Borgere med erhvervet hjerneskade

Hillerød Kommunes tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordinationsfunktionen varetages i Hillerød Kommune af udpegede sagsbehandlere fra Socialfaglig Enhed, Jobcentret og Ældre og Sundhed. Hillerød Kommune har nedsat Hjerneskadesamrådet, som behandler sager for borgere ramt af hjerneskade med særlige komplekse forløb. Du kan læse om Hjerneskadesamrådet her.

Læs mere om kommunens generelle dag-, døgn- og specialtilbud på denne side.

Rehabilitering

Hvordan bliver jeg rehabiliteret?

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, bliver kommunen adviseret via Visitation og Hjælpemidler hos Ældre og Sundhed og herefter begynder din rehabilitering i kommunalt regi. Kommunen etablerer et rehabiliteringsteam omkring dig, hvor den koordinerende sagsbehandler har tovholderfunktionen. Teamet støtter og vejleder dig igennem forløbet - og du er en del af teamet.

Hvem er med i mit rehabiliteringsteam?

Udover dig selv og måske din nærmeste pårørende består teamet af din koordinerende sagsbehandler og de fagpersoner, der i øvrigt er centrale for dit forløb. Det vil typisk være:

•sagsbehandlere fra relevante afdelinger i kommunen
•ergo– og fysioterapeuter
•talepædagog
•jobkonsulent

Men det kan også være :
•neuropsykolog
•synskonsulent
•mobility-instruktør

Fagpersonernes baggrund afhænger af, hvad dine behov er.

Hvem laver min rehabiliteringsplan? 

Din genoptræning og rehabilitering bliver bedst, hvis der er en plan med fælles mål. Mål som alle personer, der støtter dig, arbejder hen i mod. I dit team lægger vi derfor en plan for, hvordan din rehabilitering skal forløbe. Målene sættes i dialog med dig og din nærmeste pårørende.

Hvor foregår min rehabilitering og genoptræning?

Rehabiliteringen foregår i dit eget hjem, hvis det er muligt. Det kan ske, at boligændringer kommer på tale som del af rehabiliteringen. En del af din træning kan foregå ambulant på Sundhedscentret eller under døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen på Sundhedscentret. Mod bevilling kan rehabiliteringen også foregå med et relevant forløb på Kommunikationscentret i Hillerød.

Helhed i rehabiliteringen

Din koordinerende sagsbehandler samarbejder med Hillerød Kommunes Hjerneskadesamråd. Samrådet bistår sagsbehandleren med at skabe lette og hurtige overgange mellem de forskellige afdelinger, der er involveret i dit rehabiliteringsforløb. Formålet er, at forløbet kan blive så sammenhængende og meningsfuldt for dig som muligt. I samrådet er der repræsentanter fra forskellige afdelinger i kommunen og repræsentanter fra hhv. Kommunikationscentret, Træningssektionen og Center for udvikling og støtte.

Samtykke

For at Hjerneskadesamrådet kan bistå sagsbehandleren med at skabe helhed og sammenhæng i dit rehabiliteringsforløb, har vi brug for, at du giver dit samtykke til det. Sagsbehandleren vil sørge for at indhente samtykket fra dig. 

Kvalitetsstandard

Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter standarden for de forskellige tilbud. Dette er beskrevet i Kvalitetsstandarder for Servicelovens paragraffer, som omfatter tilbud til voksne med særlige behov. Derudover er det Lov om Social Service og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der sætter rammerne for kommunens tilbud.

Tilbud til børn og unge under 18 år med erhvervet hjerneskade kan du læse mere om her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her