Ydelseskataloger

Et ydelseskatalog beskriver indholdet, omfanget og udførelsen af de ydelser, der tilbydes på det enkelte tilbud. Herudover beskrives det, hvilke pædagogiske metoder der anvendes i det pædagogiske arbejde, og hvordan der følges op på borgernes handleplaner og pædagogiske planer.

Formålet med ydelseskataloger

Formålet med ydelseskatalogerne for tilbuddene til voksne med særlige behov er:

  • At skabe bedre informationsgrundlag for brugere, pårørende og kommuner om tilbuddenes ydelser
  • At sikre bedre grundlag for løbende kvalitetssikring af den socialfaglige indsats, herunder klarhed omkring grundlaget for visitation til en given ydelse
  • At sikre sammenhæng mellem takst/timepris og ydelser
  • At sikre sammenhæng mellem ydelser og kvalitetsstandarder

Liste over ydelseskataloger 

I det nedenstående kan du finde ydelseskataloger for Hillerød Kommunes tilbud til voksne med særlige behov.

 Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Ydelseskataloger for de forskellige tilbud  på Bocenter for unge og voksne med særlige behov kan findes på Bocentrets hjemmeside

 

 Center for Udvikling og Støtte

Læs mere på Center for Udvikling og Støttes hjemmeside om lovgrundlag og udviklingsplan.

 

CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Fritidsordningen kan læses på CSU Egedammens hjemmeside


Kommunikationscentret

Ydelsestalog for voksenydelser 2021 kan ses på Kommunikationscentrets hjemmeside

Ydelsestalog for børneydelser 2021 kan ses på Kommunikationscentrets hjemmeside

Center for Beskyttet Beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for Beskyttet Beskæftigelse kan rekvireres ved at kontakte centret: Center for Beskyttet Beskæftigelse

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her