Nyhuse Kirkegård

Kirkegårde

Her på siderne kan du finde information om kommunens kirkegårde, kapeller og krematorie. Spørgsmål vedrørende begravelser, bisættelser og kremering skal ske til Kirkegårdskontoret.

Kirkegårde, kapeller og krematorie

Kirkegårde

Hillerød Kommune har 3 kirkegårde:

  • Hillerød Kirkegård, Østergade 12
  • Skansekirkegården, Skansevej 113
  • Nyhuse Kirkegård, Kapelvej 1

Der er kiste- og urnegrave på alle 3 kirkegårde.

Kontakt kirkegårdskontoret for aftale om køb af gravsted og vedligeholdelse.

Kapeller

Der er kapel på Skansekirkegården og Nyhuse Kirkegård.

Kapellerne bruges primært til begravelser og bisættelser, men kapellet på Skansekirkegården danner ofte også ramme om forskellige koncerter.

Ved begravelser og bisættelser sættes der ca. ½ time af til handlingen.

Krematorie

Krematoriet er beliggende på Skansekirkegården.

Henvendelse skal ske til kirkegårdskontoret.

 

Henvendelse om lån af kapel skal ske til Kirkegårdskontoret på tlf. 7232 2181.


Kor og organist

Bestilling af kor og organist i forbindelse med begravelser og bisættelser skal ske ved henvendelse til:

Det Fælles Kirkekontor, Østergade 16, 3400 Hillerød, tlf. 7023 0393 

 

Priser

Nedenfor finder du de gældende takster. Du kan også downloade taksterne i pdf format her: Takster 2017  , hvori du også kan finde priseksempler for ydelser for neden i dokumentet.

 

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger til højre spalte.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Taksterne er udregnet i henhold til takstregulativet vedtaget af Hillerød Byråd, og er gældende pr. 1. juni 2017


Kremering, nedsættelse og kapelleje

Kremering voksen

2.579 kr.

Kremering barn

1.290 kr.

Urnenedsættelse

   710 kr.

Urnenedsættelse i askefællesgrav

   539 kr.

Gravning af grav

3.800 kr.

Gravning af grav til barnekiste (0-1 år)                   

1.900 kr.

Leje af kapel                                                                                        

1.085 kr.

 

Gravplads med fredningstid 20 år 

Familiegrav enkelt

8.440 kr.

Familiegrav dobbelt

9.561 kr.

Familiegrav tre pladser

5.341 kr.

Familiegrav fire pladser 

5.902 kr.

Familiegrav fem pladser                                        

6.463 kr.

Familiegrav seks pladser                                                                  

7.023 kr.

 

Fornyelse af gravsteder 10 år

Fornyelse af en urnegrav inkl. renhold

4.709 kr.

Fornyelse af urnefællesgrav i græs med liggesten

3.606 kr.

Fornyelse af en kistegrav

2.863 kr.

Fornyelse af dobbelt kistegrav

4.781 kr.

Fornyelse af en trepladser kistegrav

5.341 kr.

Fornyelse af en firepladser kistegrav

5.902 kr.

Fornyelse af en fempladser kistegrav

6.463 kr.

Fornyelse af en sekspladser kistegrav

7.023 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - enkelt

2.904 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - dobbelt

4.526 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - trepladser

6.148 kr.

Fornyelse af kistegrav i græs - firepladser                                            

8.770 kr.

 

Urnegrave incl. obligatoriske ydelser med fredningstid 10 år

Urnefamiliegrav med hæk

7.245 kr.

Urnefællesgrav i græs med liggesten                   

4.668 kr.

Urnefællesgrav i græs anonym

3.606 kr.

Urne i askefællesgrav                                                                  

1.569 kr.


Urnegravplads i kistegrav med fredningstid 10 år

Familiegrav enkelt

4.220 kr.

Familiegrav dobbelt

4.781 kr.

Familiegrav trepladser

5.341 kr.

Familiegrav firepladser         

5.902 kr.

Familiegrav fempladser

6.463 kr.

Familiegrav sekspladser                                                                 

7.023 kr.

 

Tillæg

Begravelse fredag efter kl. 12.00 samt lørdage

2.662 kr.      

Begravelse, børn 0-1 år fredag efter kl. 12.00 samt lørdage

2.662 kr.

Urnenedsættelse lørdage

1.035 kr.

Modtagelse hverdage efter kl. 15.30 - pr. påbegyndt time +50%      

   444 kr.

Modtagelse fredag efter kl. 12.00 samt lørdag før 12.00 pr. påbegyndt time

   444 kr.

Modtagelse lørdag efter kl. 12.00 pr. påbegyndt time +100%

   592 kr.

Ligbærere pr. mand/time

   296 kr.

Ligbærer lørdag pr. mand

1.331 kr.

Fremvisning fredag efter kl. 12, samt lørdag

1.331 kr.

Leje af kapel fredag efter 12.00 samt lørdag

1.035 kr.

Leje af frostrum pr. uge

   220 kr.

 

Tilkøbte ydelser i fredningstiden 10 & 20 år

Renholdelse pr. år, lugning, fejning etc

Gravsted - 1 kiste

   870 kr.

Gravsted - 2 kister

1.102 kr.

Gravsted - 3 kister

1.240 kr.

Gravsted - 4 kister

1.351 kr.

Gravsted - 5 kister

1.409 kr.

Gravsted - 6 kister                                                                             

1.628 kr.

 

Vedligeholdelse pr. år, beskæring af planter, genplantning etc.

Gravsted - 1 kiste

  119 kr.

Gravsted - 2 kister

   250 kr.

Gravsted - 3 kister 

   256 kr.

Gravsted - 4 kister                      

   262 kr.

Gravsted - 5 kister

   268 kr.

Gravsted - 6 kister                                                                      

   274 kr.

 

Grandækning - pr. år

Urnegrave

   442 kr.

Gravsted - 1 kiste

   472 kr.

Gravsted - 2 kister

   943 kr.

Gravsted - 3 kister 

 1.415 kr.

Gravsted - 4 kister                      

 1.886 kr.

Gravsted - 5 kister                                                                      

 2.358 kr.

 

Blomster m.m.

Stedmoder - pr. plante

     14 kr.

Begonia - pr. plante

     20 kr.

Div. løg  a' 10 stk 

   200 kr.

Perlesten  incl. arb. løn

     94 kr.

Grus og Perlesten ved anlæg incl. arb.løn           

   250 kr.

Krans

   228 kr.

Julekrans

   254 kr.

Chausessten lagt pr. stk

     19 kr.

Ølandssten pr. m2                                                                        

   529 kr.

 

Andet pr. stk.

Vase 

    435 kr.

Salg af urne

    660 kr.

Forsendelse af urne 

    578 kr.

Udlægning af blomster på Hillerød kirkegård hverdage

    555 kr.

Udlægning af blomster kun på Hillerød kirkegård lørdage              

 1.664 kr.

Timeløn incl. Mom

    370 kr.

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 19-07-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS