Nyhuse Kirkegård

Kirkegårde, kapeller og krematorie

Her på siderne kan du finde information om kommunens kirkegårde, kapeller og krematorie. Spørgsmål vedrørende begravelser, bisættelser og kremering skal ske til Kirkegårdskontoret.

Hillerøds tre kirkegårde ligger

  • Hillerød Kirkegård, Østergade 12
  • Skansekirkegården, Skansevej 113
  • Nyhuse Kirkegård, Kapelvej 1

Kirkegårdenes placering kan ses på kortet nedenfor. 

På alle tre kirkegårde findes kiste- og urnegrave.

Om kirkegårdene

De tre kirkegårde er meget forskellige i deres udtryk og historie.

Hillerød Kirkegård ligger ved Hillerød Kirke i midtbyen og er en lille oase væk fra byens travlhed og den megen færdsel til og fra stationen. Her findes mange interessante gravsteder med kendte slægter, frihedskæmpere og andre personer, der har været med til at forme byen.

Selve kirken bruges og administreres af den lokale menighed, mens kirkegården hører under Hillerød Kommunes administration og drift. Kommunen har et naturligt og tæt samarbejde med Hillerød Kirke.

Nyhuse Kirkegård er Frederiksborg Slotssogns gamle kirkegård, der også rummer et mindre kapel. For de historisk interesserede findes mange grav-steder over kendte lokale og nationale personligheder, bl.a. det kendte cirkusfamiliedynasti Benneweis.

I Skansekirkegårdens anlæg indgår et stort, smukt kapel og et krematorium. Kapellet og kirkegårdsanlægget har et flot arkitektonisk udtryk, og anlægget er større end de to andre kirkegårde.

Kirkegårdskontoret er beliggende på Skansekirkegården.

Om kapellerne

Nyhuse kapel og Skansekapellet kan danne rammen om bisættelse eller begravelse og kan benyttes af alle trosretninger. I kapellerne er man ikke bundet af traditionelle begravelsesritualer, men har mulighed for at tilpasse højtideligheden, så den passer til ens ønsker.

Der afsættes en halv time til handlingen i kapellet.

Der er tilknyttet et kølerum til opbevaring af kisten indtil højtideligheden.

 

NYHUSE KAPEL

 

SKANSE KAPEL

 

Adresse:

Kapelvej 1, 3400 Hillerød

 

Skansevej 113, 3400 Hillerød
Kapacitet:

150 personer

 

150 personer
Musikledsagelse:

Orgel forefindes. Bemærk at kun konservatorieuddannede organister må betjene orglet.

Anlæg: originale CD’er, SD-kort, USB-stik m.m. kan anvendes.

Anlægget skal betjenes af bedemand eller pårørende.

 

Orgel forefindes. Bemærk at kun konservatorieuddannede organister må betjene orglet.

Balkon til kor

Anlæg: originale CD’er, SD-kort, USB-stik, standard 3.5 mm stereo Mini Jack stik m.m. kan anvendes.

Anlægget skal betjenes af bedemand eller pårørende.

Tilgængelighed:

Teleslynge forefindes


Dårligt gående eller kørestolsbrugere kan sættes af foran kapellet via indkørslen fra Frederiksværksgade.


Der findes ikke handicaptoilet.

 

Teleslynge forefindes.

Dårligt gående eller kørestolsbrugere kan sættes af foran kapelindgangen. Derefter adgang via lift.

Bemærk:

Det er ikke tilladt at anvende levende lys.

Det er ikke tilladt at anvende levende lys.

 

Hillerød Krematorium

I tilknytning til Skansekapellet ligger Hillerød Krematoriet. Her foretages dagligt ca. 8 kremeringer.
Der er kølekapacitet til 24 kister og frysekapacitet til 1 kiste. 

Til brug for bedemænd er der udgivet en folder "Retningslinjer for brug af Hillerød Krematorium og kølerum". Folderen kan læses online eller downloades og printes.

Kirkegårdskontoret og Det Fælles Kirkekontor

Med kirkegårdskontoret aftaler man højtideligheder i et af kommunens to kapeller, Nyhuse kapel og Skansekapellet, og begravelser og urnenedsættelser. Her laver man aftaler om gravsted og bestiller pleje, grandækning og blomster til gravstedet.

Ønsker man kor og organist i forbindelse med begravelse eller bisættelse, kontaktes Det Fælles Kirkekontor. Det er muligt at komme med egen musikledsagelse. Se de tekniske specifikationer under Kapeller.

Kirkegårdskontoret
Skansevej 113, 3400 Hillerød
Telefon: 72 32 21 81
Telefontid: kl. 10.00-13.00 alle hverdage

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød
Telefon: 70 23 03 93
Telefontid: mandag—fredag: 9.00-12.30;
torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Folder om de kommunale kirkegårde, kapeller og krematorium

Hent folder om kirkegårde, kapeller og krematorie

Læs folder om kirkegårde, kapeller og krematorium online
 

Priser

Nedenfor finder du de gældende takster (marts 2020).

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger til højre spalte.

------------------------------------------------------------------------------------------

Taksterne er udregnet i henhold til takstregulativet vedtaget af Hillerød Byråd, og er gældende pr. 1. januar 2018.

 

Kremering, nedsættelse og kapelleje

Kremering, voksne     2.743 kr.
Kremering, børn   1.374 kr.
Urnenedsættelse   756 kr.
Urnenedsættelse, askefællesgrav   568 kr.
Begravelse   4.040 kr.
Begravelse, barnekiste 0-1 år   2.021 kr.
Leje af kapel, hverdage   1.156 kr.

Urnegrave incl. obligatoriske ydelser med fredningstid 10 år

 

Urnefamiliegrav med hæk     7.769 kr.
Urnefællesgrav i græs med liggesten   5.015 kr.
Urnefællesgrav i græs, anonym   3.892 kr.
Urne i askefællesgrav   1.713 kr.

Urnegravplads i kistegrav med fredningstid 10 år

 

Familiegrav, enkelt     4.536 kr.
Familiegrav, dobbelt   5.139 kr.

 

 

Kistegravplads i kistegrav med fredningstid 20 år

 

Familiegrav, enkelt     9.072 kr.
Familiegrav, dobbelt   10.278 kr.
Familiegrav, tre pladser   11.433 kr.
Familiegrav, fire pladser    12.640 kr.
Familiegrav, fem pladser    13.836 kr.
Familiegrav, seks pladser   15.001 kr.
Kistegrav i græs, enkelt   6.284 kr.
Kistegrav i græs, dobbelt   9.720 kr.
Navnesten Skansekirkegården afd. 15   2.191 kr.

Fornyelse af gravsteder 10 år

Fornyelse af en urnegrav inkl. renhold

5.033 kr.

Fornyelse af urnefællesgrav i græs med liggesten

4.551 kr.

Fornyelse af en kistegrav

4.536 kr.

Fornyelse af dobbelt kistegrav

5.139 kr.

Fornyelse af en trepladser kistegrav

5.717 kr.

Fornyelse af en firepladser kistegrav

6.320 kr.

Fornyelse af en fempladser kistegrav

6.918 kr.

Fornyelse af en sekspladser kistegrav

7.501 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs, enkelt

3.142 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs, dobbelt

4.860 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs, tre pladser

6.578 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs, fire pladser                                            

8.296 kr.

Tillæg

Begravelse fredag efter kl. 12.00 samt på lørdage, tillæg      2.832 kr.
Begravelse, børn 0-1 år fredag efter kl. 12.00 samt på lørdage, tillæg   2.832 kr.
Urnenedsættelse lørdage   1.101 kr.
Modtagelse hverdage efter kl. 15   454 kr.
Ligbærere pr. mand/time   395 kr.
Ligbærer lørdag 3 timer pr. mand   1.417 kr.
Fremvisning fredag efter kl. 12, samt lørdag   1.417 kr.
Benyttelse af kapel fredag efter 12.00 samt lørdag   1.417 kr.
Leje af frostrum pr. uge   235 kr.
Opgravning af urne   1.403 kr.

 

Tilkøbte ydelser i fredningstiden 10 & 20 år

Renholdelse pr. år, lugning, fejning etc.

Gravsted,  1 kiste

   927 kr.

Gravsted, 2 kister

1.173 kr.

Gravsted, 3 kister

1.320 kr.

Gravsted, 4 kister

1.439 kr.

Gravsted, 5 kister

1.586 kr.

Gravsted, 6 kister                                                                             

1.733 kr.

 

Grandækning - pr. år 

Urnegrave

   395 kr.

Gravsted, 1 kiste

   438 kr.

Gravsted, 2 kister

   874 kr.

Gravsted, 3 kister 

 1.275 kr.

Gravsted, 4 kister                      

 1.635 kr.

Gravsted, 5 kister                                                                      

 2.058 kr.

 

Blomster m.m. 

Stedmoder - pr. plante

     16 kr.

Begonia - pr. plante

     23 kr.

Grus og perlesten ved anlæg incl. arb.løn

282 kr.

Grus pr. hektoliter

95 kr.

Perlesten pr. hektoliter incl. arb. løn

     101 kr.

Krans

   261 kr.

Julekrans

   269 kr.

Chausessten lagt pr. stk

     20 kr.

Ølandssten pr. m2                                                                        

   565 kr.

 

Andet pr. stk. 

Vase     464 kr.
Salg af urne   704 kr.
Forsendelse af urne   495 kr.
Udlægning af blomster på Hillerød kirkegård hverdage   474 kr.
Udlægning af blomster kun på Hillerød kirkegård fredag fra kl. 12.00 og lørdage    1.423 kr.
Timeløn, inkl. moms   395 kr.

 

Se kirkegårdenes placering på kort