Etablering af skov - herunder plantning af energiafgrøder af vedtypen

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 ha, skal du enten anmelde eller ansøge Hillerød Kommune inden etableringen.

Tilplantning med henblik på dyrkning af pyntegrønt og juletræer i kort omdrift, samt tilplantning med henblik på at dyrke flerårige energiafgrøder af vedtypen anses ikke som skovplantning. Hvis du ønsker at rejse skov eller at plante energiafgrøder, der høstes med længere mellemrum end 5 år i uønskede skovrejsningsområder, kræver det dog tilladelse fra kommunen.

Skovetablering i ønskede og neutrale skovrejsningsområder 

Du skal anmelde plantningen til kommunen, hvis dit areal ligger inden for et såkaldt positivt skovrejsningsområde eller i et neutralt område. I kommuneplanen kan du se udpegningerne af ønskede skovrejsningsområder, uønskede skovrejsningsområder og neutrale områder. Du kan se kommuneplanen her.

Forudsat at du ikke modtager en begrundet afvisning, kan du begynde at beplante arealet 4 uger efter, at Hillerød Kommune har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse.

Skovetablering i uønskede skovrejsningsområder 

I områder, hvor skovplantning er uønsket, må der ikke foretages skovplantning. Der må heller ikke ske tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemrum end 5 år. I disse områder skal du sende en ansøgning ind til kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysning om beliggenheden af den påtænkte plantning, udstrækning heraf, samt en nærmere begrundelse for ønsket om at gennemføre den påtænkte plantning.

Kommunen kan både tillade og afslå en ansøgning til skovplantning eller tilplantning af energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemrum end 5 år. Der er 4 ugers klagefrist på kommunens afgørelse om etablering af skov og energiafgrøder i et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Du kan finde anmeldelsesblanketter m.v. på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside

Anmeldelsen/ansøgning skal sendes til natur@hillerod.dk.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet.

De nærmere regler og bestemmelser om skovetablering fremgår af §7-9 i:

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her