Da hønseriet endnu rummede høns

En omskiftelig tilværelse

I 1989 overtog Hillerød Kommune Trollesminde fra den danske stat, og herefter fulgte en periode på 15 år, hvor gårdens bygninger blev udlejet og førte en omskiftelig tilværelse som hjem for mange forskellige aktiviteter.

I 1980’erne blev det besluttet, at Trollesminde skulle nedlægges som forsøgsgård. Forsøgsgårdens aktiviteter og en del af medarbejdere flyttede til Foulumgård nær Viborg, hvor forsøgsarbejdet fortsatte. Forskningscenter Foulum er i dag en del af Aarhus Universitet.

I 1989 overtog Hillerød Kommune Trollesminde fra den danske stat, og herefter fulgte en periode på 15 år, hvor gårdens bygninger blev udlejet og førte en omskiftelig tilværelse som hjem for mange forskellige aktiviteter.

Den Alternative Skole benyttede hovedhuset, en del af Elevfløjen og parkanlægget. Da skolen flyttede ud, overtog Dansk Flygtningenævn den rummelige Elevfløj, og en gruppe flygtninge flyttede ind for en kortere bemærkning. Senere blev Elevfløjens foredragssal træningslokale for Ålholm Idrætsforenings vægtløftere. I den gamle kantine lavede et medicinalfirma DNA-forsøg. De tidligere hønsehuse blev udlejet til et hjælpemiddelfirma, og i fjerkræsslagteriets bygninger holdt en teatergruppe til. I den store løsdriftstald opbevaredes mængder af brugte møbler, legetøj og køkkengrej, som spejderne og idrætsforeninger indsamlede til deres loppemarkeder; mens den gamle hestestald husede den amerikanske medicinalkoncern Biogen, indtil virksomheden opførte eget domicil på genbogrunden i 2005.

I sommeren 2006 blev de fleste af gårdens bygninger revet ned for at gøre plads til Hillerøds nye rådhus.

undefined

Luftfoto: Trollesmindegrunden med bygninger - år 1999

STEN NR. 6 - FORTIDSMINDER

undefined

Milepælene er alle fredede fortidsminder og omfattet af Museumsloven.

Det betyder, at man ikke må flytte stenene eller forandre dem uden først at ansøge Kulturstyrelsen.

Stenene, der er opstillet her på Trollesminde, er alle sten, som er flyttet fra deres oprindelige plads, sikkert i forbindelse med ombygning af vejstrækninger efter kilometersystemets indførelse.

De er nænsomt istandsat med brun sæbe, knofedt og linoliemaling med hjælp fra Museum Nordsjælland og Dansk Vejhistorisk selskab.

Denne sten er i en lidt dårlig stand og måtte have dele af inskriptionen kopieret fra en anden milesten.

Milestenen har oprindelig stået på Kongevejen (Københavnsvej) ved den sydlige del af Store Dyrehave.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her