Støj

Her kan du læse om forskellige typer støj og hvilke beføjelser Kommunen har til at håndtere støjproblemer.

Højfrekvent, lavfrekvent og vibrationer

Støj kan opfattes forskelligt fra person til person. Derudover kan konturer (som f.eks. et træ eller en mur) i et landskab eller et rum ændre støjoplevelsen, så støjen høres kraftigere eller svagere. Således kan støjen opfattes på én måde når du står på et punkt, men kan ændre sig når du flytter dig selv ganske lidt fra det punkt.

 

Højfrekvent støj

Højfrekvent støj høres som meget høje og skingre toner, og er således normalt mere hørbar for alle mennesker end lavfrekvent støj.   

 

Lavfrekvent støj og vibrationer

Lavfrekvent støj er de dybeste toner og det kan være svært at skelne mellem de dybe toner og vibrationer . Det er ikke alle der kan høre lavfrekvent støj og hos nogle er lavfrekvent støj mest en følelse af fysisk ubehag.

Lavfrekvent støj kan typisk komme fra ventilatorer, varmepumper, kompressorer og vindmøller.

Hvis du henvender dig omkring lavfrekvent støj er det vigtigt at du selv har identificeret hvor lyden kommer fra, da vi bliver nødt til at kende støjkilden for at kunne vurdere om vi kan gøre noget ved støjproblemet. Er støjen pludseligt opstået, så prøv at lytte dig frem eller henvend dig hos dine naboer - måske der er en der har installeret en ny varmepumpe eller lignende.

Kender vi støjkilden kan vi i særlige tilfælde påbyde en støjmåling. Men løsningen vil i mange tilfælde være at et anlæg serviceres eller støjdæmpes uden en forudgående måling, på baggrund af en dialog med ejeren af anlægget.    

Støj fra din nabo

I de fleste tilfælde håndterer Hillerød Kommune ikke støj fra private borgere, f.eks. fra hunde der gør meget, høj musik eller lignende. Men vi håndterer støj fra varmepumper og ventilationsanlæg, samt i nogle tilfælde støj fra vedvarende aktiviteter med motordrevne værktøjer eller køretøjer.

Hvis du har gener fra støj fra musik, hunde eller lignende skal du henvende dig til politiet.

Støj fra erhverv

Hillerød Kommune regulerer støj fra virksomheder.

Hvis virksomheden har en miljøgodkendelse, er der i denne sat støjgrænser for hvor meget virksomheden må støje i naboskel. Dog er det langt fra alle virksomheder der har en miljøgodkendelse, i sådanne tilfælde reguleres støjen efter miljøstyrelsens støjvejledning som er inddelt efter hvilken type område man bor i. 

Oplever du støj fra en virksomhed er du velkommen til at skrive til miljo@hillerod.dk. Vi vil som oftest komme ud og foretage en orienterende støjmåling, for at vurdere om støjen er så høj, at virksomheden skal påbydes at lave en rigtig støjmåling.  

Støj fra byggeri

Hillerød Kommune regulerer støj fra byggeri.

Byggepladser må i udgangspunktet gerne larme i tidsrummet 7-18. Udenfor dette tidsrum skal støjen holdes på et væsentligt lavere niveau - medmindre Hillerød Kommune i særlige tilfælde har givet en dispensation. Du kan læse mere om regulering af støj fra byggeri i Hillerød Kommunes forskrift om støj og støv fra bygge- og anlægsarbejde her.

Hvis du er generet af støj fra et byggeri skal du skrive til byg@hillerod.dk.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her