tilskud til behandling i udlandet

Du får samme tilskud som i Danmark til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU/EØS-land. Det drejer sig om følgende lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Du får tilskud til de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark. Du kan fx ikke få tilskud til tandproteser eller kroner.

Udbetaling af tilskud

I Danmark bliver tilskuddet automatisk fratrukket din regning, inden du betaler, men ved behandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet. Du skal sørge for dokumentation på:

  • specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
  • beskrivelse af ydelsen
  • kopi af eventuel lægehenvisning
  • dokumentation for at behandleren i det andet land er autoriseret i dette land.

Dokumentationen skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Der gives ikke tilskud til behandlinger, som ikke er tilskudsberettiget i Danmark, f.eks. tandproteser eller kroner. Send dokumentation og regning til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto.

Læs også om tandlægebehandling i udlandet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.


Få overblik over dine konsultationer 

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.'

Mine konsultationer 

 

Klage over fejlbehandling 

 

Hvis du ønsker at klage over tandlægefaglig behandling hos en offentligt ansat tandlæge, skal du henvende dig til Patientkontoret i den region, du bor i, eller direkte til Patientombuddet. Patientkontoret kan også hjælpe dig med at udforme klagen.

Klag over privatpraktiserende tandlæge

Når du er fyldt 18 år og har fået behandlet dine tænder hos en privatpraktiserende tandlæge, der har overenskomst med den danske sygesikring, har du mulighed for at klage over fejlbehandling.

Du skal klage inden for to år efter du har fundet eller burde have registreret fejlen - og maksimum fem år efter behandlingen. Vedrører klagen andre forhold, så er fristen seks uger og maksimum fem år efter behandlingen.

Klager behandles i forskellige nævn alt efter klagens art:

Du kan læse om klageforløb og erstatning på hjemmesiden tandklage.dk, som er udarbejdet af Tandlægeforeningen og Danske Regioner. Her finder du også klageskemaer.

Klagemuligheder i udlandet

Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande. Hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte 'Forbruger Europa', som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer.

Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan klage over behandlingen og hvor du skal klage.

Krav om erstatning

Når du klager og får medhold, kan du få en del eller hele din betaling for behandlingen tilbage. Ønsker du erstatning ud over tandlægeregningen på mere end 1.000 kr., så skal kravet fremsættes hos Dansk Tandlægeforenings Patientforsikring. Læs mere i pjecen 'Når skade er sket'.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her