Livets afslutning

Der er mange ting at tage stilling til og holde styr på, når du er pårørende til en døende eller en pårørende skal begraves.

Hvordan søger jeg plejevederlag? 

Du kan søge plejevederlag, hvis du ønsker at passe en døende pårørende i hjemmet den sidste tid. Hvis du bevilges plejevederlag, kan du få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det vil sige, at plejevederlag kun kan udbetales til personer, der mister en arbejdsindtægt, og som er berettiget til sygedagepenge i tilfælde af egen sygdom.

Du kan søge om plejevederlag her.  

Du kan søge om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom her

Hvordan anmelder jeg et dødsfald?

Et dødsfald skal anmeldes til bopælssognet (præsten eller kirkekontoret). Dette gælder også hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Ved anmeldelsen skal du tage stilling til om begravelse eller ligbrænding og bede om dette. Du skal medbringe dåbattest eller navneattest for den afdøde samt evt vielseattest eller skilsmissepapirer.

Anmod om begravelse eller kremering

Hvem underretter folkeregistret? 

Kirkekontoret underretter Folkeregistret og andre relevante myndigheder.

Hvornår skal begravelsen senest foregå?

Begravelse eller ligbrænding skal ske senest 8 dage efter dødsfaldet.

De nødvendige papirer får du på hospitalet, kirkekontoret eller hos bedemanden.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis dødsfaldet sker i hjemmet?

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, skal der tilkaldes en læge, som udsteder en dødsattest. Den afdøde må ikke flyttes før lægen giver tilladelse til det.

Dødsattesten beskriver dødsårsagen, og hvornår og hvordan døden er indtrådt.

Hvem kan få begravelseshjælp?

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp.

Du kan som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen, og den afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat. Du kan selv søge om begravelseshjælp, ligesom nogle bedemænd tilbyder at søge for dig.

Hvor meget kan jeg få i begravelseshjælp?

Hvor meget du kan få i begravelseshjælp afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Hvor kan jeg søge hjælp?

Har du spørgsmål om begravelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk her

Her kan du:
•søge om begravelseshjælp.
•læse om regler og satser.
•få svar på de oftest stillede spørgsmål om begravelseshjælp.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her