Hjælpepakker og puljer til foreninger og kulturinstitutioner under Covid-19

På denne side finder du en oversigt over de støtteordninger, hjælpepakker og puljer, der er oprettet til at hjælpe foreninger, kulturinstitutioner og arrangører under coronakrisen. Siden vil blive opdateret løbende.

PULJER

Tilskud fra Kulturpuljen og Eventpuljen

Se yderligere information om muligheden for at søge tilskud til økonomiske tab relaterede til til Covid-19:

Kulturpuljen

Eventpuljen

Pulje til kulturaktiviteter

Den statslige aktivitetspulje til kulturaktiviteter er forlænget med en ny periode fra den 1. november 2020 til den 31. januar 2021.

Ansøgninger behandles løbende efter først-til-mølle-princippet, og ansøgere opfordres til at fremsende ansøgninger hurtigst muligt.
Aktivitetspuljen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter som for eksempel teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.
Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer, og yder op til 65 procent af kulturaktivitetens omkostninger. Der kan søges om maksimum 1,5 millioner kroner per aktivitet. Hver ansøger kan højst modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen. Det er muligt at søge om tilskud til flere aktiviteter i den samme ansøgning. Dog kan ansøger maksimalt modtage 6 mio. kr. samlet fra puljen i hele perioden 1. november 2020 til og med 31. januar 2021.

Puljens nye periode løber ad to omgange fra den 1. november til den 31. december med ansøgningsfrist den 7. december 2020 og fra den 1. januar frem til den 31. januar 2021 med ansøgningsfrist den 8. februar 2021. Der kan endnu ikke søges om tilskud til aktiviteter i perioden i januar 2021.

Se mere her: Slots- og Kulturstyrelsen

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed

Statslig pulje med formålet om at skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Puljen er på i alt 10 mio. kr. Se frister og vilkår her: Slots- og Kulturstyrelsen

STØTTEORDNINGER OG HJÆLPEPAKKER

Kompensation for aflysning af større arrangementer

Som arrangør kan du søge om kompensation for dit underskud som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan få kompensation, hvis du har måtte aflyse eller udskyde et større arrangement. Det kan også være, at du har måtte ændre dit arrangement væsentligt og fx afholde det med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. I så fald kan du også ansøge om kompensation. 

Arrangementsordningen gælder for arrangementer i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Ordningen dækker arrangører af arrangementer, der var planlagt til:

  • afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020
  • at have 350 eller flere samtidige deltagere
  • at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dog højest hver anden dag, eller
  • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af maksimalt 4 ugers varighed. Hvis du over en længere periode afholder det samme arrangement på flere lokationer, gælder 4 ugers perioden for hver lokation, hvor arrangementet afholdes.

FRIST: 31. december 2020

Se mere her:

Virksomhedsguiden

  

 

HJÆLP, STØTTE OG RÅDGIVNING

Frivilligcenteret har samlet et overblik over frivillige hjælpemuligheder, som alle borgere har adgang til hjemmefra i forbindelse med Coronatiden.

Se mere her:
Frivilligcenter Hillerød

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her