Natur

Læs om naturpleje på Skansebakken og andre lokaliteter, adgang i naturen og det åbne land, naturbeskyttelse, bynatur, m.v.

Hillerød Kommune ligger centralt i Nordsjælland i et område, som har store og rige naturområder. Bl.a. Gribskov samt to af landets største søer, Esrum sø og Arresø. Hertil kommer 120 km vandløb. Da der er mange, og ofte modsatrettede interesser i benyttelse af vandløbene, moser, enge, overdrev og søer, administrerer kommunen en række love og regler, der skal sikre, at både vandressourcer og natur beskyttes mod overudnyttelse og forarmelse.

Endvidere varetager kommunen opgaver med naturpleje, fredninger og planlægning for det åbne land.

Naturpleje- og projekter

Hillerød Kommune udfører naturpleje for at sikre de naturperler, som er tilbage samt for at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten - mangfoldigheden af dyr og planter.

Læs om naturpleje og -projekter her

Offentlighedens adgang til naturen og det åbne land

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i naturen og landskabet, uanset hvem der ejer arealet.

Læs om adgang til naturen og det åbne land her

Naturbeskyttelse - hvad skal du som lodsejer være opmærksom på

Hillerød Kommune har ansvaret for at bevare og forbedre kommunens natur med dens indhold af vilde dyr og planter.

Læs om naturbeskyttelse og hvad du som lodsejer skal være opmærksom på

Bynatur

Naturen stopper ikke ved bygrænsen. Strategi for bynatur i Hillerød Kommune skal skabe blomstrende byer med plads til naturen.

Læs om bynatur her

Hillerød VILD kommune

Den danske natur har brug for mere plads. Derfor har Miljøministeren opfordret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

Læs om Hillerød VILD kommune her

Grønt Råd 

Grønt Råd tilfører kommunen viden om, hvad der rører sig i lokalområdet og sikrer, at interesser kan blive hørt.

Læs mere om de grønne råd og find referater fra møder i Grønt Råd i Hillerød Kommune

Etablering af skov

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 ha, skal du enten anmelde eller ansøge Hillerød Kommune inden etableringen. 

Læs mere om etablering af skov her

Henvendelse vedr. natur- og vandløbsforhold

Du har mulighed for at indberette et problem med vandløbs-, natur- og adgangsforhold samt skiltning og fredninger.

Læs mere om hvordan du henvender dig vedr. natur- og vandløbsforhold

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her