Skal du lave et arrangement?

Hvis du skal lave et arrangement, får du her en guide til, hvad du skal gøre. Eller ønsker du at lave en stadeplads eller lave udendørs servering på torvet eller i gågaden? Du kan se, hvilke tilladelser, du skal søge, hvor du kan holde arrangementet, hvilke støttemuligheder, du har, og finde information om det praktiske omkring arrangements-afviklingen.

Tilladelser

Udendørs arrangementer

Hvis du ønsker at holde et arrangement som fx streetfodbold eller en festival, eller vil uddele flyers - eller andre former for udendørs arrangementer, skal du sende en ansøgning om tilladelse.

Ansøg om tilladelse til et udendørs arrangement her (du skal bruge NemID)

Indretningen af selve pladsen eller det område, arrangementer skal holdes på, skal godkendes. Dette skal du også ansøge om. Det gælder, hvis arrangementet er midlertidigt og varer i mindre end 6 uger. Ansøgning om godkendelse af indretning skal sendes til Hillerød Kommune via den digitale portal Byg og Miljø.

Gå til Byg og Miljø her

Ønsker du at se eksempler på pladsfordelingsplaner og indregning, og at printe brandinstrukser ud, kan du finde det her.

Hent et eksempel på en indretningsplan for festival her

Hent et eksempel på en pladsfordelingsplan for festival her

Hent brandinstruks her til at hænge op

Læs mere om transportable telte, konstruktioner, camping, festival-og salgsområder her

Brug af offentlige arealer

Ønsker du at holde et arrangement på et offentligt vejareal (gader, torve og pladser), eller i de offentlige parker eller andre grønne områder? Så skal du søge om tilladelse til det hos Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune.

Send en ansøgning med dine overvejelser om arrangementets art og indhold, evt. målgruppe, åbningstider, forventet antal deltagere, lokalitet, tegning over pladsens indretning, opsætning, afvikling og oprydning.

Ansøg om tilladelse til et udendørs arrangement her (du skal bruge NemID)

Har du spørgsmål om brug af offenlige arealer, kan du henvende dig til Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune.

Skriv en mail til Trafik, Vej og Park her

Brug af private arealer

Ønsker du at holde et arrangement på et privat areal, skal du søge om tilladelse hos den lokale grundejer.

Tilladelser til opsætning af telte og scener

Større telte og scener, der anvendes til fester, firmafester, sportsstævner, koncerter, cirkusforestillinger og byfester kategoriseres i mange tilfælde som en "transportabel konstruktion". Er teltet større end 50 m2? Skal der være plads til mere end 150 mennesker? Er scenen højere end 1 meter? Så skal du søge om enten certificering eller en byggetilladelse.

Læs mere om reglerne og send en ansøgning om opsætning af telte og scener ved at følge dette link

Stadepladser og udeservering

Hvis du ønsker at etablere en stadeplads eller lave udendørs servering til din café, restaurant eller lignende, skal du søge om tilladelse.

Find information og ansøg om stadepladser og udeservering ved at følge dette link

Opstilling af madvogn på offentligt areal

Ønsker du at opstille en pølsevogn, sandwichvogn eller lignende skal du søge om tilladelse hos Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune.

I din ansøgning skal du beskrive og vedhæfte følgende oplysninger: 

  • Hvor ønsker du at opstille din vogn og vedhæfte et kort
  • I hvilken tidsperiode
  • Vedlæg et billede af din vogn

Vær opmærksom på, at du også skal overholde de gældende regler fra Fødevaredirektoratet.

Send mail med ansøgning til Trafik, Vej og Park om opstilling af madvogn

Motionsløb, plakatopsætning, container og stilladser

Skal du arrangere et motionsløb, sætte plakater op, eller have en container eller stilladser sat op, skal du søge om det.

Hvis du skal sende en ansøgning til at afholde et motionsløb, skal du på forhånd have en ansøgning, skilteplan og evt. ruteplan parat, for de skal vedhæftes din ansøgning.

Hvis du skal søge om opsætning af container, kran eller stillads, skal du have en skilteplan klar, som skal vedhæftes din ansøgning.

Søg om tilladelse til motionsløb, plakatopsætning, anbringelse af continer og stilladser her (du skal bruge NemID) 

Tilladelser fra øvrige myndigheder

Politiet
Nordsjællands Politi skal godkende parkeringsforhold, færdselsskiltning og trafikafvikling ved koncerter, festivaler eller lignende, jvf. reglerne i bekendtgørelsen for offentlige forlystelser.

Gå til politiets hjemmeside her

Fødevarestyrelsen

Hvis der skal tilberedes og forhandles fødevarer i forbindelse med et arrangement, skal Fødevareregion Øst godkende det, inden arrangementet holdes.

Gå til Fødevarestyrelsens selvbetjeningsløsning her

Det praktiske

Støj

Udendørs musikarrangementer, hvor der anvendes forstærket musik, skal overholde vilkårene i Hillerød Kommunes forskrift for afholdelse af udendørs musikarrangementer.

Se forskriften her

Naboer

Som arrangør skal du orientere de omkringboende om dit arrangement. Det kan du fx gøre ved hjælp af opslag i opgange eller andre synlige steder. 

Vand og el

Hvis du skal bruge vand og el til dit arrangement, og det er en kommunal ejendom, skal du skrive til Ejendomme i Hillerød Kommune

Skriv til Ejendomme

Er du i tvivl om bygningen eller området er kommunalt, kan du slå det op på kommunens kort.

Find kommunens kort over kommunale ejendomme her

Oprydning

Som arrangør er det dit ansvar at sørge for at fjerne affald efter dit arrangement. Husk også at budgettere med uforudsete reparationer af arealet.

Søg frivillige til dit arrangement

Hjælp Lokalt er en portal, hvor du kan tilbyde opgaver til frivillige i forbindelse med dit arrangement.

Find portalen Hjælp Lokalt her

Søg tilskud

Du har mulighed for at søge støtte til dit arrangement via en af kommunens puljer.

Få overblik over puljer ved at følge dette link

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her