Spejderlederprisen

Spejderlederprisen uddeles hvert år en spejderleder, der gennem en længere periode har ydet en særlig aktiv indsats til gavn for spejderarbejdet i en gruppe under de uniformerede korps i Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes Spejderlederpris er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning fra Hillerød Stadsgilde i 1997.

Spejderlederprisen uddeles på Samrådets bålaften på Spejdercentret "Frydenborg" hvert år i maj måned.

Retningslinjer for tildeling af Spejderlederprisen

1. Hillerød Kommunes Spejderlederpris er stiftet af Fritids- og Kulturudvalget efter ansøgning fra Hillerød Stadsgilde i 1997.

2. Spejderlederprisen tildeles en spejderleder, der gennem en længere periode har ydet en særlig aktiv indsats til gavn for spejderarbejdet i en gruppe under de uniformerede korps i Hillerød Kommune.

3. 3 måneder før uddelingsdagen indkalder Hillerød Stadsgilde indstillinger fra gruppelederne for de enkelte grupper under de uniformerede korps i Hillerød Kommune. Det sikres, at Spejderlederprisen annonceres via de relevante (lokale/sociale) medier, så information kommer ud til så bred en kreds som muligt.

4. De motiverede indstillinger fra grupperne behandles på et møde med deltagelse af Hillerød Stadsgilde og Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd i Hillerød Kommune, hvor der træffes beslutning om, hvem der skal modtage Spejderlederprisen.

5. Beslutning forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse med besked om dato for uddeling.

6. Spejderlederprisen uddeles på Samrådets bålaften på Spejdercentret ”Frydenborg” hvert år i maj måned.

7. Spejderlederprisen består af et kontantbeløb, hvis størrelse hvert år fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget samt en varig gave.

8. Spejderlederprisen kan ikke uddeles til personer, der direkte eller indirekte varetager administration af prisen i Hillerød Kommune.

9. Fortolkning af nærværende retningslinjer tilkommer alene Kultur- og Fritidsudvalget.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.   

 

Siden blev senest opdateret d. 15-02-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her