Sørestaurering

Hillerød Kommune gennemfører i 2. vandplanperiode restaurering af Teglgårdssøen

Restaurering af Teglgård Sø

Formålet med projektet er at restaurere Teglgård Sø (også benævnt: Teglgårdssøen), så denne opnår forbedret vandkvalitet, og dermed opfylder Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand. En forundersøgelse foretaget for Hillerød Kommune viser, at biomanipulation kombineret med en reduktion i mængden af åkander vil være den mest velegnede metode til at opnå målopfyldelse i søen.

Åkandeudbredelsen skal reduceres, da den dels udgør et praktisk problem for gennemførsel af en opfiskning, og dels da reduktionen vil bidrage til målopfyldelse, bl.a. ved at skabe bedre lysforhold for den øvrige undervandsvegetation og fjerne næring fra søen.

Selve opfiskningen og skæring af åkander vil udføres over en 2-årig periode, hvor der både udføres opfiskning og skæres åkander, på de relevante tidspunkter af året.

Periode: 2019-2021

Kontaktperson: Jeff Rasmussen, jr@hillerod.dk

Projektet modtager støtte fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

      

 

 

Siden blev senest opdateret d. 09-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her