Anlæg af broer, terrasser og bredsikring i søer

Vejledende retningslinjer for anlæg af broer, terrasser og bredsikring for alle søer i Hillerød Kommune.

Retningslinjerne gælder for alle søer i Hillerød Kommune. Hvor der er særlige forhold, der kun gælder i Esrum Sø, er dette nævnt specifikt.

Vejledende retningslinjer for broer

Hvis der gives tilladelse til at opsætte en bro gælder disse retningslinjer for opsætningen:

 • Der må i forbindelse med opsætning af broen ikke foretages udgravning eller opfyldning af bredzonearealet.
 • Broen må etableres for at fastholde en båd og til badning. Broen må højst være 1,2 m bred og skal have en enkel udformning uden knæk eller brohoved.
 • Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk eller andet på broen.
 • Broen må kun anlægges til yderkanten af rørsumpen. I Esrum sø må broen anlægges til en vanddybde på maksimalt 1,5 m i forhold til søens sommerflodemål. Dog skal broens længde harmonere med de omkringliggende broer.
 • Bropillerne kan være runde træpæle, eller runde, matte galvaniserede eller matte rustfri stålrør. Brodækket skal være af træ. Broen skal udformes med et harmonisk forhold mellem bropiller og brodække. Broen må ikke males. Det anvendte træ må ikke være imprægneret.
 • Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor ikke beklædes (der må ikke monteres skørt). Dog kan tillades et enkelt bræt eller trin til at lægge en båd imod.
 • Vinkelret ud for broen må opsættes 2 fortøjningspæle.
 • Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som broen. Trappen skal tilpasses så den fremtræder harmonisk i forhold til broens øvrige udformning.
 • Broen skal opstilles vinkelret på søbredden - med mindre broerne i umiddelbar nærhed er vinklede i forhold til søbredden, da skal broerne af æstetiske grunde opstilles, så de fremstår parallelle.
  Retningslinjer for søbredsikring
  Hvis der gives tilladelse til at foretage bredsikring gælder disse retningslinjer for bredsikringen:
 • Søbredsikringen må kun udføres med mindre marksten (op til 30-40 cm diameter). Der må ikke foretages støbning eller udlægges fibertex og påfyldes jord på landsiden.
 • De udlagte marksten må maksimalt ligge i en højde af 50 cm ved Esrum Søs sommerflodemål.
 • Søbredsikringen skal foretages på landsiden, således at den naturlige søbredlinje opretholdes. Der må ikke foretages opfyldning ud i søen.

Retningslinjer for terrasser og slæbesteder

 • Der må ikke anlægges terrasser på den yderste søbred, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
 • Der gives normalt ikke tilladelse til anlæggelse af nye slæbesteder i Esrum Sø.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her