Information til foreninger om Covid-19

Her kan du finde de informationer, der er meldt ud om forhold i forbindelse med Covid-19.

Fra 10. september 2021 bortfalder alle restriktioner på idræts- og fritidsområdet, da regeringen ophæver kategoriseringen af Covid-19 som en samfundskritisk sygdom

Kulturministeriet meddelte den 27. august, at regeringen ikke forlænger kategoriseringen af Covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

Det betyder med andre ord, at alle restriktioner bortfalder på kultur-, idræts- og foreningsområdet fra 10. september. Regeringen har samtidig besluttet, at kravet om Coronapas ophæves for alle større idræts- og kulturarrangementer fra 1. september 2021.

Information fra Kulturministeriet om gældende retningslinjer fra 21. maj 2021

Udendørs idræts- og foreningsliv samt udendørs aktiviteter

Indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter

Kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt

Kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Folkehøjskoler

Coronapas - ændring i regler

20. maj 2021 - Essensen af nye retningslinjer fra 21. maj 2021

Til kommunens fritidsliv

Alle resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter kan fra 21. maj få lov at genåbne helt med krav om fremvisning af coronapas for alle over 18 år. Der åbnes også for sangaktiviteter i blandt andet foreningslivet og for aftenskoler.

Reglerne lempes nu, så man fra 21. maj ikke længere behøver at vise coronapas ved indgangen til foreningsidræt. Man vil dog stadig skulle have et gyldigt coronapas.

Coronapasset vil fra på fredag den 21. maj fungere på samme måde som et kørekort, når man skal til idræt. Det kan løses med "én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas

Dermed vil danskerne fortsat skulle have et gyldigt coronapas, hvis de skal til idræt i en forening. Men coronapasset vil ikke blive kontrolleret ved indgangen. I stedet kan man - ligesom med kørekortet - blive bedt om at vise det ved en kontrol.

Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol ligger hos den, der har rådighed over lokalet.

Såfremt den enkelte institution/forening på kultur- og idrætsområdet oplever udfordringer med ønsker om fritagelse for coronapas til deres aktivitet/sted, så kan institutionen/foreningen vælge at udøve retten til generelt ikke at lade folk få adgang til/deltage uden coronapas. Dette for at beskytte de øvrige gæster/udøvere og for at undgå for mange dilemmaer for trænere/vagter mv. mht. borgere, der måtte udfordre muligheden for fritagelse for coronapas.                                                                                                           

Af aftalen fremgår det også, at kontaktidrætter for voksne fra på fredag igen kan dyrkes med fysisk kontakt.

De konkrete retningslinjer for idrætselementerne i den nye genåbningsaftale fastlægges i løbet af de kommende dage af Kulturministeriet, og indtil da er alle øvrige tidligere udmeldte retningslinjer fortsat gældende.

Vi opfordrer jer derfor til at holde øje med kommunens hjemmeside, hvor vi vil lægge de nye oplysninger i takt med, at vi får informationen. Her vil I kunne orientere jer nærmere i retningslinjer for forsamlinger, afstand etc. 

Vi gør samtidig opmærksom på, at der er  oprettet 5 genstartspuljer til kultur- og idrætslivet: https://slks.dk/covid-19/ordninger-til-institutioner-organisationer-foreninger-mv/

 Der blev åbnet for ansøgning til puljerne den 19. maj, og de behandles løbende.

6. maj 2021 - Retningslinjer gældende fra torsdag den 6. maj 2021

Kære foreninger

Nu genåbnes der endnu mere – herunder har vi forsøgt at opridse restriktionerne gældende fra i dag torsdag d. 6. maj 2021.

Udendørsfaciliteter:
Forsamlingsloftet for udendørs idræt hæves fra 50 til 75 personer inkl. trænere, ledere og tilskuere.

Indendørsfaciliteter:
Indendørsfaciliteter er delvist åbne. Se adgangskravene for de forskellige aldersgrupper nedenfor.

Børn og unge under 18 år:

 • Alle indendørs aktiviteter, bortset fra sangaktiviteter, er åbnet også i ikke-organiseret regi.
 • Forsamlingsloftet er på 25 personer – inkl. trænere mv.
 • Ledsagende forældre eller tilskuere tæller med i forsamlingsloftet.
 • Der er ikke krav om coronapas, heller ikke for trænere eller andre nødvendige voksne.

 Personer mellem 18 og 70 år:

 • Alle idrætsaktiviteter, bortset fra kontaktsport, er åbnet i organiseret regi.
 • Kontaktsport er idrætsaktiviteter med kropskontakt, hvorfor det vurderes at følgende idrætsgrene ikke må genåbne i denne omgang:
 • Basketball
 • Boksning
 • Floorball
 • Futsal/indendørs fodbold
 • Hockey
 • Håndbold
 • Kampsport – herunder Judo, Ju-jutsu, MMA, Karate, Taekwondo mv.
 • Der er lukket for alle andre foreningsaktiviteter.
 • Forsamlingsloftet er på 25 personer – inkl. trænere mv.
 • Eventuelle tilskuere tæller med i forsamlingsloftet.
 • Foreningsfitness er ikke omfattet af forsamlingsloftet. Begrænsningen er lokalets m2 dvs. 4 m2 pr. person + 2 meters afstand.
 • Der er krav om coronapas.

 Personer over 70 år:

 • Alle idrætsaktiviteter er åbnet.
 • Der er lukket for alle andre foreningsaktiviteter.
 • Forsamlingsloftet er på 25 personer – inkl. trænere mv.
 • Tilskuere er ikke tilladt.
 • Der er fortsat krav om coronapas.

 Gældende for alle alders grupper:

 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person.
 • Større faciliteter kan deles op, således at flere grupper kan træne samtidig. Der skal være tydelig adskillelse mellem grupperne og grupperne må ikke blandes før, under og efter aktiviteten.
 • En træner eller instruktør kan kun træne én gruppe af gangen.
 • Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind eller visir, men før og efter aktiviteten skal alle personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.
 • Omklædningsrum og  badefaciliteter: Hillerød Kommune anbefaler fortsat at I møder omklædt til aktiviteten og tager bad hjemme. Har man ikke mulighed for dette, skal opholdet være kortvarigt.

 Gode råd:

 • Kom ikke før jeres tid starter.
 • Afsprit redskaber og kontaktflader før og efter brug.
 • Forlad stedet senest 5 min før jeres tid udløber.

Siddende forsamlinger herunder bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, samt social arrangementer:

 • Det er muligt at afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlinger med op til 1.000 siddende deltagere opdelt med 2 sektioner af 500 personer.
 • Møder kan holdes i foreningslokaler såfremt at areal- og afstandskrav kan overholdes.
 • Areal- og afstandskrav er på henholdsvis 2 m2 pr. person og mindst 1 meter mellem de siddende.
 • Der er krav om coronapas.
 • Der skal bruges mundbind eller visir når man ikke sidder, samt til og fra stolen.
 • Bespisning er tilladt.
 • Krav om deltagerregistrering kendes endnu ikke, men i tilfælde af smitteopsporing rådes I til at foretage registrering af alle deltagere - navn, telefon og/eller mail.
 • HUSK: Da reglerne nu tillader større siddende forsamlinger, har foreningens bestyrelse pligt til at sørge for at afholde generalforsamling snarest muligt. Krav om indkaldelse og frist skal naturligvis overholdes.
 • Se mere om generalforsamlinger HER
 • Sociale arrangementer i foreningsregi: Da retningslinjerne ikke er helt klare omkring sociale arrangementer, åbnes der IKKE for dette i Hillerød Kommune i øjeblikket.

Kultur:
Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Relevant link til yderligere information på kulturområdet:: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Sogne-nedlukning:
Hvis corona-smitten i et sogn bliver for høj, sker der en lokal nedlukning af sognet. Det betyder at alle lokaler hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkes. Dette omfatter både offentlige, private og selvejende lokaliteter. Derudover opfordres foreninger til også at aflyse udendørsaktiviteter i sognet. De berørte foreninger får direkte besked fra Hillerød Kommune. Beboere i et nedlukket sogn, må ikke deltage i fritidsaktiviteter andre steder i kommunen.

Et par relevante link:

 • Coronapas – se mere HER
 • Myndighederne plan for genåbning - HER
 • Råd og vejledning, samt anbefalinger fra DIF - HER
 • Q&A fra DGI - HER

Vi anbefaler alle foreninger at holde øje med udmeldinger fra deres lokale forbund, samt Kulturministeriets hjemmeside, da retningslinjerne er foreløbige og kan ændres indtil kl. 24 i dag.

Skulle I have yderligere spørgsmål, er I være velkommen til at kontakte os på kulturogudvikling@hillerod.dk.

23. april 2021 - Retningslinjer fra den 21. april 2021 - tilrettet

Kære foreninger

Restriktionerne ændres hurtigt og her er et par væsentlige ændringer.

Restriktioner efter d. 21. april 2021:

 • Indendørs idræt kan åbne i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Det gælder alle idrætsgrene.
 • Forsamlingsloftet for indendørs idræt er på 25 personer. Dette er inkl. trænere, ledere og andre nødvendige voksne med i de 25.
 • Indendørs idræt i organiseret regi åbner for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer. OBS: Her er fortsat krav om gyldigt coronapas.
 • Forsamlingsloftet for udendørs idræt er fortsat på max. 50 personer inkl. trænere, ledere og tilskuere. Dvs. er der 25 involveret i selve spillet, kan der være op til 25 tilskuere.

Lidt afklarende informationer:

 • Bestyrelsesmøder: Det er muligt at afholde bestyrelsesmøder med op til 10 deltagere, jf. forsamlingsforbudddet. OBS: Møderne må dog ikke afholdes i foreningens lokaler, da disse fortsat er lukkede for aktiviteter som ikke er for de genåbnede målgrupper.
 • Generalforsamlinger: Det er muligt at afholde generalforsamlinger med op til 50 personer udendørs. Det forventes at reglerne for siddende forsamlinger lempes, dog kendes antalsbegræsninger, afstandskrav og arealkrav ikke endnu.
 • Ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det oftes være trænerne der tjekker for gyldigt coronapas. Er der ingen træner, kan man kontrollere hinandens.
 • Træning af flere grupper samtidig: Min. 2 meters afstand, tydelig afgrænsning af træningszoner, grupperne må ikke blandes før, under og efter, trænere må kun have ansvar for 1 gruppe af gangen.
 • Omklædningsrum og badefaciliteter: Hillerød Kommune anbefaler at I møder omklædt til aktiviteten og tager bad hjemme.

Plan for udfasning af det lille forsamlingsforbud ser således ud:Et par relevante links:

 • Se rammeaftalen for genåbningen gældende på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet HER
 • Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter - HER
 • Retningslinjer for udendørs idræt- og foreningsliv – HER
 • Q&A fra DGI HER
 • Mere om generalforsamlinger HER

Vi anbefaler alle foreninger at holde øje med udmeldinger fra deres lokale forbund og skulle I have yderligere spørgsmål, skal I være velkommen til at kontakte os på kulturogudvikling@hillerod.dk

Information fra Kulturministeriet om gældende retningslinjer fra 21. april 2021

Udendørs idræts- og foreningsliv

Indendørs idræts- og foreningsliv

Kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt

19. april 2021 - Retningslinjer fra den 21. april 2021

Kære foreninger

En kort opridsning af corona restriktionerne som de er nu og som de ser ud efter d. 21. april og 6. maj.

Restriktioner frem til d. 21. april 2021

 • Udendørs idræt må gennemføres med max. 50 personer inkl. trænere, ledere og andre nødvendige voksne tæller med. Der må IKKE være tilskuere.
 • Forsamlingsforbuddet på 50 personer er KUN gældende ved idræts- og foreningsaktiviteter som er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.
 • Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt.
 • Der kan være lokale nedlukninger – her vil I blive kontaktet af Hillerød Kommune.

Restriktioner efter d. 21. april 2021

 • Indendørs idræt kan åbne i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Det gælder alle idrætsgrene.
 • Forsamlingsloftet for indendørs idræt er på 25 børn og unge. Også her tæller trænere, ledere og evt. andre nødvendige voksne med i de 25. 
 • Forsamlingsloftet for udendørs idræt er fortsat på max. 50 personer. Der må IKKE være tilskuere – eneste undtagelse er ved fodboldkampe (1. og 2. division) Her henviser vi til DBU.
 • Indendørs idræt i organiseret regi åbner for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer. OBS: Her er krav om gyldigt coronapas.
 • Andet foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år kan åbnes med forsamlingsloft på 25 personer.
 • Genåbningen gælder IKKE for sangaktiviteter.
 • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller samt biblioteker kan åbne med coronapas.

Forventede restriktioner efter d. 6. maj 2021

 • Indendørs idræt for alle aldersgrupper
 • Det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer inkl. trænere mv. Der må stadig IKKE være tilskuere - eneste undtagelse er ved fodboldkampe (1. og 2. division) Her henviser vi til DBU.
 • Andet foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for voksne over 18 år.
 • Der kan være lokale nedlukninger – her vil I blive kontaktet af Hillerød Kommune.

Landsdækkende restriktioner

 • Der er fortsat krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang – herunder skolerne.

Plan for udfasning af det lille forsamlingsforbud ser således ud

Et par relevante link

 • Se aftalen om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 HER
 • Se anbefalinger fra DGI HER
 • Se råd og vejledning, samt anbefalinger fra DIF HER
 • DGI Nordsjælland afholder et gratis webinar omkring retningslinjer pr. 21. april. Det afholdelses mandag d. 19. april kl. 20.00 – Se mere HER

Vi anbefaler alle foreninger at holde nøje øje med udmeldinger fra deres lokale forbund og skulle I have yderligere spørgsmål, skal I være velkommen til at kontakte os på kulturogudvikling@hillerod.dk

22. marts 2021 - Genåbningsplan

Genåbningsplan
21. april 2021: Åbnes uden coronapas - store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer mv., museer, kunsthaller samt biblioteker. Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete 4 sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne. 

6. maj 2021: Åbnes med coronapas - indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

21. maj 2021: Åbnes med coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.

Her kan du læse den samlede rammeaftale for genåbning af Danmark Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark 

 

26. februar 2021 - Ændring i Covid-19 restriktionerne pr. 1. marts 2021 - Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter

Kære foreninger

Pr. 1. marts 2021 er Covid-19 restriktionerne ændret således at det er muligt at dyrke udendørs idræts- og foreningsaktiviteter med et forsamlingsforbud på maksimalt 25 personer (inkl. trænere, dommere, forældre mv.).

Nedenstående restriktioner er altså stadig gældende:

 • Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idræts- haller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.

Dette betyder, at Hillerød Kommune fortsat holder alle offentlige lokaler, herunder klubhuse der anvendes til fritidsfaciliteter lukket. Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.

Relevante links til yderligere information på idræts- og foreningsområdet:

 • DIF har lavet en Q&A med syv spørgsmål og svar, der er relevante for de nye retningslinjer – læs dem HER
 • Hvad anbefaler DGI – læs mere HER

Kultur

 • Udendørs kulturinstitutioner kan fra 1. marts holde åbent. Her gælder dog særlige regler med bl.a. forsamlingsforbud på maksimalt 5 personer og fremvisning af en negativ corona test som højst er 72 timer gammel.
 • Kulturinstitutioner skal fortsat holde indendørsarealer lukket for offentligheden.

Relevant link til yderligere information på kulturområdet:
Kulturministeriets Q&A til kulturlivet under Covid-19 – Læs mere HER

Hvis I har yderligere spørgsmål, skal I være velkomne til at kontakte os på Kulturogudvikling@hillerod.dk

7. januar 2021 - Information til fodboldklubber om forsamlingsforbuddet er nedsat til maksimalt 5 personer - forlænget til og med 28. februar 2021

Kære Fodboldklubber

Dette er blot en kort orientering omkring de skærpede restriktioner som blev indført i går efter pressemøde i Statsministeriet. Foreløbigt gælder disse restriktioner frem til og med den 7. februar 2021. NB! Forlænget til 28. februar 2021.

 • Forsamlingsforbundet er sat ned fra 10 til nu 5 personer.
 • 2 meters afstand

Dette betyder for Jer at I stadig kan samles og træne udendørs, dog kun i grupper på maksimalt 5 personer inklusiv træner. Grupper skal være tydeligt afgrænset og må ikke blandes.

Da der løbende kommer nye restriktioner i forhold til Covid-19, opfordrer vi jer til at holde jer opdaterede på kommunens hjemmeside og hos jeres forbund.

 

7. december 2020 - Skærpede restriktioner fra den 9. december 2020 - forlænget til og med 28. februar 2021

Kære foreninger

Hillerød Kommune er desværre en af de 38 kommuner, hvor antallet af smittede med COVID-19 er stærkt stigende. Hillerød Kommune er derfor omfattet af den delvise nedlukning, som statsministeren har meldt ud i dag.

Det betyder, at der fra den 9. december 2020 og foreløbig frem til den 2. januar 2021 gælder følgende retningslinjer – uddrag fra pjecen "Nye og forlængede COVID-19-tiltag". De skærpede retningslinjer er blevet forlænget til og med 7. februar 2021. NB! Forlænget til 28. februar 2021.

 • Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritids- aktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.
 • Det gælder blandt andet lege- og badelande, idræts- haller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.
 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der må herefter som udgangspunkt kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter. Indgår også i Hovedstadspakken.

Kultur

 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden.
 • Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Det betyder, at Hillerød Kommune lukker alle offentlige lokaler, herunder klubhuse der anvendes til fritids- og kulturfaciliteter. Den eneste mulighed for dispensation for benyttelse af klubhuse gælder for allerede planlagte juleaftenarrangementer for hjemløse og udsatte ensomme mennesker med op til 50 personer. Sådanne arrangementer bør dog deles op i grupper af max. 10 personer.

Det vil dog fortsat være muligt at dyrke udendørs fritidsaktivitet med maximalt 10 personer til stede på samme tid – det gælder for alle aldersklasser. Udøverne kan ikke benytte omklædningsfaciliteterne og skal derfor møde omklædte.

Vi vil fra kommunens side benytte lejligheden til at takke jer for den kæmpe indsats I har ydet i det forløbne år, herunder også indsatsen for at overholde skiftende retningslinjerne for at undgå smittespredning. Vi håber, at I fortsat har mod på og lyst til at fortsætte det store arbejde til glæde for Hillerøds mange børn, unge, voksne og ældre borgere i 2021.

Hvis I har yderligere spørgsmål, skal I være velkomne til at kontakte os på Kulturogudvikling@hillerod.dk

Glædelig jul og godt nytår.

16. november 2020 - Covid-19 retningslinjer: Revideret for bl.a. idrætsforeninger

Kære Forening

Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her fremgår det, at en træner IKKE må træne mere end én gruppe samtidig.

Denne ændring gælder med øjeblikkelig virkning og betyder at en træner ikke kan facilitetere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om seperate grupper og trænere. Der betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

For idrætsaktiviteter for børn og unge på 21 år og derunder gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer fortsat.

Se DIF, DGI og Firmaidrættens justerede retningslinjer her

Se Kulturministeriets retningslinjer i deres fulde længde her

29. oktober 2020 - Forlængelse af de nuværende restriktioner, samt indførelse af nye og skærpede restriktioner

Kære Forening

Med regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuværende restriktioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktioner.

Restriktionerne omhandler dels en sænkning af det generelle forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer fra mandag d. 26. oktober og fire uger frem. Derudover indføres brug af mundbind på indendørs institutioner med offentlig adgang, gældende fra torsdag d. 29. oktober til d. 2. januar 2021.

Det har følgende konsekvenser for kultur- og idrætsområdet:

• Forbud mod at forsamles mere end 10 personer til aktiviteter for voksne over 21 år. Til aktiviteter for børn og unge op til 21 må maksimalt samles 50 personer.
• Almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scene).
• I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der fortsat være op til 500 personer til stede.
• Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, videns pædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv., dog ikke under udøvelse af aktiviteter eller ved omklædning.
• Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

Desuden forlænges øvrige restriktioner og anbefalinger.

Kulturministeriets retningslinjer i deres fulde længde, samt retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten kan se nedenfor:
- Se retningslinjer for udendørs idræt fra Kulturministeriet opdateret d. 26. oktober her
- Se retningslinjer for indendørs idræt fra Kulturministeriet opdateret d. 26. oktober her
- Se retningslinjer fra DGI, DIF og Firmaidrætten opdateret d. 26. oktober her

Regeringen og aftalepartierne har den 27. oktober indgået en aftale om udvidelse af hjælpepakker, der medfører at en række kompensationsordninger og hjælpepakker bliver forlænget frem til 31. januar.

Den del af kultur- og fritidslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer, får adgang til kompensationsordninger vedr. selvstændige og faste omkostninger.

Derudover indeholder aftalen bl.a. følgende initiativer på kultur- og fritidsområdet:

• 300 mio. kr. til videreførelse af den nuværende aktivitetspulje frem til 31. januar
• 150 mio. kr. til videreførelse af foreningspuljerne under DGI, DIF, Firmaidrætten og DUF frem til 31. januar
• 60 mio. kr. til midlertidig kompensationsordning for aftenskoler, daghøjskoler mv.
• 50 mio. kr. til gennemførelse af forslag udviklet af et nyt genstartsteam for kultur-, forenings- og idrætsliv

Find mere information om puljer mv. på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

10. september 2020 - Hillerød Kommune er i rød zone - hvad betyder det for jer?

Kære foreninger!

Som I nok ved, er Hillerød kommune nu i rød zone. Det skyldes, at vi desværre har et incidenstal (hvor mange smittede) for Hillerød på 23,5 pr 100.000 borgere. Når det tal overstiger 20, går kommunen i rød zone. At være i rød zone betyder ikke nødvendigvis, at der vil blive taget ekstra forholdsregler, men det betyder, at sundhedsmyndighederne og kommunen selv holder et ekstra vågent øje med udviklingen og mulige forebyggende tiltag.

Kommunen er derfor i gang med at se på forebyggende tiltag, der kan medvirke til at bremse udviklingen, og derfor skriver vi også til jer med en opfordring om i denne tid at bruge de kanaler I har til information til jeres medlemmer og brugere om at holde godt fast i sundhedsstyrelsens 5 råd: 

1. Vask ofte hænder eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
5. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Derudover skal man endelig blive hjemme fra arbejde og fritidsaktiviteter, hvis man føler sig sløj, er syg eller har nogen som helst symptomer på Covid-19 og bruge mundbind i den offentlige transport.

I kan fortsætte med at drive jeres aktiviteter efter gældende retningslinjer og bliv ved med at informere relevante hos jer om disse.

Det er ligeledes fortsat vigtigt, at vi sammen opfordrer alle til fortsat at overholde anbefalingerne om afstand i det offentlige rum.

Husk at sikre sprit til eget brug, samt aftørring af kontaktflader, redskaber og andre genstande efter brug.

8. august 2020 - Kulturministeriet har opdateret retningslinjerne for genåbning 

Læs retningslinjerne på Kulturministeriets områder https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

8. juni 2020 - Genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv fase 3

Som led i genåbningens fase 3 er der offentliggjort retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt justerede retningslinjer for udendørs idræt.

Foreninger og brugere af faciliteter i Hillerød Kommune kan genoptage deres aktiviteter pr. 8. juni 2020 ud fra gældende lokalefordeling forudsat at gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og kulturministeriet overholdes.

For foreninger der har aktiviteter i FrederiksborgCentret, skal der gives tilladelse til opstart af aktiviteter af FrederiksborgCentrets administration.

De nye retningslinjer omfatter bl.a.:

 • Indendørs og udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner, underviser og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
 • Det er tilladt at afholde turneringer og kampe, så længe man overholder forsamlingsforbuddet.
 • Det er tilladt at benytte toiletfaciliteter.
 • Det er tilladt at benytte omklædningsfaciliteter og klubhuse, men vi henstiller til minimal brug.
 • Der gælder særlige retningslinjer for svømning, fitness og danseskoler. (Se vedhæftede
  retningslinjer fra Kulturministeriet)

Der henvises i øvrigt til retningslinjer fra bl.a.:

Dansk Oplysnings Forbund https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/
DGI https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne
Kulturministeriet Notat 7. juni 2020 - retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3)

Forholdene og retningslinjerne ændrer sig hurtigt, så vær opmærksom på løbende opdateringer fra sundhedsmyndighederne.

Rengøring
For egne lokaler, herunder klubhuse skal den nødvendige rengøring være tilstede og foreningen skal sikre:

 • Hyppig og grundig rengøring af toiletter og fælles kontaktpunkter, som minimum engang dagligt, og oftere ved mange berøringer
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt

For alle gælder det at:

 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for medlemmer, deltagere, frivillige og ansatte. Der bør ikke være fælles
  håndklæder.
 • Information til alle trænere/ledere om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Træningen/aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden.
Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv.

Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt at genoptage aktiviteter i kultur- og idrætslivet i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne
vejledning. Det er afgørende, at alle foreninger prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så vi
alle sammen igen kan føle os trygge ved at deltage i kultur- og idrætslivet.

NB Husk at det er foreningens ansvar at aftørre fælles kontaktpunkter efter brug i lånte kommunale lokaler.

19. maj 2020 - Genåbning af kultur- og idrætsområdet fase 3

Efter planerne vil Danmark fra d. 8. juni 2020 gå ind i fase 3 og tage endnu et skridt mod en yderligere åbning af samfundet.

På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 3 at:

 • forsamlingsforbuddet formentligt hæves fra de nuværende 10 personer til 30-50 personer.
 • museer, teatre, kunsthaller og biografer kan åbne.
 • sommeraktiviteter for børn og unge kan gennemføres.
 • indendørs idræts- og foreningsaktiviteter (på nær fitness og svømning), som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan åbne op.

Det er samtidig meldt ud, at svømmehaller, fitnesscentre o.l. tidligst får lov til at genåbne primo august som led i fase 4, og at der i august som minimum, fortsat vil være et forbud mod arrangementer, begivenheder o.l. for mere end 500 personer.

Alle de nævnte muligheder er direkte koblet til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og skal således kunne afvikles i overensstemmelse med disse.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer fra bl.a.:

https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

Forholdene og retningslinjerne ændrer sig hurtigt, så vær obs på løbende opdateringer fra sundhedsmyndighederne.

Hvis I vil i gang med en indendørs aktivitet i kommunale lokaler herunder FrederiksborgCentret, skal I sende en ansøgning til Hillerød Kommune via Kulturogudvikling@hillerod.dk .

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af aktivitetens formål, antal deltagere og tidsrum i forbindelse med den ønskede benyttelse. Herudover skal I oplyse, hvis I ønsker adgang til rekvisitter.

Hillerød Kommune vil herefter ud fra gældende retningslinjer samt ud fra eventuel anden anvendelse vurdere muligheden for at imødekomme ansøgningen. Ansøgninger om benyttelse af FrederiksborgCentret vil blive videreformidlet og behandlet der.

Tilsagn vil blive givet under forudsætning af, at de gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne overholdes i forhold til rengøring, afstandskrav og kontakt.

For egne lokaler, herunder klubhuse skal den nødvendige rengøring være tilstede og foreningen skal sikre:

 • Hyppig og grundig rengøring af toiletter og fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt

For alle gælder det at:

 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for medlemmer, deltagere, frivillige og ansatte. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Information til alle trænere/ledere om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Der er pt ingen adgang til omklædning. Hvis der er behov for adgang til rekvisitter og lignende, skal dette fremgå af ansøgningen og muligheden vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Træningen/aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden.

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv.

Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt at genoptage aktiviteter i kultur- og idrætslivet i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne vejledning. Det er afgørende, at alle foreninger prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så vi alle sammen igen kan føle os trygge ved at deltage i kultur- og idrætslivet.

 

13. maj 2020 - Trænger I til at få rørt jer eller til at mødes udendørs i jeres forening - se mere her

Kære Forening

Kulturministeriet har den 11. maj 2020 udstukket retningslinjer for en genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs.

Hvis I vil i gang med en aktivitet, skal I sende en ansøgning om at benytte en udendørs kommunal facilitet til Hillerød Kommune via kulturogudvikling@hillerod.dk

Læs mere om hvad en ansøgning skal indeholde, samt hvilke retningslinjer I som forening skal overholde under punktet 13. maj 2020 - hvad skal I gøre, hvis I vil starte træningen udendørs? 

13. maj 2020 - hvad skal I gøre, hvis I vil starte træningen udendørs?

Kulturministeriet har den 11. maj 2020 udstukket retningslinjer for en genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs.

DIF/DGI/DBU har til dette brug udarbejdet nedenstående retningslinjer, som I skal sætte jer ind i og følge. Det handler bl.a. om afstand, banestørrelse og hygiejne. Vær obs på løbende opdateringer.

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/5/20200511_justerede_anbefalinger

https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/vejledninger/opstart-efter-sundhedskrisen

https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-corona-regler/

Hvis I vil i gang med en aktivitet, skal I sende en ansøgning om at benytte en udendørs kommunal facilitet til Hillerød Kommune via Kulturogudvikling@hillerod.dk . Hillerød Kommune vil herefter ud fra ovnstående retningslinjer samt ud fra eventuel anden anvendelse vurdere muligheden for at imødekomme ansøgningen.

Ansøgningen skal ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger bl.a. indeholde beskrivelse af særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter.

Den nødvendige rengøring skal desuden være tilstede også udendørs og foreningen skal beskrive plan for bl.a.

 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer;
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt;
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for medlemmer, deltagere, frivillige og ansatte. Der bør ikke være fælles håndklæder.

Foreningen skal godtgøre, at alle trænere/ledere er blevet oplyst om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Der vil som udgangspunkt udelukkende være tale om træningsrelaterede aktiviteter for idrætsforeninger.

Der er pt ingen adgang til klubhuse, omklædning og toiletter. Hvis der er behov for adgang til rekvisitter og lignende, skal dette fremgå af ansøgningen og muligheden vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Træningen/aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden.

Ingen samling før eller efter undervisning/træning/aktiviteten mv.

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv.

Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt at genoptage udendørs aktiviteter i idræts- og foreningsliv i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne vejledning. Det er afgørende, at alle foreninger prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så vi alle sammen igen kan føle os trygge ved at dyrke udendørs aktiviteter i idræts- og foreningsliv. 

Kultur og Udvikling 13. maj 2020. 

 

12. maj 2020 - Orientering til idræts- og foreningslivet om genåbning

Nu begynder den gradvise åbning af Danmark. Herunder kan du læse lidt om, hvad de forskellige faser af åbningen betyder for din forening eller idrætsklub.

Selv om mere og mere vil åbne i den kommende tid, er der stadig en række restriktioner og anbefalinger, der skal overholdes. Det overordnede formål med restriktionerne er at begrænse smittespredningen af Covid-19.

På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 2, at:

 • udendørs idræt- og foreningsliv kan genoptage aktiviteter, som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 • professionel idræt kan afvikles uden tilskuere.
 • ind- og udlån på bibliotekerne kan åbne fra den 18. maj.

Hvis fase 2 forløber som forventet, altså at stigningen i antallet af smittede og indlagte fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og det vurderes for sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne op, vil Danmark fra d. 8. juni gå ind i fase 3 og tage endnu et skridt mod en yderligere åbning af samfundet.

På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 3 og 4, at:

 • forsamlingsforbuddet hæves fra de nuværende 10 personer til 30-50 personer.
 • museer, teatre, kunsthaller og biografer kan åbne.
 • sommeraktiviteter for børn og unge kan gennemføres.
 • indendørs idræts- og foreningsaktiviteter (på nær fitness og svømning), som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan åbne op.

Det er samtidig meldt ud, at svømmehaller, fitnesscentre o.l. tidligst får lov til at genåbne primo august som led i fase 4, og at der i august som minimum, fortsat vil være et forbud mod arrangementer, begivenheder o.l. for mere end 500 personer.
Alle de nævnte muligheder er direkte koblet til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og skal således kunne afvikles i overensstemmelse med disse. Vi forventer, at retningslinjerne bliver tilpasset undervejs i perioden, hvilket vi løbende holder øje med.

Hvad betyder det for din forening?

Regeringens seneste udmelding om en gradvis genåbning af samfundet er inddelt i tre faser og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det åbner igen op for mange spørgsmål fra foreningerne, men også for Hillerød Kommune.

Vi skal nu i gang med at afklare de nye forhold, som situationen byder. Derfor vil vi skitsere den proces, vi står overfor nu:

 1. Vi skal følge op på Regeringens samlede udmeldinger omkring genåbningens fase 2, 3 og 4.
 2. Vi afventer Sundhedsstyrelsens og landsorganisationernes reviderede retningslinjer og anbefalinger i forlængelse af Regeringens udmeldinger.
 3. Der skal ske en intern prioritering af den samlede genåbning i Hillerød Kommune samt fordelingen af de kommunale kvadratmeter til dagstilbud, skoler, fritidspasning og foreningsaktiviteter.
 4. Vi skal i forlængelse heraf løbende vurdere de lokale retningslinjer, som danner grundlaget for genåbningen af aktiviteterne på kultur - og idrætsområdet i Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune har tidligere meldt ud omkring hvilke udendørs aktiviteter, der kunne genoptages under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Dette er fortsat gældende. I løbet af den kommende uge forventer vi at have fået overblik over hvilke andre aktiviteter, der vil kunne igangsættes.

Det er ligeledes vores forventning, at de individuelle aftaler, som Hillerød Kommune har indgået omkring brugen af kultur- og fritidsfaciliteter til børne- og skoleområdet fortsætter, indtil vi i fælleskab har et samlet overblik over behov, muligheder og ønsker til det samlede aktivitetsniveau.

Derudover opfordrer vi alle til at følge de gældende anbefalinger fra de danske myndigheder samt DIF og DGI

11. maj 2020 - Status til fodboldklubber om åbning af fodboldbaner - græs og kunstgræs

Trods DBU´s udmelding er fodboldbaner og kunstgræs endnu ikke åbnet. Dette skyldes at Hillerød Kommune har prioriteret ressourcerne anderledes og derfor er banerne ikke klargjort, ydermere kan enkelte baner være inddraget af skolerne til undervisning med opsætning af telte og afmærkning.

 Vi arbejder på at få alle skoler til at melde ind på brugen af banerne – senest på onsdag (13. maj). Herefter vil vi melde ud hvilke baner der kan benyttes og hvordan fra tidligst i næste uge.

4. maj 2020 - Støtteordninger, hjælpepakker og puljer under coronakrisen

Er jeres forening ramt økonomisk som følge af coronakrisen?

Så er der blandt andet hjælp at hente i forskellige hjælpepakker og støtteordninger. Vi har samlet  de støtteordninger, hjælpepakker og puljer, der er oprettet til at hjælpe foreninger, kulturinstitutioner og arrangører under coronakrisen.

Du finder oversigten her: https://www.hillerod.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/hjaelpepakker-og-puljer-til-foreninger-og-kulturinstitutioner-under-covid-19/.

 Vær opmærksom på, at nogle puljer har relativ kort ansøgningsperiode.

24. april 2020 - Besked til foreningerne om genåbning af udeanlæg

Med baggrund i Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, anbefalinger fra DIF, DGI, og DUF vil det fra i dag (24. april) være muligt at genåbne for følgende udendørs aktiviteter:

Atletik
Bueskydning
Kroll
Orienteringsløb
Petanque
Tennis = Hillerød TennisCenter (minus padel)

Nødebo tennis åbner 3. Maj
Alsønderup og Gørløse tennis åbner 10. Maj

Udendørs spejderaktiviteter. 

Alle fodboldbaner er fortsat lukkede.

Der er alene tale om aktiviteter, som kan udøves i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og åbningen forudsætter, at foreningerne overholder de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, DIF, DGI og DUF.

Kom omklædt og brug helst eget udstyr

Det er vigtigt at understrege, at der fortsat ingen adgang er til indendørs faciliteter som omklædningsrum, toiletter, klublokaler, foreningshuse mv. Derfor skal alle deltagere være omklædte hjemmefra. Samtidig anbefales det, at man så vidt muligt kun anvender sit eget udstyr.

Betingelser for at genoptage udendørs idræts- og fritidsaktiviteter:

Aktiviteterne skal ske i så små hold som muligt, med så få deltagere af gangen som muligt og højest 10 personer

Aktiviteterne bør ske med så få forskellige eller skiftende personer som muligt

Aktiviteter skal kunne afvikles med minimum 2 meters mellem deltagerne

Aktiviteter bør så vidt muligt ske med brug af personligt udstyr

Udstyr og træningsredskaber kan afhentes i begrænset og kontrolleret omfang

Udstyr, arealer eller kontaktflader, som berøres af flere, fx dørhåndtag, låger, træningsudstyr mv. bør aftørres eller rengøres før og efter brug

Trænere og deltagere skal instrueres tydeligt for at sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til overholdes.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til idrætsudøvere:

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner

Hold afstand og undgå kontaktsport. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet

Undgå at dele mad med andre

Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem

Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre, heller ikke drikkedunk

Hvornår og hvordan kan aktiviteter genoptages? 

Hillerød Kommune åbner nogle af udendørsfaciliteterne fra i morgen – se liste oven for. Men det er op til foreningens bestyrelse om og hvornår aktiviteter kan genoptages. Vi anbefaler, at I er godt forberedt, og gør det i tempi tilpasset den enkelte idrætsgren eller aktivitet.

Inden opstart af aktiviteter bør foreningen udarbejde og kommunikere retningslinjer for afvikling af træning til medlemmer og instruktører, herunder retningslinjer for øget rengøringsniveau og aftørring mv. ved brug og berøring af fælles udstyr, flader mv.

Vi opfordrer alle bestyrelser til at holde sig orienteret om udmeldingerne fra specialforbundene, ligesom det kan gavne at koordinere foreninger og sportsgrene imellem. Det er i sidste ende bestyrelsens ansvar, at aktiviteterne afvikles forsvarligt.

Yderligere informationer og materialer:

Læs Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer
Læs pressemeddelelse fra DIF
Læs pressemeddelelse fra DGI
Læs pressemeddelelse fra DUF
Hent plakat fra Sundhedsstyrelsen med anbefalinger til dig, der træner udendørs

22. april 2020 - Invitation til samarbejde om genåbne vores foreninger fra Frivilligcenter Hillerød

Kære venner – foreningsaktive og engagerede i en folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

I Frivilligcenter Hillerød tager vi initiativ til et samarbejde om at genåbne vores foreningsliv og fællesskaber. Vi kalder det ”Hjælp lokalt”– og vi vedhæfter her en invitation.

Initiativet er en opfordring til dig og din forening om at gå i gang med at overveje, hvordan I får gang i jeres forening igen og at dele disse overvejelser – muligheder og bekymringer – til inspiration og læring for andre foreninger.

Du/I kan deltage i Foreningsstafetten ved at kontakte os på: info@frivilligcenter-hillerod.dk/ tlf. 30223368. Vi tager også direkte kontakt til et mindre udsnit af lokale foreninger med en opfordring til at deltage.

Vi oplever stort engagement og samfundssind under nedlukningen, og det vil vi gerne appellere til, at folk i hele kommunen bliver ved med. Men det kræver, at vi som foreninger rækker ud og formulerer, hvad man kan hjælpe os med. Vi har etableret den lokale platform: Hjælp lokalt – findes her:  https://frivilligcenter-hillerod.dk/blivfrivillig. Vi håber, at I vil gå ind og se og benytte den til at gøre opmærksom på, hvor man kan hjælpe jer i de kommende måneder – og måske fremover.

Få en introduktion til platformen og se, hvordan du/I meget enkelt formulerer og deler et frivilligjob-opslag, ved at deltage i online webinaret den 30.4. kl. 20-20.30. Tilmeld dig til tsh@frivilligcenter-hillerod.dk – Alle er velkomne.

Vi håber, at i er friske på at være  😊

Venlig hilsen

Anette Nielsen
Centerleder
Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C
3400  Hillerød
tlf.: 48 24 19 07 / 30223368

info@frivilligcenter-hillerod.dk

www.frivilligcenter-hillerod.dk

21. april 2020 - DGI og DIF tilpasset anbefalinger

Kære forening

Hillerød Kommune har også modtaget DGI og DIF nye anbefalinger om udendørs idræt (se dem nedenfor).

I må desværre ikke benytte de kommunale faciliteter endnu. Forvaltningen arbejder på højtryk for at få et overblik over, hvad der kan åbnes og hvem der eventuelt kan starte op igen.

Vi vil orientere Jer så snart vi ved mere.

”Kære idrætsforening

DGI og DIF tilpasser anbefalinger om udendørs idræt

Idrætsforeninger kan nu starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontakt, når de generelle krav og anbefalinger overholdes.

DGI og DIF tilpasser anbefalingerne til idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

DGI og DIF har i flere uger arbejdet intenst sammen med sundhedsmyndighederne for at opnå klarhed for, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi, og mandag kom Sundhedsstyrelsen med retningslinjer for udendørs idrætter.

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DGI og DIF desuden, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Ovenstående er ikke en facitliste på, hvordan aktiviteterne kan udføres i praksis. Der kan nemlig være stor forskel fra idræt til idræt og fra forening til forening på, hvordan fx medlemssammensætningen og de fysiske forhold er. Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan den eventuelt kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis.

Og det er ikke alle idrætsforeningerne, der nu kan sætte gang i nogle af aktiviteterne igen.

”Det her er den første spæde åbning af idrætten, og vi er rigtig glade for, at sundhedsmyndighederne har givet os retningslinjer, så nogle aktiviteter kan starte op i idrætsforeningerne igen. At mødes i idrætsforeningerne skal selvfølgelig være sundhedsmæssigt forsvarligt, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man i mange idrætsforeninger fortsat ikke kan mødes fysisk, selvom vi alle savner at mødes i vores aktive fællesskaber,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

DGI og DIF vil fortsat have en tæt dialog med myndighederne for at sikre, at kommende åbninger af idrætten sker sundhedsmæssigt forsvarligt.”

7. april 2020 - Lukning af alle kommunale bygninger forlænges yderligere

Kære forening

Efter sidste udmelding fra Statsministeren i går aftes d. 6. april forlænger Hillerød Kommune lukningen af alle kommunale bygninger, herunder haller og udendørs faciliteter, som kommunen råder over. 

Lukningen er indtil videre gældende frem til den 10. maj 2020. Det betyder, at det ikke er muligt at mødes og træne i de kommunale faciliteter – hverken inde eller ude.

FRISTER:
Indtil videre fastholder vi de frister, som vi tidligere har meldt ud til jer:

Ansøgning om aktivitetstilskud
Frist 1. april 2020

Send evt. kun ansøgningsskemaet, hvis jeres regnskab ikke er godkendt endnu. Vi ved, at det er umuligt for en del af foreningerne at afholde generalforsamlinger og få bestyrelsesunderskrifter til godkendelse af regnskab. Derfor vil forvaltningen undtagelsesvist godkende, at regnskaberne alene afleveres med revisors påtegning og godkendelse.

Udbetaling af aktivitetstilskud vil ske ultimo maj måned

Ansøgning sæsonfordelingen 2020-2021 – ALLE skal indsende ansøgning!
Frist 1. april 2020. Ansøgningsskema kan findes på dette link

Sæsonudmeldelse vil ske ultimo maj måned.                          

På dette link kan I læse DGI´s anbefaling af, hvordan Corona-krisen kan håndteres i foreningen.

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål omkring jeres foreningsliv.

25. marts 2020 - Lukning af alle kommunale bygninger forlænges

Kære forening

Vi håber, at I er ved at finde jer bare lidt til rette i denne triste situation. Vi er ligesom jer kede af, at aktiviteter og eventuelle generalforsamlinger mm. ikke kan gennemføres som planlagt. 

Efter sidste udmelding fra Statsministeren forlænger Hillerød Kommune lukningen af alle kommunale bygninger, herunder haller og udendørs faciliteter, som kommunen råder over.

Lukningen er indtil videre gældende frem til den 14. april 2020. Det betyder, at det ikke er muligt at mødes og træne i de kommunale faciliteter – hverken inde eller ude.

 I vores afdeling arbejder vi hjemmefra, men I kan altid få fat i os på enten telefon eller mail, og så svarer vi som altid hurtigst muligt.

FRISTER:
Selvom hverdagen er meget anderledes end normalt, er vi dog nødt til at fastholde de frister, som vi tidligere har meldt ud til jer angående:

Ansøgning om aktivitetstilskud

Frist 1. april 2020
Send evt. kun ansøgningsskemaet, hvis jeres regnskab ikke er godkendt endnu. Vi ved, at det er umuligt for en del af foreningerne at afholde generalforsamlinger og få bestyrelsesunderskrifter til godkendelse af regnskab. Derfor vil forvaltningen undtagelsesvist godkende, at regnskaberne alene afleveres med revisors påtegning og godkendelse.

Udbetaling af aktivitetstilskud vil ske ultimo maj måned

Ansøgning af faciliteter til kommende sæson (2020-2021)

Frist 1. april 2020. Ansøgningsskema kan findes på dette link

Sæsonudmeldelse vil ske ultimo maj måned.                          

Indsendelse af ibrugtagningsskema

Frist 1. august 2020

På dette link kan I læse DGI´s anbefaling af, hvordan Corona-krisen kan håndteres i foreningen.

Særligt til aftenskoler:
Hillerød Kommune afventer udmelding fra KL i forhold til håndtering af tilskud til lærer- og lederløn. 2. tilskudsrate vil blive udbetalt som planlagt 1. april. Vi vender tilbage, så snart der er yderligere information vedr. aftenskoleområdet.

Regnskaber med afleveringsfrist 1. april 2020 imødeses, når aftenskolerne har haft mulighed for at få regnskaberne godkendt på en generalforsamling.

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål omkring jeres foreningsliv.

12. marts 2020 - Lukning af alle kommunale bygninger to uger frem

Kære alle foreninger!

På baggrund af statsministerens udmelding i går aftes, lukker vi alle kommunale bygninger, herunder haller.

Det er derfor ikke muligt at mødes og træne i de kommunale faciliteter de næste to uger frem.

Alle idrætsfaciliteter i Frederiksborgcenteret (Royal stage) inkl. svømmehallen er desuden lukket ned fra i dag (12. marts).

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her