Nyhuse Kirkegård

Kirkegårde, kapeller og krematorie

Her på siderne kan du finde information om kommunens kirkegårde, kapeller og krematorie. Spørgsmål vedrørende begravelser, bisættelser og kremering skal ske til Kirkegårdskontoret.

Hillerøds tre kirkegårde ligger

  • Hillerød Kirkegård, Østergade 12
  • Skansekirkegården, Skansevej 113
  • Nyhuse Kirkegård, Kapelvej 1

Kirkegårdenes placering kan ses på kortet nedenfor. 

På alle tre kirkegårde findes kiste- og urnegrave.

Om kirkegårdene

De tre kirkegårde er meget forskellige i deres udtryk og historie.

Hillerød Kirkegård ligger ved Hillerød Kirke i midtbyen og er en lille oase væk fra byens travlhed og den megen færdsel til og fra stationen. Her findes mange interessante gravsteder med kendte slægter, frihedskæmpere og andre personer, der har været med til at forme byen.

Selve kirken bruges og administreres af den lokale menighed, mens kirkegården hører under Hillerød Kommunes administration og drift. Kommunen har et naturligt og tæt samarbejde med Hillerød Kirke.

Nyhuse Kirkegård er Frederiksborg Slotssogns gamle kirkegård, der også rummer et mindre kapel. For de historisk interesserede findes mange grav-steder over kendte lokale og nationale personligheder, bl.a. det kendte cirkusfamiliedynasti Benneweis.

I Skansekirkegårdens anlæg indgår et stort, smukt kapel og et krematorium. Kapellet og kirkegårdsanlægget har et flot arkitektonisk udtryk, og anlægget er større end de to andre kirkegårde.

Kirkegårdskontoret er beliggende på Skansekirkegården.

Om kapellerne

Nyhuse kapel og Skansekapellet kan danne rammen om bisættelse eller begravelse og kan benyttes af alle trosretninger. I kapellerne er man ikke bundet af traditionelle begravelsesritualer, men har mulighed for at tilpasse højtideligheden, så den passer til ens ønsker.

Der afsættes en halv time til handlingen i kapellet.

Der er tilknyttet et kølerum til opbevaring af kisten indtil højtideligheden.

 

NYHUSE KAPEL

 

SKANSE KAPEL

 

Adresse:

Kapelvej 1, 3400 Hillerød

 

Skansevej 113, 3400 Hillerød
Kapacitet:

150 personer

 

150 personer
Musikledsagelse:

Orgel forefindes. Bemærk at kun konservatorieuddannede organister må betjene orglet.

Anlæg: originale CD’er, SD-kort, USB-stik m.m. kan anvendes.

Anlægget skal betjenes af bedemand eller pårørende.

 

Orgel forefindes. Bemærk at kun konservatorieuddannede organister må betjene orglet.

Balkon til kor

Anlæg: originale CD’er, SD-kort, USB-stik, standard 3.5 mm stereo Mini Jack stik m.m. kan anvendes.

Anlægget skal betjenes af bedemand eller pårørende.

Tilgængelighed:

Teleslynge forefindes


Dårligt gående eller kørestolsbrugere kan sættes af foran kapellet via indkørslen fra Frederiksværksgade.


Der findes ikke handicaptoilet.

 

Teleslynge forefindes.

Dårligt gående eller kørestolsbrugere kan sættes af foran kapelindgangen. Derefter adgang via lift.

Andet:

Det er muligt at bestille blomster til udsmykning af bænkerækkerne.

 
Bemærk:

Det er ikke tilladt at anvende levende lys.

Det er ikke tilladt at anvende levende lys.

 

Hillerød Krematorium

I tilknytning til Skansekapellet ligger Hillerød Krematoriet. Her foretages dagligt ca. 8 kremeringer.
Der er kølekapacitet til 24 kister og frysekapacitet til 1 kiste. 

Til brug for bedemænd er der udgivet en folder "Retningslinjer for brug af Hillerød Krematorium og kølerum". Folderen kan læses online eller downloades og printes.

Kirkegårdskontoret og Det Fælles Kirkekontor

Med kirkegårdskontoret aftaler man højtideligheder i et af kommunens to kapeller, Nyhuse kapel og Skansekapellet, og begravelser og urnenedsættelser. Her laver man aftaler om gravsted og bestiller pleje, grandækning og blomster til gravstedet.

Ønsker man kor og organist i forbindelse med begravelse eller bisættelse, kontaktes Det Fælles Kirkekontor. Det er muligt at komme med egen musikledsagelse. Se de tekniske specifikationer under Kapeller.

Kirkegårdskontoret
Skansevej 113, 3400 Hillerød
Telefon: 72 32 21 81
Telefontid: kl. 10.00-13.00 alle hverdage

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød
Telefon: 70 23 03 93
Telefontid: mandag—fredag: 9.00-12.30;
torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Folder om de kommunale kirkegårde, kapeller og krematorium

Hent folder om kirkegårde, kapeller og krematorie

Læs folder om kirkegårde, kapeller og krematorium online
 

Priser

Nedenfor finder du de gældende takster.

Taksterne er også samlet i dokumentet "Takster 2019", som du finder nedenfor. Nederst i dokumentet finder du også priseksempler for ydelser:

Takster 2019 

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger til højre spalte.

------------------------------------------------------------------------------------------

Taksterne er udregnet i henhold til takstregulativet vedtaget af Hillerød Byråd, og er gældende pr. 1. januar 2018

Kremering, nedsættelse og kapelleje

Kremering - voksne

2.706 kr.

Kremering - børn

1.356 kr.

Urnenedsættelse

   746 kr.

Urnenedsættelse askefællesgrav

   568 kr.

Begravelse

3.986 kr.

Begravelse børnekiste 0-1 år                

1.994 kr.

Leje af kapel hverdage                                                               

1.140 kr.

 

Gravplads med fredningstid 20 år  

Familiegrav enkelt

8.950 kr.

Familiegrav dobbelt

10.140 kr.

Familiegrav tre pladser

11.280 kr.

Familiegrav fire pladser 

12.470 kr.

Familiegrav fem pladser                                        

13.650 kr.

Familiegrav seks pladser                                                                  

14.800 kr.

Kistegrav i græs - enkelt

6.200 kr.

Kistegrav i græs - dobbelt

9.590 kr.

Navnesten Skansekirkegården afd. 15

2.162 kr.

 

Fornyelse af gravsteder 10 år

Fornyelse af en urnegrav inkl. renhold

4.965 kr.

Fornyelse af urnefællesgrav i græs med liggesten

4.490 kr.

Fornyelse af en kistegrav

4.475 kr.

Fornyelse af dobbelt kistegrav

5.070 kr.

Fornyelse af en trepladser kistegrav

5.640 kr.

Fornyelse af en firepladser kistegrav

6.235 kr.

Fornyelse af en fempladser kistegrav

6.825 kr.

Fornyelse af en sekspladser kistegrav

7.400 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - enkelt

3.100 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - dobbelt

4.795 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - trepladser

6.490 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - firepladser                                            

8.185 kr.

 

Urnegrave incl. obligatoriske ydelser med fredningstid 10 år

Urnefamiliegrav med hæk

7.665 kr.

Urnefællesgrav i græs med liggesten                   

4.948 kr.

Urnefællesgrav i græs anonym

3.840 kr.

Urne i askefællesgrav                                                                  

1.690 kr.

 

Urnegravplads i kistegrav med fredningstid 10 år

Familiegrav enkelt

4.475 kr.

Familiegrav dobbelt

5.070 kr.

 

Tillæg 

Begravelse fredag efter kl. 12.00 samt på lørdage - tillæg

2.794 kr.

Begravelse, børn 0-1 år fredag efter kl. 12.00

samt på lørdage - tillæg

2.794 kr.

Urnenedsættelse lørdage

1.086 kr.

Modtagelse hverdage efter kl. 15

454 kr.

Ligbærere pr. mand/time

390 kr.

Ligbærer lørdag pr. mand

1.398 kr.

Fremvisning fredag efter kl. 12, samt lørdag

1.398 kr.

Benyttelse af kapel fredag efter 12.00 samt lørdag

1.398 kr.

Leje af frostrum pr. uge

232 kr.

Opgravning af urne                                                             

1.384 kr.

 

Tilkøbte ydelser i fredningstiden 10 & 20 år

Renholdelse pr. år, lugning, fejning etc

Gravsted - 1 kiste

   915 kr.

Gravsted - 2 kister

1.158 kr.

Gravsted - 3 kister

1.303 kr.

Gravsted - 4 kister

1.420 kr.

Gravsted - 5 kister

1.565 kr.

Gravsted - 6 kister                                                                             

1.710 kr.

 

Vedligeholdelse pr. år, beskæring af planter, genplantning etc.

Gravsted - 1 kiste

  258 kr.

Gravsted - 2 kister

   265 kr.

Gravsted - 3 kister 

   270 kr.

Gravsted - 4 kister                      

   278 kr.

Gravsted - 5 kister

   283 kr.

Gravsted - 6 kister                                                                      

   290 kr.

 

Grandækning - pr. år 

Urnegrave

   390 kr.

Gravsted - 1 kiste

   433 kr.

Gravsted - 2 kister

   863 kr.

Gravsted - 3 kister 

 1.258 kr.

Gravsted - 4 kister                      

 1.613 kr.

Gravsted - 5 kister                                                                      

 2.031 kr.

 

Blomster m.m. 

Stedmoder - pr. plante

     15 kr.

Begonia - pr. plante

     23 kr.

Perlesten pr. hektoliter incl. arb. løn

     100 kr.

Grus pr. hektoliter

94. kr. 

Grus og perlesten ved anlæg incl. arb.løn           

   278 kr.

Krans

   258 kr.

Julekrans

   265 kr.

Chausessten lagt pr. stk

     20 kr.

Ølandssten pr. m2                                                                        

   558 kr.

 

Andet pr. stk. 

Vase 

    458 kr.

Salg af urne

    695 kr.

Blomster i stolene Nyhuse Kapel

    473 kr.

Forsendelse af urne

    488 kr.

Udlægning af blomster på Hillerød kirkegård hverdage

 468 kr.

Udlægning af blomster kun på Hillerød kirkegård fredag fra kl. 12.00 og lørdage 

    1.404 kr.

Timeløn incl. Moms

390 kr.

 

Se kirkegårdenes placering på kort