Badevand

Her kan du finde de nyeste analyser af badevandet i Esrum sø, samt adgang til badevandsportalen og viden om alger.

Hillerød Kommune grænser op til de 2 store søer; Arresø og Esrum Sø.

Esrum sø er officiel badesø og Kommunen kontrollerer badevandskvaliteten i denne hver 14. dag i badesæsonen (1. juni -31. august). Prøverne tages ved sandstranden i skoven syd for Nødebo. Hvis der er overskridelser af badevandskvaliteten, vil det blive offentliggjort under nyheder her på hjemmesiden samt på Hillerød Kommunes facebookside.

Alle prøver tages efter gældende regler i Bekendtgørelsen og Badevand og i henhold til Miljøministeriets retningslinjer.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder

 

Baderåd

Følgende baderåd bør til hver en tid følges ved badning i søer:

 

  • Se efter om der er opsat skilte, som fraråder badning.
  • Undgå at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står på lavt vand
  • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftig skumdannelser eller algeopblomstringer- heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.
  • Hvis vandet er helt klart og rent kan man godt bade.

Badevandsanalyser

Kommunen kontrollerer badevandskvaliteten i Esrum Sø hver 14. dag i badesæsonen (1. juni -31. august).

 

Der tages prøver af vandet for at sikre at mængden af visse bakterier ikke overstiger grænserne for bakterier i badevand. Hvis bakterieniveauet i vandet er for højt har kommunen pligt til at indlede undersøgelser der skal klarlægge årsagen til forureningen. 

Badevandsanalyse 5. august 19

Badevandsanalyse 30. juli 19

 Badevandsanalyse 22. juli 19

 Badevandsanalyse 15. juli 19

Badevandsanalyse 08. juli 19

Badevandsprøve 01. juli 19

Præprøve før badesæsonens start

 

Alger

Blågrønne alger

Udover at kontrollere badevandskvaliteten holder kommunen også jævnligt opsyn med søen i tilfælde af opblomstring af blågrønne alger. Opblomstringer af alger er et kendt fænomen i mange danske søer og er mest almindeligt fra juni til oktober. 

 

Hvordan ser de ud?

Egentlig er algerne så små at man ikke kan se dem med det blotte øje. Når der er mange af dem er de til gengæld ganske tydelige fordi de enten farver vandet, danner plamager på overfladen eller fnug i vandet.

 

Trods deres navn kan blågrønalger have mange farver. De kan være grønne, blågrønne, grønbrune, brune og gule. Når algerne er ved at dø danner de hvidlige fnug i vandet.

 

undefined

 

Hvorfor skal man undgå blågrønne alger?

Blågrønalgerne er kun et problem hvis der er rigtigt mange af dem. Det vil sige så mange at man kan se dem.

 

Mange af blågrønalgerne danner giftstoffer og kan derfor give en forgiftning hvis man sluger meget vand med mange alger i. Det er dog yderst sjældent at man ser alvorlige tilfælde af forgiftning hos mennesker. Når der er mange blågrønalger i vandet kommer de i kontakt med huden når man bader. I nogle tilfælde kan det give hudirritationer og udslæt.

 

Hvem skal være specielt opmærksomme på alger?

Mennesker med sart hud eller hudallergi bør være ekstra opmærksomme, hvis der er mange blågrønalger i vandet. Hvis man tidligere har oplevet hudproblemer efter at have badet i vand med blågrønalger bør man også være ekstra opmærksom. Jo længere tid man opholder sig i vandet jo større er risikoen for at opleve symptomer. Forældre bør ikke lade deres børn lege i vand med store mængder alger. Især ikke hvis der ligger opskyl af alger på strand- eller søbred. Netop opskyl af blågrønalger har i flere tilfælde forårsaget alvorlige forgiftninger hos hunde og andre dyr. Formodentlig fordi de har spist algerne.

 

Hvilke symptomer skal man være opmærksom på?

Udover hudirritation kan man i visse tilfælde opleve andre symptomer såsom høfeber, astma, mavekramper, diarre, opkastning og svimmelhed.

Badevandsprofil og badevandsportalen

Ifølge Badevandsdirektivet skal Hillerød Kommune udarbejde en badevandsprofil for badesteder i kommunen. Hillerød Kommune har ét officielt badested ved Esrum Sø

 

Badevandsprofil

 

Naturstyrelsens hjemmeside giver et samlet overblik over badevandssituationen i Danmark, hvor der gives gode baderåd samt oplysninger om badevandets kvalitet og forurening (mikrobiologisk kontamination, cyanobakterier, makroalger, marin fytoplankton, kemiske stoffer og andet som kan udgøre en sundhedsrisiko for badende).

 

Naturstyrelsen

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her