Forslag til vandløbsregulativ for Uvelse Å og Rørbro i forhøring

Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til nyt vandløbsregulativ for Uvelse Å og Rørbro. Regulativet skal erstatte det gældende regulativ for kommunevandløb Uvelse Å og Rørbro.

Forslag til Regulativ for Uvelse Å og Rørbro

Redegørelse - Bilag 2 til regulativ for Uvelse Å og Rørbro

Forslaget er i forhøring hos alle bredejere og eventuelle bemærkninger skal sendes til Hillerød Kommune på mail: majb@hillerod.dk senest den 28. juni 2017.

I redegørelsen er alle ændringer beskrevet.

De primære ændringer i regulativet er sænkning af bundkoten på en strækning af både Uvelse Å og Rørbro, for at fritlægge allerede eksisterende rørudløb. Der er desuden lavet enkelte småjusteringer af fx perioden for vandløbssyn og oplandsgrænser, så regulativet bedre afspejler de faktiske forhold. Ligeledes er regulativet tilpasset til nyt kotesystem.
Ændringer i regulativet vurderes ikke at have nogen væsentlige afstrømningsmæssige konsekvenser.

Forslaget vil evt. blive tilrettet på baggrund af modtaget bemærkninger eller indsigelser, og vil efterfølgende blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Det endelige regulativ forventes vedtaget i slutningen af 2017 og vil træde i kraft i starten af 2018.

Hvis der er spørgsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 72322227 eller mail majb@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 15-06-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her