Det sjældne markfirben

Langebjerg

Langebjerg er et genskabt naturområde, der indeholder en lang række naturelementer

Før Hillerød Kommune påbegyndte naturplejen på Langebjerg, var området tilgroet i pil, rødgran, lærk, eg og store dele af området var tilplantet med nåletræer. Der var derfor behov for en stor indsats for at skabe noget mere lysåben natur og større biodiversitet.

Første opgave var at fælde de mange træer der stod på overdrevet. Her mødte Hillerød Kommune de første udfordringer. Mange af træerne voksede oppe på bakken, på stejle skråninger og ujævnt terræn. Det var derfor ikke var muligt at fælde disse træer med tunge maskiner. De tunge maskiner ville gøre alt for meget skade på terrænet, og der var en risiko for, at de kunne vælte. Hillerød Kommune kontaktede derfor den lokale skovskole i Nødebo, hvor der bl.a. bliver uddannet skovarbejdere. Som et led i deres uddannelse skal de ud og være med til at lave naturpleje. Derfor var det en god aftale for begge parter, da et hold skovarbejderelever kunne få lov at pleje noget af Hillerøds natur.

Det flade område mod vest, der var tilplantet med rødgran, blev fjernet med motorsav og en fældebunkelægger. Træerne blev savet op i passende længder, så det kunne bruges til tømmer. Toppene fra rødgranerne blev kørt ud til vejen, hvor det blev fliset, for senere at blive sendt til et fjernvarmeanlæg. På den måde blev hele træet anvendt. Enkelte udgåede stammer fik lov at stå, da de er med til at skabe mere variation og biodiversitet. På og i det døde træ lever der en masse insekter, svampe og andre dyr der knytter sig til dødt ved. Derudover blev de fældede egetræer brugt til hegnspæle, så Hillerød Kommune kunne opsætte en indhegning for de græssende dyr.

For at skabe mere varieret natur, blev et rørlagt vandløb gravet fri. Dyrene får således nemmere adgang til vand, og der vil efterhånden opstå en naturlig flora og fauna omkring og i vandløbet. Vandhullet, der før var groet til i pil, blev oprenset, og de stejle brinker blev jævnet ud for at tilgodese padder. Frøer og firben får nemmere ved at komme ned og op af vandhullet og kan sole sig på brinkerne.

Langebjerg er i dag en unik naturperle, og områdets mange naturværdier er blevet sikret ved den omfattende naturpleje. Men naturplejen stopper ikke på Langebjerg, da der forsat er et behov for pleje for at sikre Langebjergs fremtid. Den nye naturpleje vil dog ikke blive udført af mennesker eller maskiner, men derimod af islandske heste. De græssende heste spiser den høje vegetation og opvækst af nye træer. Derved sikre hestene, at Langebjerg bibeholder sit lysåbne udseende og fortsat skaber bedre levesteder for dyr og planter. Langebjerg er åben for offentligheden, og man er velkommen til at tage ud og gå en tur og nyde naturen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her