Tilskud til foreninger og aftenskoler

Foreninger og aftenskoler godkendt af Hillerød Kommune i henhold til folkeoplysningsloven har mulighed for at søge kommunal støtte til deres aktiviteter.

Tilskud til lokaler

Der ydes tilskud til driftsudgifter til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år, når kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed. 

Lokaletilskuddet beregnes ud fra satser oplyst af Kommunernes Landsforening. Se satserne her https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/folkeoplysningsomraadet/  

Retningslinjer for driftstilskud til lokaler
Bilag 1 - Budgetskema
Bilag 2 - Regnskabsskema

Ansøgningsfrist er 1. marts.

Tilskudsoversigt 2020

Tilskud til voksenundervisning

Der ydes tilskud til aftenskolernes leder- og lærerløn. Aftenskoleundervisning finder som udgangspunkt sted i de kommunale klasse- og faglokaler og gymnastiksale. Aftenskolerne kan søge om tilskud til leje af private lokaler, hvis kommunen ikke kan stille kommunale lokaler til rådighed for undervisningen.

Lokaletilskuddet beregnes ud fra satser oplyst af Kommunernes Landsforening. Se satserne her https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/folkeoplysningsomraadet/  

Retningslinjer for folkeoplysende voksenundervisning
Bilag 1 - Vejledning til aftenskoler om handicapundervisning
Bilag 2 - Vejledning til deltagere om handicapundervisning
Bilag 3 - Handicaperklæring

Ansøgningsfrist er 1. oktober.

Tilskudsoversigt 2020

Tilskud til træner- og lederuddannelse

Folkeoplysningsudvalget har gennem flere år afsat midler til træner- og lederuddannelse i foreninger under HSI (Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger) og BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd).

HSI og BUS administrerer hver deres pulje for Folkeoplysningsudvalget, som de enkelte foreninger kan søge om tilskud fra til såvel træner- som lederuddannelse.

Kontakt HSI, hvis du repræsenterer en idrætsforening på foreningens hjemmeside Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Se de gældende retningslinjer for tilskud til træner-, instruktør- og lederuddannelse i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Ansøgningsfrist er 1. december.

Kontakt BUS, hvis du repræsenterer en Spejdergruppe eller FDF-kreds. Dette kan ske til formanden for BUS Ole Steen Lintrup ole@lintrup.eu -https://sites.google.com/site/bushillerod/ Se de gældende retningslinjer for tilskud til kurser og lederuddannelse i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. Ansøgningsfrist 1. december.

Ansøgning sker direkte til Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger eller til Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.

Tilskudsoversigt 2020

Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år

Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år og handicappede uanset alder. Tilskuddet ydes som et årligt tilskud pr. deltager i aktiviteten. 

Tilskud 2020
167 kr. pr. medlem

Retningslinjer for aktivitetstilskud
Vejledning til ansøgning om aktivitetstilskud
Eksempel på regnskabsopstilling

Ansøgningsskema til aktivitetstilskud 2021

Ansøgningsfrist 1. april.

Tilskudsoversigt 2020

Tilskud fra puljer

Folkeoplysningsudvalget afsætter årligt puljemidler til:

Puljerne kan søges løbende. Se ansøgningsfristerne i Folkeoplysningsudvalgets mødeplan.

Tilskudsoversigt 2020

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her