Førtidspension

 

Hvis du er tilkendt førtidspension

Hvis du er blevet tilkendt førtidspension, kan du her: Afgive oplysninger til brug for opstart af førtidspension.

På førtidspensionsområdet gælder der forskellige regler alt efter hvornår pensionen er tilkendt. Der skelnes mellem førtidspension, der er tilkendt før og efter 1. januar 2003.

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003.

Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 er du tilkendt pension efter de gamle regler, hvor der er forskellige pensionstyper:

Pensionstype Målgruppe 
Højeste førtidspension  Borgere mellem 18 og 60 år med en ubetydelig erhvervsevne
Mellemste førtidspension  Borgere mellem 18 og 67 år med en erhvervsevne nedsat med mere end 2/3
Almindelig førtidspension  Borgere mellem 18 og 67 år med en erhvervsevne nedsat med mere end 50 procent

Du skal kontakte førtidspensionsgruppen/rådgivningsgruppen, hvis du modtager førtidspension og får behov for at søge bistandstillæg, plejetillæg eller en højere pension. Her vil du også kunne modtage rådgivning og vejledning om beskæftigelse på særlige vilkår, særlige boligbehov og støtteordninger efter lov om social service.

Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år.

De nye regler for førtidspension omhandler kun en pensionsgrad. Du kan kun få førtidspension hvis:

  • din erhvervsevne er varigt nedsat
  • du ikke kan forsørge dig selv hverken helt eller delvist ved at arbejde
  • fleksjob eller job på andre særlige vilkår er udelukket

Som førtidspensionist efter de nye regler kan du ikke søge om tillæg til pensionen. Til gengæld kan du søge om kompensation efter servicelovens § 100 for de merudgifter din sygdom eller funktionsnedsættelse medfører. Funktionsevne defineres som kunnen, der er nødvendig for, at du kan udføre daglige aktiviteter og deltage i samfundslivet.

Nedsættelsen eller handicappet skal være varigt, være af indgribende karakter og medføre behov for betydelige hjælpeforanstaltninger. Samtidigt er det også vigtigt at være opmærksom på, at muligheder for at udgiften kan dækkes via anden lovgivning skal være udelukket.

Hvis du modtager førtidspension og får behov for at søge hjælp efter servicelovens § 100 eller aktivlovens §§ 81 - 82 skal du kontakte Sociale ydelser eller Socialfaglig Enhed, i Borger- og Socialservice. Her kan du også få råd og vejledning om beskæftigelse på særlige vilkår, særlige boligbehov og støtteordninger efter lov om social service.

Takster

Du finder gældende pensionssatser mv. her.

Fra førtidspension til folkepension


Hvis du er førtidspensionist efter ny ordning (dvs tilkendt efter 1. januar 2003), får du automatisk udbetalt folkepension fra den 1. i måneden, efter du fylder 65 år.

Hvis du er førtidspensionist efter den gamle ordning (dvs tilkendt før 1. januar 2003), får du automatisk udbetalt folkepension fra den 1. i måneden, hvor du fylder 67 år.

Hvis du får udbetalt ATP eller andre privattegnede pensioner, når du fylder 65 år, skal du huske at meddele det til kommunen.


Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension


Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Læs mere om førtidspension

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her