Spildevandsplan for Hillerød Kommune

Byrådet i Hillerød Kommune har den 24. april 2019 vedtaget Spildevandsplan 2018-2021.

Planen bygger på en række byrådsbestemte principper, der er implementeret i de retningslinjer, der findes i spildevandsplanen.  Der er blandt andet valgt en nye strategi for separering af regnvand. Princippet er, at Hillerød Spildevand separerer vejvandet fra fælleskloakken, mens grundejerne i de pågældende områder frivilligt kan afkoble deres regnvand fra fællessystemet.

Planen er delt op i temaerne:

  • Fornyelse af afløbssystemet
  • Delvis separering af regnvand i byer
  • Kloakering af byområder
  • Tilpasning til mere vand
  • Lokal afledning af regnvand
  • Centralisering af renseanlæg
  • Forbedret rensning af husspildevand i det åbne land.

Spildevandsplanen er desuden blevet miljøvurderet. Af vurderingen fremgår det, at planen samlet set vil medføre en reduktion af den næringsstofbelastning, der stammer fra udløb og overløb i Hillerød Kommune. I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen har Danmarks Naturfredningsforening gjort kommunen opmærksom på en fejlcitering i bilag 27: Miljøvurdering.

Der står:
”Med reference til ”muslingedommen” (EU-dom C127/02 fra 2004) anfører Danmarks Naturfredningsforening Hillerød (DN), at Hillerød Kommune dokumenterer, at planen kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet.”

Dette ændres til:
Med reference til ”muslingedommen” (EU-dom C127/02 fra 2004) anfører Danmarks Naturfredningsforening Hillerød (DN), at Hillerød Kommune skal dokumentere, at planen kan gennemføres uden nogen skadelig virkning på miljøet.

Da Danmarks Naturfredningsforening er korrekt citeret i Hvidbogen, bliver denne også offentliggjort.

Se Hvidbog for Spildevandsplan 2018-2021 her

Spildevandsplan 2018-2021

Du kan downloade den nyeste spildevandsplan for 2018-2021 her:

Spildevandsplan 2018 - 2021

Bilag til spildevandsplan 2018 - 2021

Tillæg nr. 1 – Ledninger i Selskovvej

Tillæg nr. 2 – Separatkloakring af Hillerød midtby

Tillæg nr. 3 - Bassin ved Favrholm

Tillæg nr. 4 - Bassin ved Åvang, Herredsvejen 2 og tilhørende  hovedledning

Tillæg nr. 5 - Tracé til spildevandsledning i Favrholm Nord 

 

Spildevandsplan 2013-2016

Du kan downloade den tidligere spildevandsplan for 2013 - 2016 her:

Spildevandsplan 2013 - 2016

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Bilag 15

Bilag 16

Bilag 17

Bilag 18

Bilag 19

Bilag 20

Bilag 21 

Bilag 22

Bilag 23

Bilag 24

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her