Nyhuse Kirkegård

Kirkegårde

Her på siderne kan du finde information om kommunens kirkegårde, kapeller og krematorie. Spørgsmål vedrørende begravelser, bisættelser og kremering skal ske til Kirkegårdskontoret.

Kirkegårde, kapeller og krematorie

Kirkegårde

Hillerød Kommune har 3 kirkegårde:

  • Hillerød Kirkegård, Østergade 12
  • Skansekirkegården, Skansevej 113
  • Nyhuse Kirkegård, Kapelvej 1

Der er kiste- og urnegrave på alle 3 kirkegårde.

Kontakt kirkegårdskontoret for aftale om køb af gravsted og vedligeholdelse.

Kapeller

Der er kapel på Skansekirkegården og Nyhuse Kirkegård.

Kapellerne bruges primært til begravelser og bisættelser, men kapellet på Skansekirkegården danner ofte også ramme om forskellige koncerter.

Ved begravelser og bisættelser sættes der ca. ½ time af til handlingen.

Krematorie

Krematoriet er beliggende på Skansekirkegården.

Henvendelse skal ske til kirkegårdskontoret.

 

Henvendelse om lån af kapel skal ske til Kirkegårdskontoret på tlf. 7232 2181.


Kor og organist

Bestilling af kor og organist i forbindelse med begravelser og bisættelser skal ske ved henvendelse til:

Det Fælles Kirkekontor, Østergade 16, 3400 Hillerød, tlf. 7023 0393 

 

Priser

Taksterne er udregnet i henhold til takstregulativet vedtaget af Hillerød Byråd, og er gældende pr. 1. marts 2016.


Begravelsestakster

Kistebegravelse, gravsted 

4.960,00 kr.

Urnenedsættelse, familiegravsted

-excl. ligbrænding 

2.284,00 kr.

Urnenedsættelse, fælles/askegrav

- excl. ligbrænding 

1.844,00 kr.

Begravelse af børn under 1 år i urnegrav

incl. vedligehold/græsklip                              

4.960,00 kr.
Begravelse af børn under 1 år i kistegrav 2.594,00 kr.

 

Der betales ikke for brug af kapel i forbindelse med bisættelser og begravelser, hvor kisten/urnen nedsættes på Hillerød Kommunes kirkegårde, hvis handlingen sker inden for normal arbejdstid.

 

Tillæg ved handlinger fredag efter kl. 12 samt lørdage

Begravelse                                                    3.194,00 kr.
Bisættelse    770,00 kr.
Begravelser af børn under 1 år 3.100,00 kr.

 

Kapel- og krematorietakster

Leje af kapel, hvor kisten/urnen ikke nedsættes på Hillerød Kommunes kirkegårde

Hverdage     770,00 kr.
Fredage efter kl. 12 samt lørdag                     1.538,00 kr.

Ligbrænding

Voksne                                                          2.314,00 kr.
Børn     1.156,00 kr.

Fremvisning

Hverdage 400,00 kr.
Fredag efter kl. 12 samt lørdag                          602,00 kr.

 

Leje af frostrum                                               220,00 kr.

 

Modtagelse udenfor normal arbejdstid med betjening

Fredag efter kl. 12 samt lørdag kl. 8:00 til 15:30  352,00 kr.
Hverdage efter kl. 15:30 pr. påbegyndt time 352,00 kr.

Ligbærere

Hverdage - pr. mand                                         220,00 kr.
Lørdag - pr. mand 540,00 kr.

Urner

Forsendelse af urne  462,00 kr.
Salg af barkurne - incl. moms                            527,50 kr.

 

Udlægning af blomster på Hillerød Kirkegård

 

Hverdage 334,00 kr. 

Fredag efter kl. 12 samt lørdag:

Timeløn+overarbejdsbetaling                            

  

 

Fornyelse af gravsteder

Kistegrave pr. lod pr. år                                    156,00 kr.
Urnegrave pr. år 156,00 kr.

 
Renholdelse (ukrudt) af gravsteder

For enkeltkiste pr. år                                          595,00 kr.
For dobbeltkiste pr. år                                       892,50 kr.
3. gravlod  1.190,00 kr.
4. gravlod  1.487,50 kr.
5. gravlod  1.647,50 kr.
For urnegrave 10 år  2.800,00 kr.


Græsklipning af gravsteder

For urnegrave for 10 år 2.525,00 kr.
For urnegrave i fællesgrav for 10 år          2.400,00 kr.
Kistegrave i græs pr. gravlod for 20 år              5.050,00 kr.
Skansekirkegård afd. 15 for 20 år 10.150,00 kr.

  
Granpyntning af gravsteder pr. år

Urnegrav   330,00 kr.
For enkeltkiste                                                  450,00 kr.
For dobbeltkiste                                      687,50 kr.
3. gravlod   922,50 kr.
4. gravlod 1.160,00 kr.
5. gravlod 1.395,00 kr.

 

Skansekirkegård afd. 15 - navnesten

(ved køb af gravsted)                                     

2.060,00 kr. 
Siden blev senest opdateret d. 31-01-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS