Midlertidigt ophold

Hvis du i kortere periode har behov for ekstra pleje eller træning, der ikke kan løses i hjemmet, er der i Hillerød Kommune mulighed for ophold på en midlertidig plads. Måske har du været syg eller indlagt på hospitalet, eller måske kan dine pårørende, der til dagligt varetager plejen af dig, i en periode ikke hjælpe dig. Der er to muligheder for midlertidige pladser, dels på Rehabiliteringsafdelingen i Sundhedscentret, dels i Gæstehuset på plejecentret Skovhuset.

Ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Når du får et midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen, deltager du i det omfang det er muligt i dagligdagens aktiviteter med det formål, at træne hele døgnet under dit ophold. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og støtter der hvor du har behov for hjælp. Det giver dig optimalt udbytte af dit ophold og mulighed for at vedligeholde eller forbedre din funktionsevne. Træning med terapeuter fra træningssektionen og selvtræning er en del af opholdet.

Rygning er ikke tilladt på Sundhedscentret. Du har mulighed for at ryge udendørs. Du kan få tilbudt gratis rygeplaster eller nikotintyggegummi.

I denne pjece kan du læse om ophold Rehabiliteringsafdelingen.

Ophold på Gæstehuset

I Gæstehuset på Skovhuset er der plads til to i hver bolig, og der er fælles køkken og TV-stue.

Hvis du ryger, kan du kun gøre det på afdelingens altan.

Her kan du hente pjece om Gæstehuset.

Hvordan søger du om et midlertidigt ophold?

Hvis dit behov for personlig pleje og træning er så omfattende, at det ikke kan løses hjemme hos dig selv, kan du søge om et kortvarigt, midlertidigt ophold.

Du skal kontakte:

Visitation og Hjælpemidler. 

Tlf. 7232 0000

Mandag-onsdag og fredag kl. 10-11.30
Torsdag kl. 12-13.30

Skriv til Visitation og hjælpemidler

Du skal være opmærksom på, at hvis du opholder dig på en midlertidig plads i ventetiden på en plejebolig, har du ikke mulighed for at vælge en plejebolig på et specifikt plejecenter. 

Praktiske oplysninger

Egenbetaling

Hillerød Kommunes  midlertidige pladser drives efter Lov om social service og der er egenbetaling for et ophold på en midlertidig plads efter kommunens gældende takst for et døgnophold.

Transport

Du skal selv betale og arrangere din transport mellem dit hjem og den midlertidige plads. Personalet hjælper gerne med bestilling af taxa.

Hvis du er indlagt på et sygehus, er det sygehuset, der arrangerer og betaler for transporten til din midlertidige plads.

Hvad skal du medbringe?

  • Din medicin
  • Toiletsager
  • Fornuftigt fodtøj til indendørsbrug og træning
  • Eventuelle hjælpemidler, f.eks. kørestol, rollator, høj gangvogn, gangstativ, stok og støttestrømper.
  • Dit eget tøj til opholdet. 

Derudover er du velkommen til at medbringe

  • Eget tv, radio og mobiltelefon og pc
  • Håndarbejde og bøger

Lægeligt ansvar

Det er din egen læge, der varetager det lægelige ansvar under dit ophold. Det er muligt for din læge at foretage tilsyn under opholdet ved behov. Ved behov for lægehjælp uden for din læges træffetider, kontakter personalet på opholdsstedet lægevagten.

Andre praktiske ting

Du kan få dit tøj vasket på opholdsstedet. Det er på eget ansvar, og der er ingen erstatning ved bortkommet tøj. Dit tøj bliver mærket med et lille strygemærke med dit stuenummer. Det er også muligt for pårørende at tage tøjet med hjem og vaske det.

Hvis du får brug for at rekvirere medicin under dit ophold, skal du selv betale for det.

Tilsyn

Her kan du læse rapport fra tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen 13. december 2018 på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her