Miljø- og naturplaner

Her kan du finde spildevandsplanen og vandforsyningsplanen, som danner rammerne for den fremtidige udvikling for natur- og miljøområdet i Hillerød.

Spildevandsplan 2018-21

Spildevandsplan 2018-21

Bilag til Spildevandsplan 2018-21

Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet. Af vurderingen fremgår det, at planen samlet set vil medføre en reduktion af den næringsstofbelastning, der stammer fra udløb og overløb i Hillerød Kommune. I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen har Danmarks Naturfredningsforening gjort kommunen opmærksom på en fejlcitering i bilag 27: Miljøvurdering.

Der står:
”Med reference til ”muslingedommen” (EU-dom C127/02 fra 2004) anfører Danmarks Naturfredningsforening Hillerød (DN), at Hillerød Kommune dokumenterer, at planen kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet.”

Dette ændres til:
Med reference til ”muslingedommen” (EU-dom C127/02 fra 2004) anfører Danmarks Naturfredningsforening Hillerød (DN), at Hillerød Kommune skal dokumentere, at planen kan gennemføres uden nogen skadelig virkning på miljøet".

Da Danmarks Naturfredningsforening er korrekt citeret i Hvidbogen, bliver denne også offentliggjort.

Se Hvidbog for Spildevandsplan 2018-21 her

 

 Vandforsyningsplan

Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027

Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027

Status

Bilag 1

Alsønderup

Frederiksgade

Gadevang

Gørløse

Harløse

Meløse I

Meløse II

Nr Herlev-Freerslev

Nyhuse

Nødebo

Sigerslevøster

Skævinge

St Lyngby

Stenholt

Strø

Strølille

Ullerød

Uvelse-Lystrup

Bilag 2 - Ledningsnet

Bilag 3 - Dimensioneringsgrundlag

 Naturhandleplaner

Naturhandleplan Arresø, Ellemose og Ll. Lyngby mose

Naturhandleplan Gribskov, Esrum sø og Snævret skov

 Vandhandleplan og Vandplanprojekter 2015-2021

 Se Hillerød Kommunes Vandhandleplan med prioritering af indsatsen for 2. vandplanperiode og læs om vandplanprojekter i Hillerød Kommune

 

 

Grundvandsrådet

 

Der er nedsat et grundvandsråd i Hillerød Kommune efter § 12 i Vandforsyningsloven. Grundvandsrådets opgave er, at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med kommunens udarbejdelse og revision af indsatsplaner.

Medlemmer:
Louise Colding Sørensen, Formand
Ulrik Ravnborn, DN
Jacob Mortensen, C4
Henrik Nielsen, Hofor A/S
Charlotte Schleiter, FVH
Lars Jonsson, NOLA
Peter Underlin, Hillerød Vand A/S

Referat fra møde d. 27. august 2

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her