Nyhuse Kirkegård

Kirkegårde, kapeller og krematorie

Her på siderne kan du finde information om kommunens kirkegårde, kapeller og krematorie. Spørgsmål vedrørende begravelser, bisættelser og kremering skal ske til Kirkegårdskontoret.

Hillerøds tre kirkegårde ligger

  • Hillerød Kirkegård, Østergade 12
  • Skansekirkegården, Skansevej 113
  • Nyhuse Kirkegård, Kapelvej 1

Kirkegårdenes placering kan ses på kortet nedenfor. 

På alle tre kirkegårde findes kiste- og urnegrave.

Om kirkegårdene

De tre kirkegårde er meget forskellige i deres udtryk og historie.

Hillerød Kirkegård ligger ved Hillerød Kirke i midtbyen og er en lille oase væk fra byens travlhed og den megen færdsel til og fra stationerne. Her findes mange interessante gravsteder med kendte slægter, frihedskæmpere og andre personer, der har været med til at forme byen.

Selve kirken bruges og administreres af den lokale menighed, mens kirkegården hører under Hillerød Kommunes administration og drift. Kommunen har et naturligt og tæt samarbejde med Hillerød Kirke.

Nyhuse Kirkegård er Frederiksborg Slotssogns gamle kirkegård, der også rummer et mindre kapel. For de historisk interesserede findes mange gravsteder over kendte lokale og nationale personligheder, bl.a. det kendte cirkusfamiliedynasti Benneweis.

I Skansekirkegårdens anlæg indgår et stort, smukt kapel og et krematorium. Kapellet og kirkegårdsanlægget har et flot arkitektonisk udtryk, og anlægget er større end de andre kirkegårde.

Kirkegårdskontoret ligger på Skansekirkegården.

Om kapellerne

Nyhuse Kapel og Skansekapellet kan danne rammen om bisættelse eller begravelse og kan benyttes af alle trosretninger. I kapellerne er man ikke bundet af traditionelle begravelsesritualer, men har mulighed for at tilpasse højtideligheden, så den passer til ens ønsker.

Der afsættes en halv time til handlingen i kapellet.

Der er tilknyttet et kølerum til opbevaring af kisten indtil højtideligheden.

 

NYHUSE KAPEL

 

SKANSE KAPEL

 

Adresse:

Kapelvej 1, 3400 Hillerød

 

Skansevej 113, 3400 Hillerød
Kapacitet:

150 personer

 

150 personer
Musik:

Orgel forefindes. Bemærk at kun konservatorieuddannede organister må betjene orglet.

Anlæg: Originale CD'er, SD-kort, USB-stik mm kan anvendes.

Anlægget skal betjenes af bedemand eller pårørende.

 

Orgel forefindes. Bemærk at kun konservatorieuddannede organister må betjene orglet.

Balkon til kor

Anlæg: Originale CD'er, SD-kort, USB-stik, standard 3,5 mm stereo Mini Jack stik mm kan anvendes.

Anlægget skal betjenes af bedemand eller pårørende.

Tilgængelighed:

Teleslynge forefindes


Dårligt gående eller kørestolsbrugere kan sættes af foran kapellet via indkørslen fra Frederiksværksgade.


Der findes ikke handicaptoilet.

 

Teleslynge forefindes.

Dårligt gående eller kørestolsbrugere kan sættes af foran kapelindgangen. Derefter adgang via lift.

Bemærk:

Det er ikke tilladt at anvende levende lys.

Det er ikke tilladt at anvende levende lys.

 

Hillerød Krematorium

I tilknytning til Skansekapellet ligger Hillerød Krematorie. Her foretages dagligt ca. 8-9 kremeringer.
Der er kølekapacitet til 66 kister og frysekapacitet til 2 kister. 

Til brug for bedemænd er der udgivet en folder "Retningslinjer for brug af Hillerød Krematorium og kølerum". Folderen kan læses online eller downloades og udskrives .

Kirkegårdskontoret og Det Fælles Kirkekontor

Man aftaler højtideligheder i et af kommunens 2 kapeller, Nyhuse Kapel og Skansekapellet, samt begravelser og urnenedsættelser, med kirkegårdskontoret. Her laver man aftaler om gravsted og bestiller pleje, grandækning og blomster til gravstedet.

Ønsker man kor og organist i forbindelse med begravelse eller bisættelse, skal man kontakte Det Fælles Kirkekontor. Det er muligt at komme med egen musik. Se de tekniske specifikationer under Kapeller.

Kirkegårdskontoret
Skansevej 113, 3400 Hillerød
Telefon: 72 32 21 81
Telefontid: kl. 10.00-13.00 alle hverdage

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød
Telefon: 70 23 03 93
Telefontid: mandag - fredag: 9.00-12.30,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Mappe om de kommunale kirkegårde, kapeller og krematorium

Hent folder om kirkegårde, kapeller og krematorie

Læs mappe om kirkegårde, kapeller og krematorium online
 

Priser

Nedenfor finder du de gældende takster (marts 2021).

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte Kirkegårdskontoret. 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

Taksterne er udregnet i henhold til takstregulativet vedtaget af Hillerød Byråd, og er gældende pr. 1. januar 2018.

 

Kremering, nedsættelse og kapelleje

Kremering, voksne     2.785 kr.
Kremering, børn   1.395 kr.
Urnenedsættelse   768 kr.
Urnenedsættelse, askefællesgrav   585 kr.
Begravelse   4.102 kr.
Begravelse, barnekiste 0-1 år   2.052 kr.
Leje af kapel, hverdage   1.174 kr.


Urnegrave inkl.
obligatoriske ydelser med fredningstid 10 år (brugsret, hækpleje, græsslåning,
 renhold)

Urnefamiliegrav med hæk     7.890 kr.
Urnefællesgrav i græs med liggesten   5.094 kr.
Urnefællesgrav i græs, anonym   3.963 kr.
Urne i askefællesgrav   1.742 kr.


Urnegravplads i kistegrav med fredningstid 10 år (brugsret, hækpleje)
 

Familiegrav, enkelt (gælder kun på Skansekirkegården)     4.623 kr.
Familiegrav, dobbelt (gælder kun på Skansekirkegården)   5.238 kr.


Kistegravplads i kistegrav med fredningstid 20 år (brugsret, hækpleje, græsslåning)

Familiegrav, enkelt     9.245 kr.
Familiegrav, dobbelt   10.475 kr.
Familiegrav, tre pladser   11.640 kr.
Familiegrav,  fire pladser    12.845 kr.
Familiegrav, fem pladser    14.065 kr.
Familiegrav, seks pladser   15.240 kr.
Kistegrav i græs, enkelt   6.385 kr.
Kistegrav i græs, dobbelt   9.875 kr.
Navnesten Skansekirkegården afd. 15   2.225 kr.


Fornyelse af gravsteder 10 år

Urnegrav inkl. renhold og vedlighold

5.112 kr.

Urnegrav i græs med liggesten

4.625 kr.

Familiegrav, enkelt kiste

4.617 kr.

Familiegrav, dobbelt kiste

5.238 kr.

Familiegrav, tre kister

5.820 kr.

Familiegrav,  fire kister

6.423 kr.

Familiegrav, fem kister

7.033 kr.

Familiegrav, seks kister

7.620 kr.

Kistegrav i græs, enkelt kiste

3.193 kr.

Kistegrav i græs, dobbelt kiste

4.938 kr.

Kistegrav i græs, tre kister

6.670 kr.

Kistegrav i græs,  fire kister                                            

8.410 kr.

Tillæg

Begravelse fredag ​​fra kl. 12.00 samt lørdage, tillæg 2.876 kr.
Begravelse, børn 0-1 år fredag ​​fra kl. 12.00 samt lørdage, tillæg 2.876 kr.
Urnenedsættelse lørdage 1.118 kr.
Fremvisning fredag ​​fra kl. 12 samt lørdag 1.439 kr.
Benyttelse af kapel fredag ​​fra kl. 12 samt lørdag 1.439 kr.
Leje af frostrum pr. uge 239 kr.
Opgravning af urne 1.425 kr.


Tilkøbte ydelser i fredningstiden 10 og 20 år

Renholdelse pr. år, lugning, fejning osv.

Gravsted, 1 kiste

   943 kr.

Gravsted, 2 kister

1.193 kr.

Gravsted, 3 kister

1.341 kr.

Gravsted, 4 kister

1.461 kr.

Gravsted, 5 kister

1.611 kr.

Gravsted, 6 kister

1.761 kr.

 

Grandækning - pr. år 

Urnegrave

   401 kr.

Gravsted, 1 kiste

   446 kr.

Gravsted, 2 kister

   888 kr.

Gravsted, 3 kister

 1.295 kr.

Gravsted, 4 kister

 1.660 kr.

Gravsted, 5 kister

 2.090 kr.

 

Blomster mm 

Stedmoder - pr. plante

     17 kr.

Begonia - pr. plante

     24 kr.

Grus pr. hektoliter

95 kr.

Perlesten pr. hektoliter inkl. arbejdsløn

     103 kr.

Krans

   266 kr.

Julekrans

   274 kr.

Chaussesten lagt pr. stk.

     21 kr.

Ølandssten pr. m2                                                                        

   574 kr.

 

Andet pr. stk. 

Vase 470 kr.
Salg af urne 714 kr.
Forsendelse af urne 503 kr.
Udlægning af blomster på Hillerød Kirkegård hverdage 482 kr.

Udlægning af blomster på Hillerød Kirkegård fredag ​​fra

kl. 12.00 og lørdage 

1.445 kr.
Timeløn, inkl. moms 401 kr.

Se kirkegårdenes placering på kort