Alkoholbehandling og -rådgivning

Har du - eller én, du kender - brug for at ændre alkoholvaner?

Hvis alkohol er et problem for dig, er der hjælp at hente. Alle borgere kan få gratis ambulant alkoholbehandling. Det er aldrig for sent at søge rådgivning eller gå i behandling.

Henvendelse, rådgivning og behandling

Du kan få gratis uforpligtende rådgivning og vejledning om behandlingsmuligheder - både som ung og voksen.

Hvis du drikker for meget, eller er pårørende til en, der drikker, så kan du her finde adresser på steder, hvor du kan få hjælp

Drikker din mor eller far? Få gratis og anonym alkoholrådgivning her: Alkolinjen for børn og unge

Du kan få gratis og anonym telefonrådgivning om alkoholproblemer ved at kontakte Alkolinjen, hvor rådgivere hjælper dig videre over telefonen. Ring 80 200 500 eller læs om anonym alholrådgivning på telefon og online.

Du kan også kontakte Hillerød Kommune: Se herunder for videre kontakt som enten voksen eller ung.

Kontakt - Voksen

Du kan ringe til kommunens misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 01 eller 72 32 33 02. Via kontaktboksen kan du også maile til Socialfaglig Enhed.

Kontakt - Unge

Hvis du er mellem 13-23 år, kan du få anonym og gratis rådgivning hos Anonym Ungerådgivning i Hillerød.

Bekymrede forældre er også meget velkomne til at tage kontakt til ungerådgivningen.

Du kan også få gratis og anonym alkoholrådgivning her: Alkolinjen for børn og unge

Hos Ung Revers kan børn og unge under 25 år få gratis hjælp, hvis de er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Kl. 16-18 hver mandag kan man chatte med rådgivere, man kan skrive til deres brevkasse og se videoer og læse case-fortællinger fra andre unge. Se mere på platformen Ung Revers.

Kan det foregå anonymt?

Rådgivning og ambulant alkoholbehandling kan ydes anonymt, hvis du ønsker det. Du er velkommen til at ringe anonymt til misbrugskoordinatorerne for yderligere information på telefon 72 32 33 02 eller 72 32 33 01 .

Hvis du ønsker dag- eller døgnbehandling, kan du ikke være anonym.

Er du pårørende?

Hvis du bekymring gælder en anden person, er du velkommen til at henvende dig til Hillerød Kommunes misbrugskoordinatorerer på telefon 7232 3301 eller 72 32 33 02 for at få afklaret, hvordan du kan hjælpe.

Tilbud og frivillig rådgivning

Center for Forsorg og Behandling (tidl. Nordsjællands Misbrugscenter). I Hillerød er der Åben rådgivning: Mandag kl. 9.30-11.30 og torsdag kl. 13-15. ​​Åben Rådgivning er et tilbud om en uforpligtende samtale med en behandler. Du kan være anonym til denne samtale, hvis du ønsker det.

 

Hvad er dag-, døgn- og ambulant behandling?

Ambulant behandling er et tilbud, hvor du bor hjemme og fortsat kan passe din hverdag. Ambulant behandling kan ydes som gruppebehandlinger, individuelle samtaler og/eller medicinsk behandling.  Alle borgere over 18 år kan uden forudgående bevilling henvende sig direkte til et godkendt ambulant behandlingstilbud og påbegynde behandlingen. Godkendte tilbud vil fremgå af Tilbudsportalen.

I dagbehandling ydes en meget struktureret behandling. Du møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer dagligt i dagtimerne og følger et fast skema. I dagbehandling støttes du i dine individuelle mål med en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet kan omfatte undervisning, aktivering og sociale støttetilbud – ud over behandling for alkoholproblemer. Der er mulighed for at kombinere forløbet med medicinsk behandling. Dagbehandling kræver bevilling af Hillerød Kommune. Ønsker du dagbehandling, skal du kontakte misbrugskoordinator i Socialfaglig Enhed for yderligere information på telefon 7232 3301.

Døgnbehandling er det mest omfattende behandlingstilbud og retter sig generelt mod borgere, der er meget hårdt belastet af misbrug. Døgnbehandling er et tilbud, hvor du i en periode bor på et behandlingssted, hvor der er personale døgnet rundt. Døgnbehandling skal godkendes af Hillerød Kommune. Godkendes behandlingen er den gratis, dog skal du selv betale for kost og logi.

Hvor lang tid går der fra henvendelse til evt. behandling?

Ambulant behandling startes senest 14 dage efter din henvendelse. Kommunen skal ikke godkende igangsætning af ambulant behandling.
Ønsker du at ansøge om dag- eller døgnbehandling igangsættes en visitationsprocedure, hvor det afgøres, om du kan starte behandling. Der kan gå op til 6 måneder, før eventuel døgnbehandling kan startes.

Hvor kan der ydes behandling?

Du kan frit vælge mellem de godkendte behandlingstilbud. Det vil sige, du kan også vælge et behandlingstilbud i en anden kommune end Hillerød. Det er dog en forudsætning for gratis ambulant behandling, at tilbuddet har indgået en samarbejdsaftale med en kommune, og at Socialtilsynet har godkendt tilbuddet. Det samme gælder dag- og døgntilbud.

Hvis du vil vide mere om tilbud beliggende i Hillerød Kommune eller tilbud i andre kommuner, kan du søge på Tilbudsportalen.

Tilbud til dig, der er vokset op i en familie med misbrug

Hvis du har levet sammen med en far eller mor med et overforbrug af alkohol - eller stadig gør det, kan du hente hjælp hos TUBA - Blå Kors - rådgivning og terapi til børn og unge, som kommer fra familier med alkoholproblemer. I Hillerød tilbyder TUBA-afdelingen gratis hjælp til unge ml. 14 og 24 år fra alle kommuner. TUBA tilbyder også gratis hjælp til unge ml. 25 - 35 år, der bor i Hillerød Kommune.

 

Kvalitetsstandard

Hillerød Byråd har godkendt  Kvalitetsstandard for borgere med særlige behov, hvor du kan få et indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Hillerød Kommune tilbyder indenfor misbrugsområdet.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her