Naturpleje og -projekter

Hillerød Kommune udfører naturpleje for at sikre de tilbageværende naturperler, samt for at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten - mangfoldigheden af dyr og planter.

Den øgede mangfoldighed af dyr og planter kræver særlige forhold i landskabet, og her er kommunens naturplejeindsats et vigtigt værktøj til at sikre, at arter har mulighed for at sprede sig og undgår at forsvinde.

Naturkvalitetsplan for Hillerød Kommune

Naturkvalitetsplanen fortæller om, hvor der er værdifuld natur i kommunen, samt hvor der er kendte sjældne arter.

Planen indeholder nye måder at værdi- og målsætte naturen på, hvor kendskab til sjældne og truede arter vægter højt.

Formålet med planen er:

  • at give overblik over kommunens naturværdier
  • at sikre og øge mangfoldigheden af dyr, planter og naturtyper i kommunen (biodiversiteten)
  • at sikre, at der er et alsidigt udvalg af naturområder, store som små, således at dyr og planter kan sprede sig i landskabet og ikke bliver isoleret
  • at få en plan, hvor borgere og interesseorganisationer kan finde viden om kommunens naturområder samt hente inspiration til selv at arbejde videre med større eller mindre tiltag for at bevare og forbedre naturværdierne

Du kan se naturkvalitetsplanen her

Hvor er de værdifulde naturområder

På Hillerød Kommunes korthjemmeside kan du finde information om, hvor de mest værdifulde naturområder er, hvilken naturtilstand de har, lokaliteternes målsætning, beskyttet natur, lokaliteter med rødlistede arter og regionale sjældne arter. Du kan også finde lokaliteter, hvor der er registreret løgfrø, markfirben, grøn mosaikguldsmed og stor kærguldsmed.

Hillerød Kommunes korthjemmeside

Aktuelle naturplejeprojekter

 

 undefined

 

 

Naturpleje på Skansebakken

   

 

undefined

 

 

 

Naturpleje på Langebjerg

   

 

 

 

 

 

Beskyttelse af løgfrø - DRAGONLIFE


Pas på de truede og sårbare sommerfugle

Billede af Violetrandet Blåfugl

På flere af kommunens arealer er vi heldige, at der lever sjældne sommerfugle og insekter. Sommerfugle er en artsgruppe, som meget hurtigt går tilbage i Danmark. I Hillerød har vi bl.a. den smukke lille orange Violetrandet Ildfugl som er rødlistet. Den findes på Sjælland, men kun på få lokaliteter, og vi har derfor i kommunen et særligt ansvar for at passe på den. Men generelt skal vi passe på alle de sommerfugle, vi har i Hillerød. Du er velkommen til at nyde synet af dem og tage foto - men det er ikke tilladt at indsamle dagsommerfuglearter. Det er beskrevet i adgangsbekendtgørelsen (i § 28, nr. 6) som også omfatter sommerfugle, idet dyr i Naturbeskyttelsesloven omfatter alle vilde dyr.

Du kan læse mere om de rødlistede dagsommerfugle og andre arter i Den danske Rødliste

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her