Løngangshuset

Løngangshusene er et opgangsbofællesskab for psykisk sårbare borgere, som består af 16 selvstændige lejligheder.

Bofællesskabet er et tilbud til de borgere, hvor eksisterende kommunal støtteforanstaltning f.eks. støtte- og kontaktpersonordning ikke er dækkende, og hvor en socialpsykiatrisk døgnforanstaltning er for omfattende.

Målgruppen er også personer, som har været på socialpsykiatrisk døgninstitution, og som nu kan klare sig i en mindre omfattende foranstaltning. Generelt må beboerne, i nogen grad, kunne indgå i et socialt fællesskab og sociale aktiviteter.

Løngangshusene formål er, i henhold til Lov om Social Service, at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og opnå forbedret livskvalitet.

8 af lejlighederne er på 53,5 m2 fordelt på 2 rum, og beboerne har adgang til et fælleshus på 92 m2.

De øvrige 8 lejligheder er på 65 m2, og der er ikke fælleshus tilknyttet.

Ansøgning til at få anvist bolig sker gennem kontakt til sagsbehandler i Socialfaglig Enhed i Borger- og Socialservice.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS