Genoptræning

I Hillerød Kommune findes forskellige muligheder for genoptræning, vederlagsfri træning og træning, hvis du har et funktionstab i forbindelse med sygdom. Det kan fx være efter et hospitalsophold, hvor du har mistet kræfter og funktioner eller hvis du har en kronisk lidelse. Genoptræning handler især om, at du igen bliver så selvhjulpen som muligt.

Tilbud om genoptræning

Hvis du bliver henvist til genoptræning, vil terapeuter fra Hillerød Kommune, sammen med dig, vurdere dine behov og sætte mål for træningen. Målet for træningen er, at du igen bliver mest mulig selvhjulpen, og så du igen kan klare de daglige gøremål. 

Den kommunale genoptræning vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan være på Sundhedscentret, i nærmiljøet eller i dit hjem. Træningen kan både foregå individuelt og på hold.

Træningen foregår i en tidsafgrænset periode.

Genoptræning efter hospitalsophold

Hvis du har været indlagt på hospitalet og hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning, vil du få lavet en genoptræningsplan, som efter din tilladelse sendes til kommunen. Hospitalet afgør, hvor genoptræningen skal foregå. I nogle tilfælde vil det foregå på hospitalet, men for det meste foregår genoptræningen i kommunalt regi, fx på Sundhedscentret.

Genoptræning uden forudgående hospitalsophold

Hvis du gennem en periode har mistet funktioner, kan du få tilbudt træning til at genvinde dine kræfter og funktioner. Genoptræning er et tilbud til dig, så du kan undgå vedvarende eller yderligere svækkelse.

Det er din læge, der kan henvise dig til tilbuddet.

Genoptræning efter kronisk sygdom

Hvis du har en kronisk sygdom kan du læse mere om genoptræningsforløb under den enkelte lidelse:

Demens 

Diabetes

Hjertekar-sygdomme

Lænde-ryg-lidelser

KOL

Kræft

Knogleskørhed (osteoporose)

Kørselsbevilling til genoptræning 

Kørsel til genoptræning efter indlæggelse

Er du visiteret til genoptræning efter udskrivning fra et hospital og har du modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet, og forhindrer din fysiske tilstand, at du benytter offentlig transport, kan du bevilges kørsel.

Kørsel til genoptræning uden indlæggelse

Der er mulighed for kørsel til holdtræning med delvis egenbetaling, hvor du ikke kan anvende andre former for transport.

Det er Træningssektionen, som bevilger og bestiller kørsel.

Selv-træning på Sundhedscentret

Det er muligt at selv-træne på Sundhedscentret, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Træningen er en del af et genoptræningsforløb, og du har indgået en tidsafgrænset aftale med den ansvarlige terapeut
  • At der efter en terapeutisk helhedsvurdering er truffet afgørelse om, at din træning ikke vurderes til at kunne foregå andre steder.

Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du har et fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse, der omfatter tilbud om vederlagsfri fysioterapi i forbindelse med sygdom, kan du søge om gratis fysioterapeutisk træning og behandling.

Find listen over diagnoser, der omfatter tilbud om vederlagsfri fysioterapi på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

For at få en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, skal du henvende dig til din egen læge eller til en speciallæge.

Frit valg

Med en lægehenvisning kan du frit vælge, hvor du vil modtage din vederlagsfri fysioterapi. Du har mulighed for at vælge mellem et tilbud hos en privatpraktiserende fysioterapeut eller det kommunale tilbud i Træningssektionen.

Kørsel

Du skal selv betale for kørsel.

Vederlagsfri fysioterapi i Træningssektionen

Hvis du vælger vederlagsfri fysioterapi gennem Hillerød Kommunes træningssektion,  tilrettelægges træningen individuelt og foregår på hold.

Når du har fået en henvisning fra lægen, skal du kontakte Træningssektionen for at aftale det videre forløb.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her