Stofmisbrug

Hillerød Kommune yder anonym rådgivning og vejledning til borgere, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af stoffer.

Alle borgere over 18 år kan få uforpligtende rådgivning i relation til deres stofproblemer og vejledning om kommunens behandlingsmuligheder. Behandlingsmålene vil tage udgangspunkt i den enkelte misbrugers problemer og forudsætninger. Ligeledes kan Ungerådgivningen hjælpe unge mellem 13-23 år.

Hillerød Kommunes tilbud til borgere over 18 år

Som borger over 18 år kan du henvende dig til kommunens misbrugskoordinator på tlf. 72 32 33 01 eller Socialfaglig Enhed på telefon tlf. 72 32 00 00, mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00, torsdag kl. 12.00-17.00 og fredag kl. 10.00-12.00. Her vil vi tage udgangspunkt i din aktuelle situation, hvorfra vi kan planlægge det videre forløb.

Ungerådgivningen i Hillerød kommune

Som ung kan du henvende dig til Ungerådgivningen, som er et gratis tilbud om rådgivning til unge mellem 13-23 år i Hillerød Kommune. Ungerådgivningen kan kontaktes mandag-torsdag mellem 12-17 pr. telefon, SMS og mail på hhv. tlf. 72 32 55 50 eller mail: ung3400@hillerod.dk.

Bekymrede forældre er også meget velkomne til at tage kontakt til Ungerådgivningen. Yderligere information kan findes på følgende adresse: www.ung3400.dk.

Lægesamtale

Personer med stofmisbrug, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, tilbydes en gratis lægesamtale. Samtalen skal gennemføres inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandlingen. Hvis du ønsker en gratis lægesamtale, skal du kontakte Socialfaglig Enhed på tlf. 72 32 00 00 i deres telefontid. De vil kunne oplyse dig om, hvor du kan få lægesamtalen.

Ambulant behandling

Ambulante behandlingstilbud er dagtilbud, som varierer i omfang og intensitet. Ambulant behandling kan som eksempel omfatte gruppeterapi, individuelle samtaler, rådgivning af pårørende, parterapi mm. Behandlingen finansieres af Hillerød Kommune.

Døgnbehandling

Dette behandlingstilbud indebærer, at du som borger i en periode bor på behandlingsstedet. Behandlingen foregår primært på godkendte private behandlingssteder, da behandlingsstedet skal leve op til videnskabeligt dokumenterede resultater. Selve behandlingen finansieres af Hillerød kommune – dog vil der blive opkrævet en egenbetaling for selve opholdsdelen, som vil blive beregnet på baggrund af indkomstgrundlag. For yderligere information henvises til Socialfaglig Enhed.

Substitutionsbehandling

Substitutionsbehandling er medicinsk behandling for stofmisbrug. Behandlingen kommer enten med eller uden psykosocial støtte.

Har du behov for behandling, har du mulighed for at kontakte Center for Forsorg og Behandling, som tilbyder substitutions- og misbrugsbehandling. Du kan også kontakte kommunens misbrugskoordinator på tlf. 72 32 33 01 eller Socialfaglig Enhed på tlf. 72 32 00 00 i tidsrummet mandag til onsdag kl. 10.00-14.00, torsdag 12.00-17.00 og fredag 10.00-12.00. 
Substitutionsbehandling er pr. 1. januar 2015 omfattet af frit valg. Det vil sige, at hvis du i forvejen modtager substitutionsbehandling, kan du selv vælge, hvilken offentlig institution eller godkendt privat institution, du ønsker din lægelige behandling fra. Det samme gælder for dig, der allerede er blevet visiteret til substitutionsbehandling, men endnu ikke har påbegyndt denne. Frit valg forudsætter, at behandlingsstedet har plads, at lægen det pågældende sted vurderer, at behandlingen kan overtages i forhold til dine behandlingsbehov, og at der ikke er for langt mellem din bopæl og behandlingsstedet.

Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling

Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling henvender sig til de borgere, som har fast arbejde / er under uddannelse og som oplever, at stoffer fylder for meget i weekenden eller hverdagen. For at få behandlingen skal man være over 18 og ikke have andre sociale problemer end stofmisbruget.

Behandlingen er gratis for dig og betales af din bopælskommune. Hvis du ønsker anonym stofmisbrugsbehandling, behøver du hverken at opgive dit cpr-nummer eller rigtige navn. Det betyder, at du ikke bliver registreret nogen steder. Dog skal du fremvise sygesikringsbevis, for at sikre, at udgiften til behandling dækkes af din bopælskommune. Du har ret til at dække over navn, cpr-nummer og adresse, når du fremviser sygesikringsbevis.

Behandlingen består af en afklarende samtale, et 14 ugers gruppeforløb samt en afsluttende samtale. I den afklarende samtale vil det blive vurderet, om du opfylder betingelserne for at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling. Hvis det viser sig, at du ikke tilhører målgruppen for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling vil du blive henvist til Hillerød Kommune med henblik på at få tilbud om en anden form for stofmisbrugsbehandling. Hillerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med to eksterne behandlingssteder om at yde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling:

Novavi stofrådgivning, tlf. 30 59 37 33. Mail: stofraadgivningen@novavi.dk. Læs mere om tilbuddet på Novavi Stofrådgivning

Center for Forsorg og Behandling (tidl. Nordsjællands Misbrugsbehandling), tlf.: 5163 3659. Læs mere om tilbuddet på Center for Forsorg og behandlings hjemmeside. Behandlingen tilbydes i Hillerød.

Du er også velkommen til at kontakte Socialfaglig Enhed på mail: socialteam@hillerod.dk eller tlf. 72 32 00 00.

Kontrakter

Kommunen tilbyder indgåelse af kontrakt om tilbageholdelse til stofmisbrugere, herunder gravide misbrugere, der er i behandling i døgntilbud.

Kvalitetsstandard

På denne side kan du finde Hillerød Kommunes kvalitetsstandard om misbrugsbehandling. I kvalitetsstandarden fremgår det, at Trollesbro tilbyder misbrugs- og substitutionsbehandling. Misbrugsbehandlingen er imidlertid ophørt fra d. 30. juni 2015, og substitutionsbehandlingen er ophørt fra d. 1. oktober 2016.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS