Vandråd 2019/2020

Miljø- og Fødevareministeriet har påbegyndt forberedelsen af vandområdeplaner for 3. planperiode (VP III), som omhandler perioden 2021-2027

Du kan læse mere om vandområdeplanerne på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Som led i dette arbejde, er der for hvert hovedvandopland nedsat et såkaldt vandråd, der har til opgave at rådgive kommunerne om forslag til fysiske vandløbsindsatser. Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområdeplanerne.

Hillerød Kommune har andel i to vandråd.

Det enkelte vandråd betjenes af en sekretariatskommune, som dels varetager driften af vandrådet og dels sørger for at samle og koordinere forslagene fra kommunerne i hovedvandoplandet. Kommunerne og vandrådene skal desuden bidrage til den miljørapport (SMV), som skal udarbejdes i forbindelse med arbejdet.

Hovedvandoplande og sekretariatskommuner, for de vandråd der er relevante for Hillerød Kommune:

Hovedvandopland Øresund 2.3 - sekretariatskommune Gribskov

Isefjord og Roskilde Fjord 2.2 - sekretariatskommune Egedal

 
Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 medlemmer. Fordelingen af pladser er sket efter retningslinjer beskrevet i Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

Du kan læse bekendtgørelse om vandråd her


Sammensætning af de to vandråd, der berører Hillerød Kommune

Vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Fredensborg Vandløbslav
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Esrum Ålaug
Danske Vandløb
Danmarks Sportsfiskerforbund
Nordsjællands Landboforening
Gribskov Vandløbslaug
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Landbrug og Fødevarer
Dansk Ornitologisk Forening
Foreningen Naturparkens Venner

Vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Birdlife/DOF
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Dansk Skovforening
Egedal Fiskeklub
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord
Friluftsrådet
Gribskov Vandløbslaug
Holbæk Ålav
Landbrug og Fødevarer
Roskilde Vandløbslaug
Tuse å ørredssammenslutning (TØS)
Vandløbslaug for Værebro Å
Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å
Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening

Kontakt til vandrådene

Vandrådet for Øresund:
Henvendelser vedr. vandrådets arbejde kan ske til Bjørn Aaris-Sørensen på tlf. 72496813 eller e-mail: basoe@gribskov.dk.

Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord
Henvendelser vedr. vandrådets arbejde kan ske til Jeppe Dahl-Nielsen på tlf.: 7259 7318 E-mail: Jeppe.Dahl-Nielsen@egekom.dk

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her