Sygepleje

Du kan få sygepleje gennem Hillerød Kommune, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Sygepleje kan bestå af fx sårpleje, medicinadministration, kontinensbehandling, sondeernæring, væskebehandling og palliativ pleje. Sygeplejen tilbyder åben telefonkonsultation, sygepleje på klinik, sygepleje i egen bolig. Derudover har sygeplejen et akut-team.

Hvordan får du sygepleje?

Hvis du får brug for sygepleje, skal du visiteres til det. Det er enten din egen læge, hospitalet eller Sygeplejen, der kan visitere dig til sygepleje. Du er selv ansvarlig for transport til og fra sygeplejeklinikken.

Både de visiterede individuelle konsultationer og de uvisiterede telefonkonsultationer er gratis, men du skal selv betale for medicin, doseringsæsker og lægeordinerede sårbehandlingsmidler.

Åben telefonkonsultation

Hvis du er visiteret til sygepleje i Hillerød Kommune, kan du ringe med spørgsmål vedrørende sygepleje i konsultationens åbningstider.

Telefonkonsultationen er åben på hverdage mandag til fredag kl. 9-10 og kl. 13-14. 

Telefon: 72 32 62 20

Sygeplejeklinik

Som udgangspunkt tilbydes alle sygeplejefaglige tilbud på klinikken. Hvis lægen eller sygeplejersken vurderer, at du ikke kan komme til klinikken, vil du blive tilbudt sygepleje i eget hjem.

Sygeplejeklinikken hører hjemme på Sundhedscentret på Milnersvej 37 D i Hillerød.

Åbningstider i sygeplejeklinikken: mandag til fredag kl. 7.45-16.

Sygepleje i hjemmet

Hvis du ikke selv kan komme til klinikken, vil du blive tilbudt sygepleje i eget hjem.

Hvis sygeplejen er visiteret til at foregå i dit hjem skal du være opmærksom på følgende:

  • Husdyr skal være lukket inde
  • Der må ikke ryges mens sygeplejersken er i hjemmet
  • I forbindelse med sygepleje kan der blive behov for at installere hjælpemidler i hjemmet

Tilbuddet om sygepleje i dit hjem vil løbende blive revurderet, og tilbuddet kan blive ændret til sygepleje på klinik, hvis det bliver relevant.

Akutteam

I Hillerød Kommune har vi et Akutteam, der kan tilbyde sygeplejefaglig vurdering, bistand og akut sygepleje i hjemmet.

Henvendelse til Akutteamet skal ske gennem din egen læge, hospital eller gennem medarbejdere i Hillerød Kommune.

Hvis du har akut behov for lægehjælp uden for almindelig åbningstid, skal du kontakte 1813.

Tilsynsrapporter

Her har du mulighed for at læse den seneste tilsynsrapport for Sygeplejen i Hillerød Kommune.

Find tilsynsrapporter for hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem i Hillerød Kommune på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her