Alkoholbehandling og -rådgivning

Har du - eller én, du kender - brug for at ændre alkoholvaner?

Alle borgere kan få gratis ambulant alkoholbehandling. Alkohol nydes af de fleste mennesker fra tid til anden. Hvis der bliver tale om et misbrug, kan alkohol skabe store problemer for den afhængige og dennes pårørende.

Hvis alkohol er et problem for dig, er der hjælp at hente. Alle borgere kan få gratis ambulant alkoholbehandling. Det er aldrig for sent at søge rådgivning eller gå i behandling.

Du kan ringe til Alkolinjen på 80 200 500, som er en national telefonrådgivning om alkohol. Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 11-15, og man kan ringe anonymt og gratis. Alle borgere - også pårørende - kan via Alkolinjen tale fortroligt med professionelle rådgivere om alkoholproblemer og mulighederne for at få yderligere hjælp.

Er du i tvivl om, hvor meget du drikker, og hvad det betyder for dit helbred, kan du starte med at besøge hjemmesiden Tjekdinealkoholvaner.dk, hvor du også kan få gratis og anonym vejledning.

Henvendelse, rådgivning og behandling

Du kan få gratis uforpligtende rådgivning og vejledning om behandlingsmuligheder - både som ung og voksen.

Kontakt - Voksen

Du kan ringe til kommunens misbrugskoordinator på tlf. 72 32 33 01 eller Socialfaglig Enhed på telefon tlf. 72 32 00 00, mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00, torsdag kl. 12.00-17.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Kontakt - Unge

Hvis du er mellem 13-23 år, kan du få anonym og gratis rådgivning hos Anonym Ungerådgivning.

Bekymrede forældre er også meget velkomne til at tage kontakt til ungerådgivningen.

Kan det foregå anonymt?

Rådgivning og ambulant alkoholbehandling kan ydes anonymt, hvis du ønsker det.

Hvis du ønsker dag- eller døgnbehandling, kan du ikke være anonym.

Er du pårørende?

Det kan være svært at være pårørende til en, der har problemer med alkohol. Der er mange frivillige tilbud, som du kan benytte til støtte og rådgivning eller til at få svar på dine spørgsmål. Læs mere under bjælken: "Frivillig rådgivning og tilbud". Hvis din bekymring gælder en anden person, er du velkommen til at henvende dig til Hillerød Kommunes misbrugskonsulent på telefon 7232 3301 for at få afklaret, hvad du kan hjælpe med.

Tilbud og frivillig rådgivning

Der findes en række forskellige tilbud, som du frit kan benytte, både hvis du eller pårørende har et problem med alkohol:

Hope.dk/alkohol -  tilbyder anonym rådgivning til alle, der har problemer med alkohol og pårørende til drikkende

Alkolinjen - Anonym og gratis rådgivning om alkoholproblemer for både drikkende og pårørende, telefon 80 200 500

Den Blå Linje – Blå Kors - anonym rådgivning ved frivillige medarbejdere

Center for Forsorg og Behandling (tidl. Nordsjællands Misbrugscenter). I Hillerød er der Åben rådgivning: Mandag kl. 9.30-11.30 og torsdag kl. 13-15. ​​Åben Rådgivning er et tilbud om en uforpligtende samtale med en behandler. Du kan være anonym til denne samtale, hvis du ønsker det.

Novavi (tidligere Lænken) - Gratis alkoholbehandling til alle med alkoholproblemer

Hvad er dag-, døgn- og ambulant behandling?

Ambulant behandling er et tilbud, hvor du bor hjemme og fortsat kan passe din hverdag. Ambulant behandling kan ydes som gruppebehandlinger, individuelle samtaler og/eller medicinsk behandling.  Alle borgere over 18 år kan uden forudgående bevilling henvende sig direkte til et godkendt ambulant behandlingstilbud og påbegynde behandlingen. Godkendte tilbud vil fremgå af Tilbudsportalen.

I dagbehandling ydes en meget struktureret behandling. Du møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer dagligt i dagtimerne og følger et fast skema. I dagbehandling støttes du i dine individuelle mål med en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet kan omfatte undervisning, aktivering og sociale støttetilbud – ud over behandling for alkoholproblemer. Der er mulighed for at kombinere forløbet med medicinsk behandling. Dagbehandling kræver bevilling af Hillerød Kommune. Ønsker du dagbehandling, skal du kontakte Socialfaglig Enhed, der vil indkalde dig til en indledende samtale.

Døgnbehandling er det mest omfattende behandlingstilbud og retter sig generelt mod de mest belastede borgere med misbrug. Døgnbehandling er et tilbud, hvor du i en periode bor på et behandlingssted, hvor der er personale døgnet rundt. Døgnbehandling skal godkendes af Hillerød Kommune. Godkendes behandlingen er den gratis, dog skal du selv betale for kost og logi.

Hvor lang tid går der fra henvendelse til evt. behandling?

Ambulant behandling startes senest 14 dage efter din henvendelse. Kommunen skal ikke godkende igangsætning af ambulant behandling.
Ønsker du at ansøge om dag- og døgnbehandling igangsættes en visitationsprocedure, hvor det afgøres, om du kan starte behandling. Der kan gå op til 6 måneder, før eventuel døgnbehandling kan startes.

Hvor kan der ydes behandling?

Du kan frit vælge mellem de godkendte behandlingstilbud. Det vil sige, du kan også vælge et behandlingstilbud i en anden kommune end Hillerød. Det er dog en forudsætning for gratis ambulant behandling, at tilbuddet har indgået en samarbejdsaftale med en kommune, og at Socialtilsynet har godkendt tilbuddet. Det samme gælder dag- og døgntilbud.

Hvis du vil vide mere om tilbud beliggende i Hillerød Kommune eller tilbud i andre kommuner, kan du søge på Tilbudsportalen.

Tilbud til dig, der er vokset op i en familie med misbrug

Hvis du har levet sammen med en far eller mor med et overforbrug af alkohol - eller stadig gør det, kan du hente hjælp flere steder:

TUBA - Blå Kors - rådgivning og terapi til børn og unge, som kommer fra familier med alkoholproblemer. I Hillerød tilbyder TUBA-afdelingen hjælp til unge ml. 14 og 24 år fra alle kommuner. TUBA tilbyder også hjælp til unge ml. 25 - 35 år, der bor i Hillerød Kommune.

'Ung Revers' er Novavis gratis tilbud til børn og unge under 25 år, som er vokset op i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Er du fyldt 18 år, kan du være anonym og deltage, uden at dine forældre får det at vide. Du kan anonymt og uforpligtende kontakte en af afdelingerne i Ung Revers.

Hope.dk/ung - er for børn og teenagere, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Børnetelefonen - Børns Vilkår - gratis og anonym rådgivning til børn på sms, chat, brevkasse eller "Børn hjælper børn-forum".

KABS Dit Rum - Gratis behandlingstilbud til børn og unge gennem individuelle samtaler, i børne-/ungegrupper og i familie og netværkssamtaler.

DeDrikkerDerhjemme - et gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge fra hjem med alkohol- eller stofproblemer.

Kvalitetsstandard

Hillerød Byråd har godkendt en kvalitetsstandard for misbrugsbehandling, hvor du kan få et indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Hillerød Kommune tilbyder.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS