Løngangshuset

Løngangshusene er et opgangsbofællesskab for psykisk sårbare borgere, som består af 16 selvstændige lejligheder.

Bofællesskabet er et tilbud til de borgere, hvor eksisterende kommunal støtteforanstaltning f.eks. støtte- og kontaktpersonordning ikke er dækkende, og hvor en socialpsykiatrisk døgnforanstaltning er for omfattende.

Målgruppen er også personer, som har været på socialpsykiatrisk døgninstitution, og som nu kan klare sig i en mindre omfattende foranstaltning. Generelt må beboerne, i nogen grad, kunne indgå i et socialt fællesskab og sociale aktiviteter.

Løngangshusene formål er, i henhold til Lov om Social Service, at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og opnå forbedret livskvalitet.

8 af lejlighederne er på 53,5 m2 fordelt på 2 rum, og beboerne har adgang til et fælleshus på 92 m2.

De øvrige 8 lejligheder er på 65 m2, og der er ikke fælleshus tilknyttet.

Ansøgning til at få anvist bolig sker gennem kontakt til sagsbehandler i Socialfaglig Enhed i Borger- og Socialservice.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her