Skansebakken

Skansebakken - et varieret smukt bynært naturområde med et rigt plante- og dyreliv

Hillerød Kommune begyndte i 2013 at naturpleje Skansebakken, da området indeholder mange sjældne arter især dagsommerfugle. I området lever bl.a. den sjældne sommerfugl Violetrandet ildfugl som et af de få steder i Nordsjælland.

Formålet med naturplejen er at give gode og forbedrede forhold for dyr og planter, især målrettet de sjældne arter der findes i området. Målet er, at Skansebakken bliver et varieret smukt område med et rigt plante- og dyreliv til glæde for de besøgende.

Læs om friluftsmuligheder på Skansebakken her

Mange dyr trives bedst, når et område er varieret. De har brug for lys og sol, men også enkeltstående træer og buske som eksempelvis udkigspost, spisekammer for bær og nødder, yngleplads eller som skjul. Derfor er det vigtigt, at der vedbliver at være spredte buske og bevoksninger i området.

De åbne områder bliver hvert år slået som mosaik-slåning. Det vil sige, at nogle områder slås, og andre ligger uslåede hen. Det næst følgende år er det de uslåede områder der slås, og de slåede områder der får lov til at stå ulåede hen. Det afklippede materiale får lov til at ligge et par dage før det fjernes, så blomsterfrøene er drysset ned, og insekter er kravlet ind i den højere vegetation. De områder som ikke slås, er eksempelvis områder som er særlige blomsterrige, områder med brombær, områder mellem grupper af buske, områder med foderplanter til sommerfuglenes larver, og områder som kan bruges som skjul og ynglested for det eksisterende dyreliv. De uslåede områder er derfor ikke ”glemt”, men efterladt bevidst for at skabe variation og være til glæde for insekter og andre dyr.

Efterhånden som området bliver mere blomsterrigt som følge af mosaikplejen, vil der komme flere insekter. Når der er flere insekter, bliver fuglelivet også mere mangfoldigt. Vekslen mellem uslåede og slåede områder, buske, bevoksninger, småskove, søer, vandhuller m.v. giver samlet set et rigere dyre- og planteliv, end et mere ensformigt plejet område.

Der er lavet en plejeplan for området, der er målrettet de sjældne arter.

Du kan se plejeplan for Skansebakken her

Kommunen har siden 2013 samarbejdet med og inddraget børn og unge i plejen og brug af området. Der har bl.a. været samarbejde med Frederiksborg Gymnasium, Grønnevangskolen, Grønnevang Skolens miniSFO og Skovskolen i Nødebo. Der har været flere rundvisninger i området. Der har været afholdt en le-slåningsdag, hvor borgere blev instrueret i, hvordan man håndterer en le og var med til at udføre naturpleje i området. Sammen med Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i Hillerød, er der blevet opsat en informationstavle, der fortæller om områdets historie, landskab, og naturværdier. Den står ved indgangen til området fra Skansevej. Sammen med Dansk Ornitologisk Forening i Hillerød er der opsat uglekasser og fuglekasser i området.

undefined

Den sjældne sommerfugl violetrandet ildfugl

Dyre- og plantelivet
Skansebakken indeholder et rigt insektliv. Der er bl. a. registreret hele 6 rødlistede dagsommerfuglearter de sidste 10 år. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde eller er sjældne.

På Skansebakken er der fundet følgende rødlistede sommerfuglearter:

 • Violetrandet ildfugl 
 • Dukatsommerfugl 
 • Det hvide W 
 • Guldhale 
 • Kejserkåbe 
 • Okkergul Pletvinge 

Øvrige ikke-rødlistede insekter og planter som er sjældne eller kun findes hist og her i Nordsjælland:

 • Gul vedsvirreflue
 • Æbleglassværmer
 • Bredrandet humlebisværmer

Planter:

 • Engklokke
 • Hjertegræs
 • Trævlekrone
 • Skovgøgelilje
 • Grenet pindsvineknop
 • Krans-tusindblad

Hvis du vil vide mere om Skansebakken og dens naturværdier eller om den igangværende pleje så kontakt Hillerød Kommune, By og Miljø, naturteamet 7232 2189.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her