Sygepleje

Du kan få sygepleje gennem Hillerød Kommune, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Sygepleje kan bestå af fx sårpleje, medicinadministration, kontinensbehandling, sondeernæring, væskebehandling og palliativ pleje. Sygeplejen tilbyder åben telefonkonsultation, sygepleje på klinik, sygepleje i egen bolig. Derudover har sygeplejen et akut-team.

Hvordan får du sygepleje?

Hvis du får brug for sygepleje, skal du visiteres til det. Det er enten din egen læge, hospitalet eller Sygeplejen, der kan visitere dig til sygepleje. Du er selv ansvarlig for transport til og fra sygeplejeklinikken.

Både de visiterede individuelle konsultationer og de uvisiterede telefonkonsultationer er gratis, men du skal selv betale for medicin, doseringsæsker og lægeordinerede sårbehandlingsmidler.

Åben telefonkonsultation

Der er mulighed for, at du kan henvende dig direkte til Sygeplejen, hvis du har spørgsmål vedrørende sygepleje.

Telefonkonsultationen er åben på hverdage mandag til fredag kl. 8.00-8.30 og kl. 11.30-12.00. 

Telefon: 72 32 37 32

Sygeplejeklinik

Som udgangspunkt tilbydes alle sygeplejefaglige tilbud på klinikken. Hvis lægen eller sygeplejersken vurderer, at du ikke kan komme til klinikken, vil du blive tilbudt sygepleje i eget hjem.

Sygeplejeklinikken hører hjemme på Sundhedscentret på Milnersvej 37 D i Hillerød.

Sygepleje i hjemmet

.Hvis du ikke selv kan komme til klinikken, vil du blive tilbudt tilbudt sygepleje i eget hjem.

Hvis sygeplejen er visiteret til at foregå i dit hjem skal du sørge for at:

  • Husdyr skal være lukket inde
  • Der må ikke ryges mens sygeplejersken er i hjemmet
  • Der skal være skabt plads til at sygeplejersken kan have ordentlige arbejdsvilkår
  • Der skal være ro i forbindelse med medicin håndtering og dispensering

Tilbuddet om sygepleje i dit hjem vil løbende blive revurderet, og tilbuddet kan blive ændret til sygepleje på klinik, hvis det bliver relevant.

Akutteam

I Hillerød Kommune har vi et Akut-team, der kan tilbyde sygeplejefaglig vurdering, bistand og akut sygepleje.

Akut-teamet råder over en akut midlertidig plads, fx som alternativ til indlæggelse på et hospital. Der er egenbetaling ved behov for akut, midlertidig plads. Du skal selv sørge for transport til den midlertidige plads.

Henvendelse til Akut-teamet skal ske gennem din egen læge, hospital eller gennem medarbejdere i Hillerød Kommune.

Hvis du har akut behov for lægehjælp uden for almindelig åbningstid, skal du kontakte 1813

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS