Langebjerg

Langebjerg er et genskabt naturområde, der indeholder en lang række naturelementer

Området har et vandhul, overdrev, eng, vandløb, forskellige planter og en lang række insekter og dyr.

Langebjerg er resterne af en ås, som blev skabt under sidste istid. Senere er den blevet gravet delvist væk, så der kunne indvindes grus.

Hillerød Kommune har gennem et stort naturgenopretningsprojekt skabt et stort naturområde med masser af muligheder for naturoplevelser. Der er også mulighed for, at undervisningsinstitutioner kan komme ud og lave feltarbejde på området, som kan indgå i deres biologi eller geologi undervisning.

Du har mulighed for at finde en række sjældne planter på området, og der er også mulighed for at se det sjældne markfirben.

Du er velkommen til at tage en tur ud og se området og få en dejlig oplevelse. Området er hegnet med en indgang i den ene ende ud mod vejen. Kommer du i bil er der en lille p-plads på Kurreholmvej 51, 3330 Gørløse.

Der går i perioder islandske heste i indhegningen, som man skal tage hensyn til og ikke må fodre. Hunde skal føres i snor. Vi frabeder også folk at plukke planterne eller grave dem op, da de ikke kan overlever under andre omstændigheder.

Du kan spise din madpakke nede for enden af stien, hvor der er opstillet et bord/bænkesæt. Husk at tage dit affald med.

Læs om naturplejeprojektet her


Sådan blev Langebjerg dannet

Langebjerg blev skabt under den sidste istid, som også er kendt som Weichsel istiden. Den blev skabt under det seneste isfremstød, kaldet det ungbaltiske isfremstød, hvor en gletcher dækkede næsten hele Danmark. Langebjerg blev skabt af smeltevandet under isen, som gravede sig ned i underlaget og dermed skabte tunneldale. I tunneldalene løb der enorme floder med smeltevand. Vandet rev en stor mængde jordsedimenter med sig, i form af ler, silt, sand, grus og sten, hvor de tungeste var grus og sten. Smeltevandsfloden aflejrede de tunge materiale på rolige strækninger, hvor strømmen ikke var så stærk. Da flodens løb var begrænset af siderne af tunnelsalen, kunne der kun aflejres en lille mængde i siderne af flodløbet. Det betød at aflejringerne under isen var meget smalle, men til gengæld også meget lange. Da isen var væk kunne man se spor fra aflejringen i form af ås bakker. Langebjerg har været en lang bakke, som strakte sig fra Uvelse i syd til Hanebjerg i nord, men er blevet gravet delvist væk for at indvinde grus. Når man står på toppen af Langebjerg i dag, kan man stadigvæk fornemme bakkens tidligere forløb i landskabet ved at kigge på de efterladte søer, der er kommet efter indvindingen af grus.

Indvinding af grus
Der er blevet gravet grus i Langebjerg grusgrav over en lang årrække. I takt med at København er vokset, har behovet for råstoffer steget tilsvarende. Grusen blev brugt til anlæg af veje og til byggeri inde i København. Der er derfor blevet transporteret store mængder af grus ind til bl.a. Københavns Hovedbanegård fra Langebjerg Grusgrav. Det blev transporteret på den nu nedlagte Slangerupbane. Der var omkring århundredeskiftet et sidespor - som udgik fra Slangerupbanen ca. 500 m. inden Lindholm station - til Langebjerg Grusgrav. Man kan stadigvæk se resterne af Slangerupbanen rundt omkring i Landskabet.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her