Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du har varigt nedsat funktionsevne og dermed ikke kan bo i en almindeligt indrettet bolig, kan du ansøge om hjælp til indretning af din nuværende bolig eller ansøge om en ældre- og handicapegnet bolig.

Hent folder om ældre- og handicapegnede boliger her

Handicapegnet indretning af din bolig

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, har du mulighed for vejledning og hjælp til indretning af din bolig for at gøre den mere egnet for dig. Det kan fx være at fjerne dørtrin eller ændre på adgangsforhold.

Du skal søge om det hos Visitation og Hjælpemidler.

Hvad er en ældre- og handicapegnet bolig?

En ældre- og handicapegnet bolig er en lejlighed, der er særligt indrettet, fx er badeværelset indrettet, så der er mulighed for at komme rundt i en kørestol.

Hillerød Kommune har anvisningsret til ca. 250 boliger, der er særligt indrettet til mennesker med handicap.

Hvem kan blive godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig?

For at blive godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig i Hillerød Kommune, skal du have en væsentlig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for en bolig, der er særligt indrettet.

Den handicapegnede bolig skal betyde, at du bliver mere selvhjulpen, fx ved, at du bliver i stand til at klare personlig pleje selv eller bliver i stand til selv at sørge for praktiske gøremål som rengøring.

Ældre med mindre funktionsnedsættelser kan ofte bo i boliger på det almindelige boligmarked. At du fx har svært ved at færdes på trapper eller at du har solgt din nuværende bolig eller at den er uoverkommelig, er derfor ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig.

Hvordan søger du om en ældre- og handicapegnet bolig?

Du kan ansøge om en ældre- og handicapegnet boliger på borger.dk ved at følge dette link 

Når vi har modtaget din ansøgning vil du blive kontaktet af Visitation og Hjælpemidler for at aftale et besøg som en del af sagsbehandlingen. Fra vi modtager ansøgningen til du bliver kontaktet, kan der gå nogle måneder. Efter besøget vil du modtage en skriftlig afgørelse.

Visitation til en ældre- og handicapvenlig bolig sker efter en konkret individuel vurdering af dit funktionsniveau. For ægtepar gælder, at kun den ene behøver at opfylde kriterierne.

Tildeling af ældre- og handicapegnede boliger

Tildeling af ledige ældre- og handicapegnede boliger sker efter behov, så dem med det største behov først får tilbudt den ledige bolig. Der kan derfor være ventetid, og du skal være indstillet på at flytte hurtigt, når der kommer en ledig bolig.

Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte Visitation og Hjælpemidler.

Husleje, indskud og lån 

Der betales indskud og husleje til det boligselskab, der ejer boligerne. Beløbene varierer fra bolig til bolig. De beløb, du skal betale vil fremgå af det brev, du modtager, når du bliver tilbudt en bolig.

Alle henvendelser vedrørende økonomi skal rettes til Borgerservice.

Du kan læse mere her om lån til beboerindskud, boligstøtte eller personligt tillæg

Boligerne på Sportsvej i Nødebo

For boligerne på Sportsvej i Nødebo (Frederiksgave) gælder der særlige forhold: De er forbeholdt pensionister, der bor i Nødebo i forvejen. Man kan tidligst blive skrevet op til ventelisten ét år før man bliver pensioneret.

Tildelingen af boligerne i Nødebo foregår efter følgende prioriteringer:

  1. Pensionister som bor i Nødebo
  2. Borgere der er visiteret og står på venteliste til en ældre- og handicapegnet bolig
  3. Pensionister som bor i Hillerød
  4. Borgere over 55 år, som står på den boligsociale liste
Siden blev senest opdateret d. 01-07-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her