Hjælpemidler

Du kan ansøge kommunen om hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og handicapbil, hvis du har en varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler kan fx være sygeplejeartikler, briller og proteser. 

Du kan få bevilget hjælpemidler fra Hillerød Kommune, når hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din funktionsnedsættelse, og i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet. Der findes mange redskaber, der vil kunne hjælpe dig i hverdagen, som du ikke nødvendigvis kan få bevilget gennem kommunen, men selv kan købe. Det kan fx være fodindlæg og støttestrømper.

Kropsbårne hjælpemidler er personlige, og skal ikke leveres tilbage til kommunen.

Læs mere om enkelte typer af kropsbårne hjælpemidler her.

Sådan søger du om kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler bevilges til dig efter en lægehenvisning. Hvis du er i behandling på hospitalet, er det normalt hospitalet, der står for bevillingen.

Hvis du vil ansøge om kropsbårne hjælpemidler, skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er digitalt, og du skal bruge NemID.

 Ansøgning om hjælpemidler - anbefales at åbne i Google Chrome

Hvis du vil ansøge om kropsbårne hjælpemidler på vegne af en anden, fx som pårørende, skal du først have en digital fuldmagt. Med fuldmagten kan du logge ind som pårørende og bestille hjælpemidlerne.

Læs mere om digital fuldmagt og bestil den her

Genbrugshjælpemidler

Genbrugshjælpemidler kan fx være en rollator, en badetaburet, en kørestole et nødkaldeanlæg eller en 3-hjulet cykel.

Du kan få bevilget genbrugshjælpemidler, når hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din funktionsnedsættelse, og i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Der findes mange redskaber, der vil kunne hjælpe dig i hverdagen, som du ikke nødvendigvis kan få bevilget gennem kommunen, men selv kan købe. Det kan fx være skridsikre bademåtter, gigtvenligt køkkenudstyr, læselupper til lettere forstørrelser, gribetænger, greb, gelændere, mobiltelefoner, elevationssenge, hvilestole og robotstøvsugere.

Genbrugshjælpemidler bevilges som et udlån fra kommunens hjælpemiddeldepot og skal leveres tilbage, når du ikke længere har behov for dem. Hillerød Kommune sørger for at reparere dit hjælpemiddel, hvis det går i stykker. Du skal  selv sørge for vedligeholdelsen og betale driftsudgifter, fx udskiftning af dæk på din kørestol.

Sådan søger du om genbrugshjælpemidler

Hvis du vil ansøge om et genbrugshjælpemiddel, skal du udfylde ansøgningsskemaet her, og du vil efterfølgende modtage et svar fra Visitation og Hjælpemidler.

Ansøg om genbrugshjælpemiddel ved at udfylde ansøgningsskemaet her

Hent ansøgningsskema om vægtdyne og vægtvest her

Midlertidigt udlån af hjælpemidler

Hvis du har været indlagt på et hospital, og hospitalet skønner, at du har brug for et hjælpemiddel i en kortere periode, udlånes hjælpemidlet af hospitalet. Har du fortsat behov for hjælpemidlet, når udlånet fra hospitalet udløber, har du mulighed for at søge om hjælpemidlet i kommunen.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til almindelig brug i befolkningen. Det kan fx være en el-scooter,
servietter til brug ved stomi, bodytstockings og badebukser.

Du kan ansøge om støtte til visse forbrugsgoder, hvis de kan medvirke til, at du kan opnå en væsentlig lettelse i dagligdagen. Afhængigt af produktet kan kommunen give støtte svarende til 50% af prisen. I nogle tilfælde kan du låne forbrugsgodet gennem kommunen.

Ansøg om forbrugsgode ved at udfylde ansøgningsskemaet her (elektronisk ansøgning). 

KVIKkassen – hurtig ansøgning om gængse hjælpemidler

 

I KVIKkassen kan du få hurtig sagsbehandling på de mest gængse hjælpemidler, og du får udleveret hjælpemidlet med det samme.

Du skal bestille tid til KVIKkassen, og der er åbent hver torsdag kl. 15-17. Her får du behandlet din ansøgning af en sagsbehandler fra Visitation og Hjælpemidler, og hvis sagsbehandleren vurderer, at du er berettiget til det hjælpemiddel, du søger om, skal du tage det med dig hjem med det samme.

Det er primært standardhjælpemidler, du kan få i KVIKkassen. Disse er:

  • Rollator
  • Albuestok
  • Badetaburet
  • Toiletforhøjer
  • Transportkørestol
  • Du skal selv sørge for transport til og fra KVIKkassen, også af det hjælpemiddel, du eventuelt får udleveret.

Du kan kun få hjælpemidler gennem KVIKkassen, hvis du har et varigt behov for det, og det betyder, at kommunen ikke udlåner hjælpemidler til midlertidig brug.

Hvis du ønsker selv at vælge leverandør, kan ansøgningen ikke behandles i KVIKkassen.

Bestil tid til KVIKkassen

Du skal bestille tid, hvis du vil bruge KVIKkassen. For at der ikke kommer til at sidde for mange mennesker og vente i borgerservice, kan du først komme ind på rådhuset 10 minutter før din bestilte tid.

Når du møder op til den bestilte tid i KVIKkassen, skal du melde din ankomst ved standeren i indgangen. Når du kommer ind, tager du plads i venteområdet, og sagsbehandleren i KVIKkassen vil hente dig, når det bliver din tur.

På grund af corona skal du aflyse, hvis du er syg, og højst tage én pårørende med.

Hvis du ikke skal bruge din tid alligevel, så husk at afbestille.

Hvis du er kommet afsted uden tidsbestilling, kan du bestille den næste ledige tid ved indgangen. Du kan risikere ventetid, og i de fleste tilfælde er der først en ledig tid en af de efterfølgende torsdage.

Bestil tid til KVIKkassen her 

Nødvendige boligindretninger

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp til indretningen af din bolig, så din bolig passer bedre til dig og dine behov. Det kan fx være sænkning af dit køkkenbord, opsætning af særlige greb i badeværelset og lignende.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig til dig.

Ansøg om nødvendige boligindretninger ved at udfylde ansøgningsskemaet her.

Fritvalgsordning

Hjælpemidler

Når du har fået bevilget et hjælpemiddel kan du som hovedregel selv vælge leverandør, og dermed vælge selv at indkøbe hjælpemidlet. Inden købet skal dette godkendes af Visitation og Hjælpemidler. Hillerød Kommune har indgået leverandøraftale med de fleste leverandører af hjælpemidler.

Boligindretninger

Du har mulighed for frit valg af leverandør og materialer. Hillerød Kommune har indgået aftaler med håndværkere vedrørende de fleste mindre boligindretninger. På de større boligindretninger vil kommunen indhente tilbud. Du kan højst få tilskud til det beløb, som kommunen har indhentet tilbud på. Hvis du selv indhenter og vælger et billigere tilbud, end det kommunen har fået tilbud på, vil du kun få støtte til tilbuddets pris. Dette gælder både på valg af håndværker og materialer.

Handicapbil 

Hvis du søger en handicapbil, kan du bl.a. få hjælp til:

  • Støtte til køb af bil
  • Særlig indretning
  • Afgiftsfritagelse
  • Kørekort

Hent pjece om støtte til bil m.m. her. 

Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema for at ansøge om støtte til bil. Du kan vælge at printe skemaet ud og sende det eller aflevere det på Rådhuset i Borgerservice eller i postkassen, eller du kan sende det vedhæftet via linket på hjemmesiden, hvor du logger på med din NemID.

Hent ansøgningsskema til støtte til bil her 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her