Personligt tillæg

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Personlige tillæg

Du kan søge om personligt tillæg til udgifter, du ikke selv har mulighed for at betale. Personlige tillæg kan gives til rimelige og nødvendige udgifter. Det kan være helt nødvendige anskaffelser til hjemmet, eller det kan være udgifter, der skyldes dårligt helbred.

Det er vigtigt, at du søger inden du køber det du søger hjælp til. Når kommunen modtager en ansøgning om personligt tillæg, vurderer sagsbehandleren først, om der er tale om en rimelig og nødvendig udgift. Herefter foretager sagsbehandleren en økonomisk vurdering, med udgangspunkt i en budgetopstilling. Der bliver altid truffet afgørelse efter en individuel, konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Hvad er din personlige tillægsprocent?

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 1. januar 2003), har du en personlig tillægsprocent. Procenten fremgår af din pensionsmeddelelse. Hvis du ikke har andre indtægter udover pensionen, vil procenten være 100. Procenten falder gradvist, hvis du og/eller din ægtefælle har indtægter udover pensionen. Tillægsprocenten har betydning for personlige tillæg, helbredstillæg, varmetillæg og licens.

.

Ansøg om personligt tillæg her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her