Samarbejdspartnere

Kultur-, idræts- og fritidslivet i Hillerød samarbejder med mange forskellige aktører for at skabe de bedst mulige rammer for fritidstilbuddene i kommunen.

Hillerød Elite Idræt

Hillerød Elite Idræt har fokus på elite- og talentudviklingen både i forhold til udøverne men også i forhold til samarbejdsklubberne.

Formålet er at få skabt en elite- og talentudviklingskultur baseret på et netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede sportsgrene og deres forbund, uddannelsesinstitutionerne i Hillerød og Hillerød Kommune.

Hillerød Elite Idræts rolle tager udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem Hillerød Kommune og Team Danmark.

Klik på Hillerød Elite Idræts logo og så besøg hjemmesiden.

Team Danmark

Hillerød Kommune er Team Danmark elitekommune.

En ny samarbejdsaftale for de næste 4 år er indgået. I samarbejdsaftalen beskrives fokusområder for den lokale eliteidræt og samarbejdsrelationerne med Team Danmark.

Samarbejdsaftalen for 2019 - 2022

Team Danmark samarbejder med 23 elitekommuner om at udvikle dansk eliteidræt. Klik på Team Danmark logoet og læs mere på hjemmesiden.
 

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI)

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger er en paraplyorganisation for idrætsklubberne i Hillerød Kommune. Der er ca. 40 medlemsforeninger.

HSI´s hovedopgave er at sikre de bedst mulige forhold for idrætslivet i Hillerød Kommune.

HSI er "talerør" og kontaktled mellem idrætsforeningerne og Hillerød Kommune. HSI er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fungerer som sparringspartner for udvalget, for Kultur- og Fritidsudvalget og for kommunens sektion Kultur, Idræt og Folkeoplysning.

Læs mere på HSI hjemmeside.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er et samarbejdsforum for idébestemte børne- og ungdomsorganisationer. 

BUS er "talerør" og kontaktled mellem spejderforeningerne og Hillerød Kommune. BUS er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fungerer som sparringspartner for udvalget, for Kultur- og Fritidsudvalget og for kommunens sektion Kultur, Idræt og Folkeoplysning.

Læs mere på BUS hjemmeside

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget er det udvalg der har ansvaret for de lokale folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Udvalget rådgiver, støtter og inspirerer private bestræbelser i det lokale fritidsliv og er med til at sikre brugerindflydelse på det folkeoplysende område. Se mødeplan, udvalgsmedlemmer og læs mere om udvalget her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her