Forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger er et tilbud om midlertidig bolig, hvis du er boligløs eller ikke kan opholde dig i din egen bolig og har særlige sociale problemer. På forsorgshjem og herberg får du støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Hillerød Kommune har ikke et kommunalt forsorgshjem. Ydelsen kan enten gives af:

  • Skansegården Forsorgshjem - Center for Forsorg og Behandling, Skansevej 2C, 3400 Hillerød, et forsorgshjem, der tilbyder midlertidigt boophold til personer, der er hjemløse eller ikke formår at opholde sig i egen bolig - Læs mere på hjemmesiden for Center for Forsorg og Behandling
  • eller af tilbud i andre kommuner, regioner eller private leverandører.

Hvis der ikke er plads på det herberg eller forsorgshjem, du henvender dig til, er lederen af stedet forpligtet til at hjælpe dig med at finde ophold på et andet forsorgshjem/herberg.

Du kan finde adresser på forsorgshjem og herberg på www.tilbudsportalen.dk  

Skal jeg selv henvende mig?

Du kan selv henvende dig til et forsorgshjem/herberg om optagelse eller blive henvist af en offentlig myndighed. Det er lederen af forsorgshjemmet/herberget, der træffer afgørelse om optagelse.

Orientering til din bopælskommune

Indenfor 3 dage efter din ind-/udflytning skal forsorgshjem/herberger sende en orientering til din bopælskommune om ind- og udskrivning. Orienteringen skal indeholde navn og cpr. nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelse eller udskrivning. 

Forsorgshjem/herberger skal sende orientering om ind-/udflytning til Socialfaglig Enhed, Borger- og Socialservice. Skriv via Kontaktboksen. 

Kvalitetsstandard - hvilken hjælp kan jeg få? 

I Hillerød Kommunes Kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov kan du læse, hvilken type hjælp du eller en af dine nærmeste kan få.  

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her