Stofmisbrug

Hillerød Kommune kan tilbyde rådgivning og vejledning til borgere, der oplever problemer med rusmidler.

Alle borgere over 18 år kan få uforpligtende rådgivning i relation til deres rusmiddelproblematikker og vejledning om behandlingsmuligheder. Ligeledes kan Ungerådgivningen i kommunen råde og vejlede unge mellem 13-23 år.

Hillerød Kommunes tilbud til borgere over 18 år

Som borger over 18 år kan du henvende dig til kommunens misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 01 eller 72 32 33 02. Telefonsamtalen vil tage udgangspunkt i din aktuelle situation, hvorfra vi kan planlægge det videre forløb. Alle former for stofmisbrugsbehandling kræver bevilling af Hillerød Kommune på nær anonym stofmisbrugsbehandling.

Ungerådgivningen i Hillerød kommune

Som ung kan du henvende dig til Ungerådgivningen, som er et gratis tilbud om rådgivning til unge mellem 13-23 år i Hillerød Kommune. Ungerådgivningen kan kontaktes mandag-torsdag mellem 12-17 pr. telefon, SMS og mail på hhv. tlf. 72 32 55 50 eller mail: ung3400@hillerod.dk.

Bekymrede forældre er også meget velkomne til at tage kontakt til Ungerådgivningen. Yderligere information kan findes på følgende adresse: www.ung3400.dk.

Lægesamtale

Ansøger du om stofmisbrugsbehandling, kan du ønske en lægesamtale. Ønsker du en samtale, skal den gennemføres inden der træffes afgørelse om stofmisbrugsbehandlingen. Du kan kontakte misbrugskoordinatorerne på tlf. 72 32 33 02 eller 72 32 33 01 for yderligere information.

Ambulant, dag- og døgnbehandling

Ambulant behandling er et behandlingstilbud 1-2 gange om ugen, hvor du bor hjemme og fortsat kan passe din almindelige hverdag. Ambulant behandling kan ydes som gruppeterapi eller individuelle samtaler, hvor du støttes i dine behandlingsmål.

I dagbehandling ydes en struktureret behandling. I dagbehandling  støttes du i dine behandlingsmål med en kombination af aktiviteter, individuelle samtaler  samt gruppeforløb.

Døgnbehandling er et meget omfattende behandlingstilbud, og retter sig generelt mod de mest belastede borgere med misbrug. Døgnbehandling er et tilbud, hvor du i en periode bor på et behandlingssted, hvor der er personale døgnet rundt.

Ønsker du ambulant, dag- eller døgnbehandling skal du kontakte én af Hillerød Kommunes misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 02 eller 72 32 33 01, og du vil herefter blive indkaldt til en indledende samtale. Hvis behandlingen bevilliges, er det Hillerød Kommune, der betaler for dit forløb. Ved døgnbehandling skal du selv betale for kost og logi.  

Hillerød Kommune bevilliger og betaler kun for behandlingstilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen.dk.

Substitutionsbehandling

Har du behov for behandling, har du mulighed for at kontakte én af kommunens misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 01 eller 72 32 33 02 i Socialfaglig Enhed.
Substitutionsbehandling er, når den er bevilliget af kommunen, omfattet af frit valg.  Det vil sige, at du selv kan vælge, hvilken offentlig institution eller godkendt privat institution, du ønsker din substitutionsbehandling fra. Frit valg forudsætter, at behandlingsstedet har plads, at lægen det pågældende sted vurderer, at behandlingen kan overtages i forhold til dine behandlingsbehov, og at der ikke er for langt mellem din bopæl og behandlingsstedet.

Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling

Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling henvender sig til de borgere, som har fast arbejde / er under uddannelse. For at få behandlingen skal man være over 18 og ikke have andre sociale problemer end stofmisbruget.

Behandlingen er gratis for dig og betales af din kommune. Hvis du ønsker anonym stofmisbrugsbehandling, behøver du hverken at opgive dit cpr-nummer eller rigtige navn. Det betyder, at du ikke bliver registreret nogen steder. Dog skal du fremvise sygesikringsbevis, for at sikre, at udgiften til behandling dækkes af din kommune. Du har ret til at dække over navn, cpr-nummer og adresse, når du fremviser sygesikringsbevis.

Behandlingen består af en afklarende samtale, et 14 ugers gruppeforløb samt en afsluttende samtale. I den afklarende samtale vil det blive vurderet, om du opfylder betingelserne for at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling. Hvis det viser sig, at du ikke tilhører målgruppen for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling vil du blive henvist til Hillerød Kommune med henblik på at få tilbud om en anden form for stofmisbrugsbehandling. Hillerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med to eksterne behandlingssteder om at yde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling:

Helsingør Rusmiddelcenter, der har adressen: Gl. Banegårdsvej 29 i Helsingør. Kontakt tilbuddet anonymt på tlf. 41 86 96 24 eller mail rusmiddel@helsingor.dk. Læs om Anonym stofrådgivning her. 

Novavi stofrådgivning, tlf. 30 59 37 33. Mail: stofraadgivningen@novavi.dk. Læs mere om tilbuddet på Novavi Stofrådgivning

Du er også velkommen til at kontakte kommunens misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 01 eller 72 32 33 02.

Kontrakter

Kommunen tilbyder indgåelse af kontrakt om tilbageholdelse af stofmisbrugere, herunder gravide misbrugere, der er i behandling i døgntilbud.

Kvalitetsstandard

På denne side kan du finde Hillerød Kommunes Kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov, hvor du kan læse om kommunens ydelser indenfor misbrugsområdet. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her