Psykiske lidelser

Hillerød Kommune tilbyder individuelt tilpassede og forebyggende tilbud til personer med psykiske lidelser. Formålet er at støtte borgeren i hverdagen, så han eller hun kan udvikle eller fastholde et værdigt liv. Derfor har kommunen følgende tilbud til personer over 18 år: 

Boliger for borgere med psykiske lidelser

Støtte- og kontaktpersonordning til borgere i eget hjem. Tilbuddet omfatter individuel pædagogisk støtte og vejledning til borgere med psykiske lidelser eller andre sociale vanskeligheder. 

Værestedet, Trollesbro er et sted for voksne Hillerød borgere, som har psykiske eller sociale problemer.

Akuttelefon for psykisk sårbare. Her kan du få en samtale med en sundhedsprofessionel, hvis du har brug for hjælp og støtte uden for almindelig åbningstid.

Pårørende: Der findes også støtte til dig, som er pårørende. Hillerød kommune har en pårørendekonsulent, der tilbyder individuelle samtaler, pårørendegrupper og kurser. Du kan læse mere på siden for pårørende.

Sundhedsaftale 2019-23 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet Sundhedsaftalen for 2019-2023, som er godkendt af 29 kommuner i regionen, Region Hovedstaden og almen praksis i Region Hovedstaden. Sundhedsaftalen er efterfølgende godkendt af Sundhedsstyrelsen i august 2019.  Aftalen er trådt i kraft den 1. juli 2019 og gælder til udgangen af 2023.

Læs Vores Sundhedsaftale - Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Sundhedsaftalen har fokus på tre områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed herunder ”Sammen om borgere med psykiatrisk sygdom” (s. 9). I Sundhedsaftalen er der udarbejdet samarbejdsaftaler, som beskriver opgaver og snitflader mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne om voksne borgere med psykisk sygdom, der har brug for en indsats fra både kommune og hospital. For borgere med psykisk sygdom kan hverdagen være præget af mange og komplekse udfordringer, og der kan være behov for flere indsatser, ofte på tværs af kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, hospitaler og almen praksis. 

Tværsektorielt samordningsudvalg

Hillerød Kommune deltager bl.a. i et tværsektorielt samordningsudvalg, som løbende holder møder om koordinering af indsatserne. Du kan læse referaterne fra møderne på Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside.

Samarbejde om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022

​Regionsrådet har udarbejdet "Samarbejde om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022". Rådet arbejder for en psykiatri, hvor mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere, der har indflydelse på egen behandling og tilbydes et recovery-orienteret og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. Læs den politiske treårsplan psykiatrien her.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her