Støtte til frivilligt socialt arbejde

Ønsker du at søge støtte til frivilligt socialt arbejde?

Hillerød Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) og midler til frivillige, sociale tilbud med et aktiverende eller forebyggende sigte til voksne over 60 år (§ 79 midler). 

Hvis din forening, organisation eller gruppe laver arbejde eller planlægger aktiviteter der lever op til tildelingskriterierne for en af de to puljer, kan der søges om økonomisk tilskud.

Tilskud for 2017 er fordelt. Se tilskudsfordelingen i boksen Tilskud 2017. Puljerne kan søges igen i efteråret 2017.

Yderligere oplysninger: Udviklingskonsulent Tinne Simonsen, tins@hillerod.dk, tlf. 7232 5317.

§ 18 puljen

§ 18-puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger, grupperinger til aktiviteter/projekter med et socialt formål.

Læs retningslinjerne for tildeling og tilskudsfordelingen for 2017 i boksen højre.

 

§ 79 puljen


§ 79 midler kan søges til frivillige, sociale tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. Målgruppen voksne over 60 år prioriteres. 

Læs retningslinjerne for tildeling og tilskudsfordelingen for 2017 i boksen til højre.

 

Den fælleskommunale § 18 pulje

Puljen er målrettet foreninger, organisationer, projekter og aktiviteter der går på tværs af flere af de deltagende kommuner og derfor i nogle tilfælde ikke kan opnå støtte fra de enkelt kommuners § 18 puljer.

Den fælleskommunale § 18 pulje for 2016 er fordelt. Puljen kan søges til aktiviteter, der går på tværs af de deltagende kommuner. Puljen kan søges igen i foråret 2017. 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS