Aktiviteter - mest for ældre

I Hillerød findes en lang række af tilbud for seniorer. Hvis du har lyst til at komme med i et socialt fællesskab eller at deltage i forskellige aktiviteter, kan du kan læse om nogle af dem her på siden.

Kom Med! - aktiviteter og fællesskaber for seniorer

At være med i et fællesskab kan have afgørende betydning for en god livskvalitet. 

Kom Med! henvender sig til +60-årige, og handler om at engagere mennesker, der gerne vil blive del af lokale aktiviteter og fællesskaber. Det kan være for mennesker, der oplever ensomhed, eller som gerne vil forebygge ensomhed - eller som blot har et ønske om at skulle tage del.

Hvis du kan have glæde og gavn af at komme med i et fællesskab, kan du måske finde det her. Det kan være som deltager eller ved selv at blive frivillig.

Kom Med! er et samarbejde mellem Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og en række lokale foreninger og frivillige.

Du kan læse mere om Kom Med! og finde en oversigt over aktuelle tilbud for seniorer i Hillerød på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside.

Find informationer om Kom Med! på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside her.

Hvis du gerne vil vide mere om Kom Med! kan du henvende dig til Frivilligcenter Hillerød på telefon 2750 8037.

Her kan du hente Kom Med!-folderen med et overblik over muligheder i Hillerød for  motions- og træningsfællesskaber.

Hent Kom Med!-folderen her - en guide til fællesskaber og aktiviteter for seniorer. 

Mandeholdet - naturtræning og fællesskab for mænd

Mandeholdet er gåture og træning i naturen i et aktivt fællesskab for mænd over 60 år. Holdene har mødested forskellige steder i Hillerød.

Læs mere om Mandeholdet på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside her

 Styrk din krop - i samvær med andre

Styrk din Krop - motion for ældre er et træningstilbud til +65-årige, der er hæmmet af skavanker. Det kan være et nyt knæ eller hofte, balanceproblemer eller andet.

Træningen indeholder alsidig fysisk aktivitet af forskellig art. Der arbejdes med grundtræning, som både omfatter træning af styrke, balance og kondition. Selve træningen varer 1½ time, og hver gang sluttes der af med hyggeligt samvær ½ time over en kop kaffe.

Vi er i gang fra september til og med april. Senioridræts-instruktørerne underviser frivilligt og uden løn.

Kontingentet varierer lidt, afhængig af om ”Styrk din Krop” skal betale husleje. Kontingentet bruges blandt andet til rekvisitter og delvis dækning af to fælles frokoster en i julemåneden og en ved afslutning på sæsonen.

Hvis du er interesseret i at komme med på et ”Styrk din Krop” hold, skal du henvende dig til instruktøren det sted, du ønsker at deltage.

Frivilligcenter Hillerød

Mandag 12-14 og torsdag 9.30-11.30.

Medlemskab af Frivilligcentret anbefales. Kontakt: Grethe Larsen, telefon  5153 5076

Nødebo Kro

Onsdage 13-15.

Her kræves desuden medlemskab af Nødebo Kro. Kontakt: Anne-Lise Kristensen, telefon 4295 8207

Skanselyet

Onsdage 10-12.

Kontakt: Mette Rønnelund, telefon 4826 4554

Ålholmhjemmet

Tirsdage 12.30-14.30

Kontakt: Kirsten L. Dalgaard, telefon 4826 0076

Føllegård Skævinge

Fredage 10.30.-12.30 og 12.30-14.30

Kontakt: Birgit Jensen, telefon 4828 8291

Uvelse Fritidscenter

Torsdage 9.30-11.30

Kontakt: Ruth Nielsen, telefon 2360 3503

Sundt Seniorliv

Sundt Seniorliv er et sundhedsfremmende kursus for alle over 65 år, og det tilbydes af Hillerød Kommune.

Formålet er at give dig indsigt i, hvad aktiviteter i hverdagen har af indflydelse på sundhed og livskvalitet, og at give inspiration til nye aktiviteter og relationer.

Sundt seniorliv er inspireret af lignende tiltag i England og i USA  (Lifestyle Matters og Lifestyle Redesign ®).

Der arbejdes ud fra 7 temaer, som alle har betydning for sundhed: Sundhed og aldring - Fysisk aktivitet - Mental aktivitet - Aktiviteter i hjemmet - Aktiviteter uden for hjemmet – Måltidet som aktivitet - Sociale relationer.

Kurset er noget for dig, hvis du begynder at opleve funktionstab, har mistet din ægtefælle eller samlever, eller hvis du mangler netværk eller aktiviteter i hverdagen.

Vores erfaring fra tidligere afholdte kurser er, at de fleste af deltagerne får udvidet deres netværk, i form af nye venskaber via deltagerne på holdet, eller de starter på nye aktiviteter i Grønnegadecenteret, hvor kurserne afholdes.

Du skal være selvhulpen og skal selv kunne komme til Grønnegadecentret.

Kurset foregår tirsdage fra 10–12 og varer i 16 uger med start 25. august 2020.

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, kontakt forebyggelseskonsulent Birgitte Lynge på 7232 3242 eller pårørendekonsulent Jette Holbek Holm på 7232 8037.

Hent folder om Sundt Seniorliv her

Grønnegadecentret

Grønnegadecentret er mødestedet for alle borgere over 60 år og førtidspensionister i Hillerød Kommune. I centret kan du blandt andet prøve zumba, gå til stavgang, synge, male, lave smykker, spille kort, få rådgivning i sund levevis og meget mere. Der er både faste aktiviteter og løbende arrangementer.

Foruden alle aktiviteterne har Grønnegadecentret en skøn café med lækker mad og god service.

Læs mere om Grønnegadecentrets tilbud på centrets hjemmeside her.

Skævinge Aktivitetscenter

Skævinge Aktivitetscenter er et tilbud til alle Hillerød Kommunes pensionister og borgere over 60 år. Centret er brugerstyret, og man mødes for samvær, oplevelser og spontane aktiviteter. Det kan fx være kortspil, håndarbejde, IT-undervisning, maleundervisning eller andet.

Centret ligger på plejehjemmet Bauneparken, under boligfløj 1, på Ny Harløsevej 24 i Skævinge.

Indgangen ligger for enden af Birkevej via Borupvej. Da der er begrænsede antal p-pladser ved indgangen, henvises der til p-pladserne ved Kornmarkskolen.

For nogle af aktiviteterne opkræves et mindre gebyr. Der er ingen medlemsskab.

Du kan købe kaffe og kage i centret.

Læs mere på Skævinge Aktivitetscenters hjemmeside her,

Styrk livet - for helbred og velvære

Styrk livet - for helbred og velvære er et forum for sundhed, helbred og velvære. Her kan du komme og høre om de nyeste trends inden for sundhed, få gode råd til, hvordan du styrker din livskvalitet, dit helbred og velvære og forebygger livsstilssygdomme. Det foregår som en blanding af oplæg, øvelser og diskussion.

I gruppen sidder der repræsentanter for ÆldreSagen og Hillerød Motionsvenner.

Vi mødes hver den sidste tirsdag i måneden kl. 10 til 12 i Grønnegadecentret, Grønnegade 15. 3400 Hillerød. Bare kom - du skal ikke tilmelde dig. 

Det er gratis at deltage, og du kan købe kaffe i caféen i pausen.

Styrk Livet planlægges og afholdes af frivillige i Grønnegadecentret i samarbejde med Hillerød Kommune.

Selvtræning på plejehjem

Hvis du er pensionist og bor i Hillerød Kommune har du mulighed for at bruge træningsfaciliteterne på 5 af kommunens plejehjem, hvis du tilmelder dig. Faciliteterne består af forskellige former for træningsredskaber, fx løbebånd, træningscykel, ribbe og måtter. Som selvtræner står du selv for træningen og har selv ansvaret. Det er derfor vigtigt, at du på forhånd har grundlæggende kendskab til trænings-redskaberne. Tilbuddet omfatter ikke bade- og omklædningsfaciliteter.

Priserne og tidspunkter for selvtræning varierer fra ét plejecenter til et andet. Du skal henvende dig direkte til plejehjemmet for mere information og tilmelding. 

Skovhuset: Læs mere om selvtræning på Plejehjemmet Skovhuset.

Ålholmhjemmet: Læs mere om selvtræning på Ålholmhjemmet

Skanselyet: Læs mere om selvtræning på Plejehjemmet Skanselyet

Sophienborg: Læs mere om selvtræning på Sophienborg plejehjem

Bauneparken: Kontakt plejehjemmet på telefon 7232 6300

Ældrerådet

 

Læs om Hillerød Ældreråd her

Læs mere på Hillerød Ældreråds hjemmeside her 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her