Det nye rådhus stod færdigt i januar 2008

Et moderne rådhus med rødder langt tilbage

I begyndelsen af det nye årtusinde opfyldtes et længe næret ønske om at samle den kommunale administration på ét sted frem for spredt over flere ejendomme i byen.

Trollesmindegrundens størrelse kunne uden problemer rumme et nyt rådhus, og kommunen ejede allerede grunden. De eksisterende bygninger - Hovedhuset, Elevfløjen, Kostalden, Laden, Løsdriftsstalden, Svinestalden, Hønseriet og de gule boliger – blev skønnet at være for utidssvarende til at kunne fungere som rammer om en moderne administration. Da grunden var ryddet, stod kun hovedhuset, et par gamle landarbejderboliger og stokværket fra laden tilbage. 

I stedet valgte man at indbygge Trollesmindes historie i det nye rådhus. Den oprindelige placering af den gamle lade blev fikspunkt for de nye bygninger, der sammen med Det Hvide Hus ligger som en trelænget gård omkring en gårdsplads. Byggematerialerne – zink, træ og glas – er rustikke. Den gamle lades stokværk er frilagt og åbnet op i fuld højde svarende til de oprindelige 5 stokværk. Når man befinder sig i Byrådssalen og medarbejderkantinen og betragter de kraftige bjælker, der bærer byggeriet, kan man ikke undgå at blive mindet om stedets lange landbrugshistorie.

Inden for møder vi historien i Rådhusets mødelokaler, der alle har navn efter gårdens tidligere aktiviteter: Hønseriet, Rævegården, Plagestalden, Seglet, Ploven, Mejeriet m.m.

Byggeriet blev påbegyndt i 2006 og stod færdigt til indflytning i januar 2008. Knap 500 medarbejdere har deres arbejdsplads på rådhuset.

undefined

Det gamle stokværk fra laden indgår i Byrådssalen og rådhusets kantine, Caféladen. Fotoet er venligst udlånt af Tvium.

STEN NR. 8 - 10-KILOMETERSTEN

undefined

Blandt de største og flotteste af stenene i P.V. Jensen-Klints vinderdesign fra 1909 er 10-kilometerstenene.

Designet er tydeligt inspireret af skønvirkestilen. Denne 10-kilometersten har stået på Kongevejen i Helsingør, der hvor motorvejen ender og løber sammen med Kongevejen, men stenen blev hjemløs ved motorvejsbyggeriet.

Den angiver 40 kilometer til nulpunktet på Rådhuspladsen og 5,39 kilometer til nulpunktet på Axeltorv i Helsingør. Oprindeligt har der været en lav hækbevoksning på de 3 sider og en lille, lav bænk foran.

Det gamle Frederiksborg amt var blandt de amter, der straks efter konkurrencen afgav bestilling på vejsten til amtets veje. Så prøv at kig efter, når du er på vej rundt i Nordsjælland. Der står stadig mange af de gamle vejsten langs vejene.

Kort over Trollesminde år 2007

Klik på kortet og brug zoom-funktionen, hvis du vil se mere af Hillerød anno 2007.

Du zoomer ved at trykke på + og - tasterne eller ved at bruge scrolle-hjulet på din mus.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her