Botilbud, dagtilbud og boliger

Hillerød Kommune varetager driften af en række undervisnings-, dag- og døgntilbud, der indgår som en del af tilbudsviften til borgere med særlige behov. Læs mere på de enkelte tilbuds hjemmesider.

Uddybende beskrivelser af de enkelte centre finder du på tilbuddenes egne hjemmesider (se herunder), i Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder og på hjemmesiden Tibudsportalen. Som borger kan du i kvalitetsstandarderne læse, hvilken type hjælp du eller en af dine nærmeste kan få, og hvad du kan forvente, når du er blevet visiteret til støtte af forskellig karakter. 

Hillerød Kommunes ventelister for botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108 og tilsvarende boformer for handicappede er åben for alle borgere, som opfylder betingelserne for det pågældende tilbud.

Ved visitation til botilbud, dagtilbud og boliger til borgere med særlige behov skal du, hvis du bor i Hillerød Kommune, kontakte Socialfaglig Enhed via mailen i kontaktboksen. Bor du i en anden kommune, skal du kontakte denne, som så vil rette henvendelse til Hillerød Kommune.

Kommunikationscentret

Skansevej 2 D, 3400 Hillerød 

Tlf.: 7232 3800

Læs mere Kommunikationscentret – specialpædagogisk center på tale-, høre- og synsområdet samt området for kognitive vanskeligheder. Vi tilbyder specialundervisning og specialpædagogisk rådgivning i kompenserende strategier og hjælpemidler.

CSU Egedammen

Skovledet 14, 3400 Hillerød
Tlf.: 7232 3900

Læs mere om CSU Egedammen – Fire ungdomsuddannelser for unge med særlige behov samt en række kurser, som er specielt tilrettelagt for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere om Fritidsordningen - Fritidsordning for unge med særlige behov med fokus på fysisk udfoldelse, venskaber og udendørsaktiviteter.

Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Nødebovej 38-40, 3480 Fredensborg
Tlf.: 7232 6000

Læs mere om Følstruphusene – botilbud med døgndækning efter Almenboliglovens § 105 til voksne med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for kontinuitet og døgndækning.

Læs mere om Vingen - botilbud med døgndækning efter Almenboliglovens § 105 til voksne med en betydelig og varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Læs mere om Boligerne på Skovstien 8-12 – midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107  til unge og voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.

Læs mere om Freydal – midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107 til mennesker med psykisk sårbarhed og mennesker med autismespektrumforstyrrelser i aldersgruppen 18-50.

Læs mere om Dagtilbuddet Regnbuen – Aktivitets- og samværstilbud til voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Trollesbro

Slangerupgade 60, 3400 Hillerød
Tlf.: 7232 6700

Læs mere om § 85 Støtte og Vejledning  - der ydes til voksne med fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse samt socialt udsatte voksne. 

Læs mere om husvildeboliger - hvor der ydes socialpædagogisk støtte til borgere i 10 husvilde boliger i pavilloner beliggende på Trollesbro efter § 80, for at give mulighed for en helhedsorienteret og aktiv indsats med borgerne, der pga. sociale problemer har svært ved at bo i en almindelig bolig.

Læs mere om Værestedet - et dagtilbud uden visitation til voksne med psykiske lidelser eller andre særlige sociale problemer.

Læs mere om tilbud inden for beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær for borgere med 18 og 65 år med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne.

Læs mere om Café Oasen - aktivitets- og samværstilbud for voksne med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. 

Boliger til borgere med særlige behov

Udover de 5 centre har Hillerød Kommune anvisningsretten til flere typer boliger uden døgndækning:

Læs mere om Løngangshuset - til borgere med psykisk sårbarhed 
Læs mere om Sportsvej - til borgere der har nedsat funktionsevne
Læs mere om Kirsebærallé - til borgere der har nedsat fysisk funktionsevne
Læs mere om Sophienborg Allé - opgangsfællesskab til borgere der har nedsat funktionsevne
Læs mere om Stutmesterparken - opgangsfællesskab til borgere der har nedsat funktionsevne

Tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Hillerød Kommune, Borger- og Socialservice, fører driftsorienteret tilsyn med kommunale og private dagtilbud på det specialiserede voksenområde i Hillerød Kommune. Dagtilbuddene dækker beskyttet beskæftigelsestilbud (efter SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (efter SEL § 104), som er fysisk placeret i kommunen. Med det driftsorienteret tilsyn kontrolleres det, at tilbuddene har den nødvendige kvalitet.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her