Baunebakken

På Baunebakken kan du opleve et sjældent nærringsfattigt naturområde med vegetation og dyreliv karakteristisk for overdrev og hede

Selve bakken er fredet og består hovedsageligt af mager sandjord, som har været uinteressant for landmænd at dyrke. I stedet er bakken udnyttet til husdyrgræsning gennem mange årtier. Det har betydet, at jorden i dag er udpint og der er derved skabt unikke betingelser for planter og dyr. Baunebakken er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 og er et enestående naturområde i Hillerød Kommune med forekomsten af bl.a. Ene, Hedelyng, Tand-bælg og de karakteristiske Gule Engmyre-tuer.

Hedelyng
Hedelyng er en 15-75 cm høj dværgbusk. Hedelyng er indikation for høj naturkvalitet, da den reagerer hurtigt på ændringer i det omgivende miljø, fx næringsstofpåvirkning. Hedelyng kan du først og fremmest opleve på hederne i Jylland, men faktisk også i store dele af det øvrige Danmark, som regel i mindre mængder, som her på Baunebakken.

Gule Engmyretuer
Gule Engmyretuer skaber levested for flere forskellige planter og dyr, som drager fordel af dette specielle levested. Kuplens store overflade skaber et varmt mikroklima på tuen. Dermed får myretuerne stor betydning for den biologiske mangfoldighed på Baunebakken. Et område med en stor bestand af tuer med Gul Engmyre, er en sikker indikator på, at området har været afgræsset med dyr i mange år.

undefined

Hvor finder jeg Baunebakken
Baunebakken ligger lidt øst for Alsønderup ved Baunevej 16. Der er offentlig adgang til området gennem lågen i hegnet. Kommer du i bil er der en lille p-plads ved FDF-huset på Baunevej 16.

Færdsel på Baunebakken
Færdsel på arealet er på eget ansvar. Din hund er velkommen, men du skal holde den i snor. Husk at tage dit affald med dig.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her