Information til foreninger om Covid-19

Her kan du finde de informationer, der er meldt ud om forhold i forbindelse med Covid-19.

10. september 2020 - Hillerød Kommune er i rød zone - hvad betyder det for jer?

Kære foreninger!

Som I nok ved, er Hillerød kommune nu i rød zone. Det skyldes, at vi desværre har et incidenstal (hvor mange smittede) for Hillerød på 23,5 pr 100.000 borgere. Når det tal overstiger 20, går kommunen i rød zone. At være i rød zone betyder ikke nødvendigvis, at der vil blive taget ekstra forholdsregler, men det betyder, at sundhedsmyndighederne og kommunen selv holder et ekstra vågent øje med udviklingen og mulige forebyggende tiltag.

Kommunen er derfor i gang med at se på forebyggende tiltag, der kan medvirke til at bremse udviklingen, og derfor skriver vi også til jer med en opfordring om i denne tid at bruge de kanaler I har til information til jeres medlemmer og brugere om at holde godt fast i sundhedsstyrelsens 5 råd: 

1. Vask ofte hænder eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
5. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Derudover skal man endelig blive hjemme fra arbejde og fritidsaktiviteter, hvis man føler sig sløj, er syg eller har nogen som helst symptomer på Covid-19 og bruge mundbind i den offentlige transport.

I kan fortsætte med at drive jeres aktiviteter efter gældende retningslinjer og bliv ved med at informere relevante hos jer om disse.

Det er ligeledes fortsat vigtigt, at vi sammen opfordrer alle til fortsat at overholde anbefalingerne om afstand i det offentlige rum.

Husk at sikre sprit til eget brug, samt aftørring af kontaktflader, redskaber og andre genstande efter brug.

 

8. juni 2020 - Genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv fase 3

Som led i genåbningens fase 3 er der offentliggjort retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt justerede retningslinjer for udendørs idræt.

Foreninger og brugere af faciliteter i Hillerød Kommune kan genoptage deres aktiviteter pr. 8. juni 2020 ud fra gældende lokalefordeling forudsat at gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og kulturministeriet overholdes.

For foreninger der har aktiviteter i FrederiksborgCentret, skal der gives tilladelse til opstart af aktiviteter af FrederiksborgCentrets administration.

De nye retningslinjer omfatter bl.a.:

 • Indendørs og udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner, underviser og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
 • Det er tilladt at afholde turneringer og kampe, så længe man overholder forsamlingsforbuddet.
 • Det er tilladt at benytte toiletfaciliteter.
 • Det er tilladt at benytte omklædningsfaciliteter og klubhuse, men vi henstiller til minimal brug.
 • Der gælder særlige retningslinjer for svømning, fitness og danseskoler. (Se vedhæftede
  retningslinjer fra Kulturministeriet)

Der henvises i øvrigt til retningslinjer fra bl.a.:

Dansk Oplysnings Forbund https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/
DGI https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne
Kulturministeriet Notat 7. juni 2020 - retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3)

Forholdene og retningslinjerne ændrer sig hurtigt, så vær opmærksom på løbende opdateringer fra sundhedsmyndighederne.

Rengøring
For egne lokaler, herunder klubhuse skal den nødvendige rengøring være tilstede og foreningen skal sikre:

 • Hyppig og grundig rengøring af toiletter og fælles kontaktpunkter, som minimum engang dagligt, og oftere ved mange berøringer
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt

For alle gælder det at:

 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for medlemmer, deltagere, frivillige og ansatte. Der bør ikke være fælles
  håndklæder.
 • Information til alle trænere/ledere om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Træningen/aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden.
Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv.

Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt at genoptage aktiviteter i kultur- og idrætslivet i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne
vejledning. Det er afgørende, at alle foreninger prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så vi
alle sammen igen kan føle os trygge ved at deltage i kultur- og idrætslivet.

NB Husk at det er foreningens ansvar at aftørre fælles kontaktpunkter efter brug i lånte kommunale lokaler.

19. maj 2020 - Genåbning af kultur- og idrætsområdet fase 3

Efter planerne vil Danmark fra d. 8. juni 2020 gå ind i fase 3 og tage endnu et skridt mod en yderligere åbning af samfundet.

På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 3 at:

 • forsamlingsforbuddet formentligt hæves fra de nuværende 10 personer til 30-50 personer.
 • museer, teatre, kunsthaller og biografer kan åbne.
 • sommeraktiviteter for børn og unge kan gennemføres.
 • indendørs idræts- og foreningsaktiviteter (på nær fitness og svømning), som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan åbne op.

Det er samtidig meldt ud, at svømmehaller, fitnesscentre o.l. tidligst får lov til at genåbne primo august som led i fase 4, og at der i august som minimum, fortsat vil være et forbud mod arrangementer, begivenheder o.l. for mere end 500 personer.

Alle de nævnte muligheder er direkte koblet til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og skal således kunne afvikles i overensstemmelse med disse.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer fra bl.a.:

https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

Forholdene og retningslinjerne ændrer sig hurtigt, så vær obs på løbende opdateringer fra sundhedsmyndighederne.

Hvis I vil i gang med en indendørs aktivitet i kommunale lokaler herunder FrederiksborgCentret, skal I sende en ansøgning til Hillerød Kommune via Kulturogudvikling@hillerod.dk .

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af aktivitetens formål, antal deltagere og tidsrum i forbindelse med den ønskede benyttelse. Herudover skal I oplyse, hvis I ønsker adgang til rekvisitter.

Hillerød Kommune vil herefter ud fra gældende retningslinjer samt ud fra eventuel anden anvendelse vurdere muligheden for at imødekomme ansøgningen. Ansøgninger om benyttelse af FrederiksborgCentret vil blive videreformidlet og behandlet der.

Tilsagn vil blive givet under forudsætning af, at de gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne overholdes i forhold til rengøring, afstandskrav og kontakt.

For egne lokaler, herunder klubhuse skal den nødvendige rengøring være tilstede og foreningen skal sikre:

 • Hyppig og grundig rengøring af toiletter og fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt

For alle gælder det at:

 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for medlemmer, deltagere, frivillige og ansatte. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Information til alle trænere/ledere om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Der er pt ingen adgang til omklædning. Hvis der er behov for adgang til rekvisitter og lignende, skal dette fremgå af ansøgningen og muligheden vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Træningen/aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden.

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv.

Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt at genoptage aktiviteter i kultur- og idrætslivet i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne vejledning. Det er afgørende, at alle foreninger prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så vi alle sammen igen kan føle os trygge ved at deltage i kultur- og idrætslivet.

 

13. maj 2020 - Trænger I til at få rørt jer eller til at mødes udendørs i jeres forening - se mere her

Kære Forening

Kulturministeriet har den 11. maj 2020 udstukket retningslinjer for en genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs.

Hvis I vil i gang med en aktivitet, skal I sende en ansøgning om at benytte en udendørs kommunal facilitet til Hillerød Kommune via kulturogudvikling@hillerod.dk

Læs mere om hvad en ansøgning skal indeholde, samt hvilke retningslinjer I som forening skal overholde under punktet 13. maj 2020 - hvad skal I gøre, hvis I vil starte træningen udendørs? 

13. maj 2020 - hvad skal I gøre, hvis I vil starte træningen udendørs?

Kulturministeriet har den 11. maj 2020 udstukket retningslinjer for en genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs.

DIF/DGI/DBU har til dette brug udarbejdet nedenstående retningslinjer, som I skal sætte jer ind i og følge. Det handler bl.a. om afstand, banestørrelse og hygiejne. Vær obs på løbende opdateringer.

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/5/20200511_justerede_anbefalinger

https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/vejledninger/opstart-efter-sundhedskrisen

https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-corona-regler/

Hvis I vil i gang med en aktivitet, skal I sende en ansøgning om at benytte en udendørs kommunal facilitet til Hillerød Kommune via Kulturogudvikling@hillerod.dk . Hillerød Kommune vil herefter ud fra ovnstående retningslinjer samt ud fra eventuel anden anvendelse vurdere muligheden for at imødekomme ansøgningen.

Ansøgningen skal ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger bl.a. indeholde beskrivelse af særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter.

Den nødvendige rengøring skal desuden være tilstede også udendørs og foreningen skal beskrive plan for bl.a.

 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer;
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt;
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for medlemmer, deltagere, frivillige og ansatte. Der bør ikke være fælles håndklæder.

Foreningen skal godtgøre, at alle trænere/ledere er blevet oplyst om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Der vil som udgangspunkt udelukkende være tale om træningsrelaterede aktiviteter for idrætsforeninger.

Der er pt ingen adgang til klubhuse, omklædning og toiletter. Hvis der er behov for adgang til rekvisitter og lignende, skal dette fremgå af ansøgningen og muligheden vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Træningen/aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden.

Ingen samling før eller efter undervisning/træning/aktiviteten mv.

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv.

Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt at genoptage udendørs aktiviteter i idræts- og foreningsliv i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne vejledning. Det er afgørende, at alle foreninger prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så vi alle sammen igen kan føle os trygge ved at dyrke udendørs aktiviteter i idræts- og foreningsliv. 

Kultur og Udvikling 13. maj 2020. 

 

12. maj 2020 - Orientering til idræts- og foreningslivet om genåbning

Nu begynder den gradvise åbning af Danmark. Herunder kan du læse lidt om, hvad de forskellige faser af åbningen betyder for din forening eller idrætsklub.

Selv om mere og mere vil åbne i den kommende tid, er der stadig en række restriktioner og anbefalinger, der skal overholdes. Det overordnede formål med restriktionerne er at begrænse smittespredningen af Covid-19.

På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 2, at:

 • udendørs idræt- og foreningsliv kan genoptage aktiviteter, som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 • professionel idræt kan afvikles uden tilskuere.
 • ind- og udlån på bibliotekerne kan åbne fra den 18. maj.

Hvis fase 2 forløber som forventet, altså at stigningen i antallet af smittede og indlagte fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og det vurderes for sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne op, vil Danmark fra d. 8. juni gå ind i fase 3 og tage endnu et skridt mod en yderligere åbning af samfundet.

På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 3 og 4, at:

 • forsamlingsforbuddet hæves fra de nuværende 10 personer til 30-50 personer.
 • museer, teatre, kunsthaller og biografer kan åbne.
 • sommeraktiviteter for børn og unge kan gennemføres.
 • indendørs idræts- og foreningsaktiviteter (på nær fitness og svømning), som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan åbne op.

Det er samtidig meldt ud, at svømmehaller, fitnesscentre o.l. tidligst får lov til at genåbne primo august som led i fase 4, og at der i august som minimum, fortsat vil være et forbud mod arrangementer, begivenheder o.l. for mere end 500 personer.
Alle de nævnte muligheder er direkte koblet til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og skal således kunne afvikles i overensstemmelse med disse. Vi forventer, at retningslinjerne bliver tilpasset undervejs i perioden, hvilket vi løbende holder øje med.

Hvad betyder det for din forening?

Regeringens seneste udmelding om en gradvis genåbning af samfundet er inddelt i tre faser og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det åbner igen op for mange spørgsmål fra foreningerne, men også for Hillerød Kommune.

Vi skal nu i gang med at afklare de nye forhold, som situationen byder. Derfor vil vi skitsere den proces, vi står overfor nu:

 1. Vi skal følge op på Regeringens samlede udmeldinger omkring genåbningens fase 2, 3 og 4.
 2. Vi afventer Sundhedsstyrelsens og landsorganisationernes reviderede retningslinjer og anbefalinger i forlængelse af Regeringens udmeldinger.
 3. Der skal ske en intern prioritering af den samlede genåbning i Hillerød Kommune samt fordelingen af de kommunale kvadratmeter til dagstilbud, skoler, fritidspasning og foreningsaktiviteter.
 4. Vi skal i forlængelse heraf løbende vurdere de lokale retningslinjer, som danner grundlaget for genåbningen af aktiviteterne på kultur - og idrætsområdet i Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune har tidligere meldt ud omkring hvilke udendørs aktiviteter, der kunne genoptages under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Dette er fortsat gældende. I løbet af den kommende uge forventer vi at have fået overblik over hvilke andre aktiviteter, der vil kunne igangsættes.

Det er ligeledes vores forventning, at de individuelle aftaler, som Hillerød Kommune har indgået omkring brugen af kultur- og fritidsfaciliteter til børne- og skoleområdet fortsætter, indtil vi i fælleskab har et samlet overblik over behov, muligheder og ønsker til det samlede aktivitetsniveau.

Derudover opfordrer vi alle til at følge de gældende anbefalinger fra de danske myndigheder samt DIF og DGI

11. maj 2020 - Status til fodboldklubber om åbning af fodboldbaner - græs og kunstgræs

Trods DBU´s udmelding er fodboldbaner og kunstgræs endnu ikke åbnet. Dette skyldes at Hillerød Kommune har prioriteret ressourcerne anderledes og derfor er banerne ikke klargjort, ydermere kan enkelte baner være inddraget af skolerne til undervisning med opsætning af telte og afmærkning.

 Vi arbejder på at få alle skoler til at melde ind på brugen af banerne – senest på onsdag (13. maj). Herefter vil vi melde ud hvilke baner der kan benyttes og hvordan fra tidligst i næste uge.

4. maj 2020 - Støtteordninger, hjælpepakker og puljer under coronakrisen

Er jeres forening ramt økonomisk som følge af coronakrisen?

Så er der blandt andet hjælp at hente i forskellige hjælpepakker og støtteordninger. Vi har samlet  de støtteordninger, hjælpepakker og puljer, der er oprettet til at hjælpe foreninger, kulturinstitutioner og arrangører under coronakrisen.

Du finder oversigten her: https://www.hillerod.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/hjaelpepakker-og-puljer-til-foreninger-og-kulturinstitutioner-under-covid-19/.

 Vær opmærksom på, at nogle puljer har relativ kort ansøgningsperiode.

24. april 2020 - Besked til foreningerne om genåbning af udeanlæg

Med baggrund i Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, anbefalinger fra DIF, DGI, og DUF vil det fra i dag (24. april) være muligt at genåbne for følgende udendørs aktiviteter:

Atletik
Bueskydning
Kroll
Orienteringsløb
Petanque
Tennis = Hillerød TennisCenter (minus padel)

Nødebo tennis åbner 3. Maj
Alsønderup og Gørløse tennis åbner 10. Maj

Udendørs spejderaktiviteter. 

Alle fodboldbaner er fortsat lukkede.

Der er alene tale om aktiviteter, som kan udøves i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og åbningen forudsætter, at foreningerne overholder de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, DIF, DGI og DUF.

Kom omklædt og brug helst eget udstyr

Det er vigtigt at understrege, at der fortsat ingen adgang er til indendørs faciliteter som omklædningsrum, toiletter, klublokaler, foreningshuse mv. Derfor skal alle deltagere være omklædte hjemmefra. Samtidig anbefales det, at man så vidt muligt kun anvender sit eget udstyr.

Betingelser for at genoptage udendørs idræts- og fritidsaktiviteter:

Aktiviteterne skal ske i så små hold som muligt, med så få deltagere af gangen som muligt og højest 10 personer

Aktiviteterne bør ske med så få forskellige eller skiftende personer som muligt

Aktiviteter skal kunne afvikles med minimum 2 meters mellem deltagerne

Aktiviteter bør så vidt muligt ske med brug af personligt udstyr

Udstyr og træningsredskaber kan afhentes i begrænset og kontrolleret omfang

Udstyr, arealer eller kontaktflader, som berøres af flere, fx dørhåndtag, låger, træningsudstyr mv. bør aftørres eller rengøres før og efter brug

Trænere og deltagere skal instrueres tydeligt for at sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til overholdes.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til idrætsudøvere:

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner

Hold afstand og undgå kontaktsport. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet

Undgå at dele mad med andre

Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem

Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre, heller ikke drikkedunk

Hvornår og hvordan kan aktiviteter genoptages? 

Hillerød Kommune åbner nogle af udendørsfaciliteterne fra i morgen – se liste oven for. Men det er op til foreningens bestyrelse om og hvornår aktiviteter kan genoptages. Vi anbefaler, at I er godt forberedt, og gør det i tempi tilpasset den enkelte idrætsgren eller aktivitet.

Inden opstart af aktiviteter bør foreningen udarbejde og kommunikere retningslinjer for afvikling af træning til medlemmer og instruktører, herunder retningslinjer for øget rengøringsniveau og aftørring mv. ved brug og berøring af fælles udstyr, flader mv.

Vi opfordrer alle bestyrelser til at holde sig orienteret om udmeldingerne fra specialforbundene, ligesom det kan gavne at koordinere foreninger og sportsgrene imellem. Det er i sidste ende bestyrelsens ansvar, at aktiviteterne afvikles forsvarligt.

Yderligere informationer og materialer:

Læs Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer
Læs pressemeddelelse fra DIF
Læs pressemeddelelse fra DGI
Læs pressemeddelelse fra DUF
Hent plakat fra Sundhedsstyrelsen med anbefalinger til dig, der træner udendørs

22. april 2020 - Invitation til samarbejde om genåbne vores foreninger fra Frivilligcenter Hillerød

Kære venner – foreningsaktive og engagerede i en folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

I Frivilligcenter Hillerød tager vi initiativ til et samarbejde om at genåbne vores foreningsliv og fællesskaber. Vi kalder det ”Hjælp lokalt”– og vi vedhæfter her en invitation.

Initiativet er en opfordring til dig og din forening om at gå i gang med at overveje, hvordan I får gang i jeres forening igen og at dele disse overvejelser – muligheder og bekymringer – til inspiration og læring for andre foreninger.

Du/I kan deltage i Foreningsstafetten ved at kontakte os på: info@frivilligcenter-hillerod.dk/ tlf. 30223368. Vi tager også direkte kontakt til et mindre udsnit af lokale foreninger med en opfordring til at deltage.

Vi oplever stort engagement og samfundssind under nedlukningen, og det vil vi gerne appellere til, at folk i hele kommunen bliver ved med. Men det kræver, at vi som foreninger rækker ud og formulerer, hvad man kan hjælpe os med. Vi har etableret den lokale platform: Hjælp lokalt – findes her:  https://frivilligcenter-hillerod.dk/blivfrivillig. Vi håber, at I vil gå ind og se og benytte den til at gøre opmærksom på, hvor man kan hjælpe jer i de kommende måneder – og måske fremover.

Få en introduktion til platformen og se, hvordan du/I meget enkelt formulerer og deler et frivilligjob-opslag, ved at deltage i online webinaret den 30.4. kl. 20-20.30. Tilmeld dig til tsh@frivilligcenter-hillerod.dk – Alle er velkomne.

Vi håber, at i er friske på at være  😊

Venlig hilsen

Anette Nielsen
Centerleder
Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C
3400  Hillerød
tlf.: 48 24 19 07 / 30223368

info@frivilligcenter-hillerod.dk

www.frivilligcenter-hillerod.dk

21. april 2020 - DGI og DIF tilpasset anbefalinger

Kære forening

Hillerød Kommune har også modtaget DGI og DIF nye anbefalinger om udendørs idræt (se dem nedenfor).

I må desværre ikke benytte de kommunale faciliteter endnu. Forvaltningen arbejder på højtryk for at få et overblik over, hvad der kan åbnes og hvem der eventuelt kan starte op igen.

Vi vil orientere Jer så snart vi ved mere.

”Kære idrætsforening

DGI og DIF tilpasser anbefalinger om udendørs idræt

Idrætsforeninger kan nu starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontakt, når de generelle krav og anbefalinger overholdes.

DGI og DIF tilpasser anbefalingerne til idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

DGI og DIF har i flere uger arbejdet intenst sammen med sundhedsmyndighederne for at opnå klarhed for, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi, og mandag kom Sundhedsstyrelsen med retningslinjer for udendørs idrætter.

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DGI og DIF desuden, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Ovenstående er ikke en facitliste på, hvordan aktiviteterne kan udføres i praksis. Der kan nemlig være stor forskel fra idræt til idræt og fra forening til forening på, hvordan fx medlemssammensætningen og de fysiske forhold er. Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan den eventuelt kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis.

Og det er ikke alle idrætsforeningerne, der nu kan sætte gang i nogle af aktiviteterne igen.

”Det her er den første spæde åbning af idrætten, og vi er rigtig glade for, at sundhedsmyndighederne har givet os retningslinjer, så nogle aktiviteter kan starte op i idrætsforeningerne igen. At mødes i idrætsforeningerne skal selvfølgelig være sundhedsmæssigt forsvarligt, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man i mange idrætsforeninger fortsat ikke kan mødes fysisk, selvom vi alle savner at mødes i vores aktive fællesskaber,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

DGI og DIF vil fortsat have en tæt dialog med myndighederne for at sikre, at kommende åbninger af idrætten sker sundhedsmæssigt forsvarligt.”

7. april 2020 - Lukning af alle kommunale bygninger forlænges yderligere

Kære forening

Efter sidste udmelding fra Statsministeren i går aftes d. 6. april forlænger Hillerød Kommune lukningen af alle kommunale bygninger, herunder haller og udendørs faciliteter, som kommunen råder over. 

Lukningen er indtil videre gældende frem til den 10. maj 2020. Det betyder, at det ikke er muligt at mødes og træne i de kommunale faciliteter – hverken inde eller ude.

FRISTER:
Indtil videre fastholder vi de frister, som vi tidligere har meldt ud til jer:

Ansøgning om aktivitetstilskud
Frist 1. april 2020

Send evt. kun ansøgningsskemaet, hvis jeres regnskab ikke er godkendt endnu. Vi ved, at det er umuligt for en del af foreningerne at afholde generalforsamlinger og få bestyrelsesunderskrifter til godkendelse af regnskab. Derfor vil forvaltningen undtagelsesvist godkende, at regnskaberne alene afleveres med revisors påtegning og godkendelse.

Udbetaling af aktivitetstilskud vil ske ultimo maj måned

Ansøgning sæsonfordelingen 2020-2021 – ALLE skal indsende ansøgning!
Frist 1. april 2020. Ansøgningsskema kan findes på dette link

Sæsonudmeldelse vil ske ultimo maj måned.                          

På dette link kan I læse DGI´s anbefaling af, hvordan Corona-krisen kan håndteres i foreningen.

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål omkring jeres foreningsliv.

25. marts 2020 - Lukning af alle kommunale bygninger forlænges

Kære forening

Vi håber, at I er ved at finde jer bare lidt til rette i denne triste situation. Vi er ligesom jer kede af, at aktiviteter og eventuelle generalforsamlinger mm. ikke kan gennemføres som planlagt. 

Efter sidste udmelding fra Statsministeren forlænger Hillerød Kommune lukningen af alle kommunale bygninger, herunder haller og udendørs faciliteter, som kommunen råder over.

Lukningen er indtil videre gældende frem til den 14. april 2020. Det betyder, at det ikke er muligt at mødes og træne i de kommunale faciliteter – hverken inde eller ude.

 I vores afdeling arbejder vi hjemmefra, men I kan altid få fat i os på enten telefon eller mail, og så svarer vi som altid hurtigst muligt.

FRISTER:
Selvom hverdagen er meget anderledes end normalt, er vi dog nødt til at fastholde de frister, som vi tidligere har meldt ud til jer angående:

Ansøgning om aktivitetstilskud

Frist 1. april 2020
Send evt. kun ansøgningsskemaet, hvis jeres regnskab ikke er godkendt endnu. Vi ved, at det er umuligt for en del af foreningerne at afholde generalforsamlinger og få bestyrelsesunderskrifter til godkendelse af regnskab. Derfor vil forvaltningen undtagelsesvist godkende, at regnskaberne alene afleveres med revisors påtegning og godkendelse.

Udbetaling af aktivitetstilskud vil ske ultimo maj måned

Ansøgning af faciliteter til kommende sæson (2020-2021)

Frist 1. april 2020. Ansøgningsskema kan findes på dette link

Sæsonudmeldelse vil ske ultimo maj måned.                          

Indsendelse af ibrugtagningsskema

Frist 1. august 2020

På dette link kan I læse DGI´s anbefaling af, hvordan Corona-krisen kan håndteres i foreningen.

Særligt til aftenskoler:
Hillerød Kommune afventer udmelding fra KL i forhold til håndtering af tilskud til lærer- og lederløn. 2. tilskudsrate vil blive udbetalt som planlagt 1. april. Vi vender tilbage, så snart der er yderligere information vedr. aftenskoleområdet.

Regnskaber med afleveringsfrist 1. april 2020 imødeses, når aftenskolerne har haft mulighed for at få regnskaberne godkendt på en generalforsamling.

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål omkring jeres foreningsliv.

12. marts 2020 - Lukning af alle kommunale bygninger to uger frem

Kære alle foreninger!

På baggrund af statsministerens udmelding i går aftes, lukker vi alle kommunale bygninger, herunder haller.

Det er derfor ikke muligt at mødes og træne i de kommunale faciliteter de næste to uger frem.

Alle idrætsfaciliteter i Frederiksborgcenteret (Royal stage) inkl. svømmehallen er desuden lukket ned fra i dag (12. marts).

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her