Aktiviteter - mest for ældre

I Hillerød findes en lang række af tilbud for seniorer. Hvis du har lyst til at komme med i et socialt fællesskab eller at deltage i forskellige aktiviteter, kan du kan læse om nogle af dem her på siden.

Kom Med! - aktiviteter og fællesskaber for seniorer

At være med i et fællesskab kan have afgørende betydning for en god livskvalitet. 

Kom Med! henvender sig til +60-årige, og handler om at engagere mennesker, der gerne vil blive del af lokale aktiviteter og fællesskaber. Det kan være for mennesker, der oplever ensomhed, eller som gerne vil forebygge ensomhed - eller som blot har et ønske om at skulle tage del.

Hvis du kan have glæde og gavn af at komme med i et fællesskab, kan du måske finde det her. Det kan være som deltager eller ved selv at blive frivillig.

Kom Med! er et samarbejde mellem Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og en række lokale foreninger og frivillige.

Læs mere om Kom Med! og find en oversigt aktuelle tilbud for seniorer i Hillerød på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside her.

Hvis du gerne vil vide mere om Kom Med! kan du henvende dig til Frivilligcenter Hillerød på telefon 4824 1907.

Her kan du hente Kom Med!-folderen med et overblik over muligheder i Hillerød for  motions- og træningsfællesskaber.

Klik på billedet nedenfor for en læsevenlig version.

For en printvenlig version af folderen klik her

Kom med folder

 Styrk din krop - i samvær med andre

Styrk din Krop - Ældre hjælper ældre er et træningstilbud til +65-årige, der er hæmmet af skavanker. Det kan være et nyt knæ eller hofte, balanceproblemer eller andet.

Træningen indeholder alsidig fysisk aktivitet af forskellig art. Der arbejdes med grundtræning, som både omfatter træning af styrke, balance og kondition. Selve træningen varer 1½ time, og hver gang sluttes der af med hyggeligt samvær ½ time over en kop kaffe.

Vi er i gang fra september til april. Senioridræts-instruktørerne underviser frivilligt og uden løn.

Kontingentet varierer lidt, afhængig af om ”Styrk din Krop” skal betale husleje. Kontingentet bruges blandt andet til rekvisitter og delvis dækning af to fælles frokoster en i julemåneden og en ved afslutning på sæsonen.

Hvis du er interesseret i at komme med på et ”Styrk din krop” hold, skal du henvende dig til instruktøren det sted, du ønsker at deltage.

Frivilligcenter Hillerød

Mandag kl. 12-14 og torsdag kl. 9.30-11.30.

Medlemskab af Frivilligcentret anbefales. Kontakt: Grethe Larsen, tlf. 5153 5076

Nødebo Kro

Onsdage kl. 13-15.

Her kræves desuden medlemskab af Nødebo Kro. Kontakt: Irene Møller, tlf. 2363 6911

Skanselyet

Onsdage kl 10-12.

Kontakt: Mette Rønnelund, tlf. 4826 4554

Ålholmhjemmet

Tirsdage kl. 12.30-14.30

Kontakt: Kirsten L. Dalgaard, tlf. 4826 0076

Skævinge Præstegård

Fredage kl. 10.30.-12.30 og kl. 12.30-14.30

Kontakt: Birgit Jensen, tlf. 4828 8291

Uvelse Fritidscenter

Torsdage kl. 9.30-11.30

Kontakt: Ingelise Clausen, tlf. 4824 648

Sundt Seniorliv

Sundt Seniorliv er et sundhedsfremmende kursus for alle over 65 år, og det tilbydes af Hillerød Kommune.

Formålet er at give dig indsigt i, hvad aktiviteter i hverdagen har af indflydelse på sundhed og livskvalitet, og at give inspiration til nye aktiviteter og relationer.

Sundt seniorliv er inspireret af lignende tiltag i England og i USA  (Lifestyle Matters og Lifestyle Redesign ®).

Der arbejdes ud fra 7 temaer, som alle har betydning for sundhed: Sundhed og aldring - Fysisk aktivitet - Mental aktivitet - Aktiviteter i hjemmet - Aktiviteter uden for hjemmet – Måltidet som aktivitet - Sociale relationer.

Kurset er noget for dig, hvis du begynder at opleve funktionstab, har mistet din ægtefælle eller samlever, eller hvis du mangler netværk eller aktiviteter i hverdagen.

Vores erfaring fra tidligere afholdte kurser er, at de fleste af deltagerne får udvidet deres netværk, i form af nye venskaber via deltagerne på holdet, eller de starter på nye aktiviteter i Grønnegadecenteret, hvor kurserne afholdes.

Du skal være selvhulpen og skal selv kunne komme til Grønnegadecentret.

Kurset foregår år tirsdage fra 10 -12 og varer i 16 uger med start i august 2017 og januar 2018.

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, kontakt forebyggelseskonsulent Birgitte Lynge på 7232 3242 eller pårørendekonsulent Jette Holbek Holm på 7232 8037.

Hent folder om Sundt seniorliv her:  Folder: Sundt seniorliv

Grønnegadecentret

Grønnegadecentret er mødestedet for alle borgere over 60 år og førtidspensionister i Hillerød Kommune. I centret kan du blandt andet prøve zumba, gå til stavgang, synge, male, lave smykker, spille kort, få rådgivning i sund levevis og meget mere. Der er både faste aktiviteter og løbende arrangementer.

Foruden alle aktiviteterne har Grønnegadecentret en skøn café med lækker mad og god service.

Læs mere om centrets tilbud på Grønnegadecentrets hjemmeside.

Skævinge Aktivitetscenter

Skævinge Aktivitetscenter er et tilbud til alle Hillerød Kommunes pensionister og borgere over 60 år. Centret er brugerstyret, og man mødes for samvær, oplevelser og spontane aktiviteter. Det kan f.eks være kortspil, håndarbejde, IT-undervisning, maleundervisning eller andet.

Centret ligger på plejehjemmet Bauneparken, under boligfløj 1, på Ny Harløsevej 24 i Skævinge.

Indgangen ligger for enden af Birkevej via Borupvej. Da der er begrænsede antal p-pladser ved indgangen, henvises der til p-pladserne ved Kornmarkskolen.

For nogle af aktiviteterne opkræves et mindre gebyr. Der er ingen medlemsskab.

Du kan købe kaffe og kage i centret.

Læs mere på Skævinge Aktivitetscenters hjemmeside her,

Styrk livet - for helbred og velvære

Styrk livet - for helbred og velvære er et forum for sundhed, helbred og velvære. Her kan du komme og høre om de nyeste trends inden for sundhed, få gode råd til, hvordan du styrker din livskvalitet, dit helbred og velvære og forebygger livsstilssygdomme. Det foregår som en blanding af oplæg, øvelser og diskussion.

I gruppen sidder der repræsentanter for ÆldreSagen og Hillerød Motionsvenner.

Vi mødes hver den sidste tirsdag i måneden kl. 10 til 12 i Grønnegadecentret, Grønnegade 15. 3400 Hillerød. Bare kom - du skal ikke tilmelde dig. 

Det er gratis at deltage, og du kan købe kaffe i caféen i pausen.

Styrk Livet planlægges og afholdes af frivillige i Grønnegadecentret i samarbejde med Hillerød Kommune.

Selvtræning på plejehjem

Hvis du er pensionist og bor i Hillerød Kommune har du mulighed for at bruge træningsfaciliteterne på 5 af kommunens plejehjem, hvis du tilmelder dig. Faciliteterne består af forskellige former for træningsredskaber, fx løbebånd, træningscykel, ribbe og måtter. Som selvtræner står du selv for træningen og har selv ansvaret. Det er derfor vigtigt, at du på forhånd har grundlæggende kendskab til trænings-redskaberne. Tilbuddet omfatter ikke bade- og omklædningsfaciliteter.

Priserne og tidspunkter for selvtræning varierer fra ét plejecenter til et andet. Du skal henvende dig direkte til plejehjemmet for mere information og tilmelding.

Skovhuset: Pjece om selvtræning på Plejehjemmet Skovhuset.

Ålholmhjemmet: Læs mere om selvtræning på Ålholmhjemmet

Skanselyet: Pjece om selvtræning på Plejehjemmet Skanselyet

Sophienborg: Pjece om selvtræning på Sophienborg plejehjem

Bauneparken: Kontakt plejehjemmet på telefon 7232 6300

Ældrerådet

Ældrerådet er med i første række, når kommunen skal træffe beslutninger om forhold, der berører borgere, som er fyldt 60 år. Ældrerådet har nedsat undergrupper, som specielt tager sig af trafik og boligforhold og forhold på kommunens plejehjem.

Hillerød Kommunes Ældreråd består af 9 medlemmer. Medlemmerne er valgt ved direkte valg. Alle borgere, der bor i Hillerød Kommune, og som er fyldt 60 år, kan opstille og stemme ved valget til Ældrerådet.

Hillerød Ældreråd er din samarbejdspartner i de forhold, der handler om den del af din tilværelse, som har med Hillerød Kommune, dens medarbejdere og kommunalpolitikere at gøre.

Etableringen af Ældrerådet er lovbestemt, og med baggrund i § 8 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område". Loven siger blandt andet, at Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, men siger også, at byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Du kan kontakte Hillerød Ældreråd ved at ringe til formand Birgit Vejby på tlf.: 20 10 33 02 eller sende en mail til formand@hillerodaeldreraad.dk 

Læs mere på Hillerød Ældreråds hjemmeside her 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS