Sundhedsplejen

Hillerød Kommunes sundhedsplejersker følger børn fra fødslen til de er 9-10 måneder samt børn/unge i den undervisningspligtige alder. Sundhedsplejen tilbyder blandt andet Familieiværksætterne, graviditetsbesøg og hjemmebesøg.

Sundhedsplejen vejleder og støtter forældre, børn og unge, og fører tilsyn med børns sundhed, trivsel og udvikling.

Sundhedsplejen samarbejder først og fremmest med forældre, men kan efter aftale med forældre også samarbejde med andre faggrupper fx. jordemødre, hospitaler, praktiserende læger, dagtilbud, skoler, sagsbehandlere. 

Familieiværksætterne - et forløb for førstegangsforældre

Hillerød Kommune tilbyder Familieiværksætterne – et forældreforberedende forløb til alle, der venter første barn. 

At få sit første barn er en stor begivenhed i livet, som kan bringe meget glæde og samtidig mange tanker og forventninger om barnet, rollen som forældre og fremtiden.

I forløbet Familieiværksætterne får I viden og inspiration til at finde de løsninger og den måde at være familie på, som passer bedst til jeres barn, jer som forældre og jeres familie.

I vil komme i gruppe med andre med samme fødselsterminen. Det giver jer mulighed for at følges ad fra graviditet til livet som forældre, og for at udveksle erfaringer med andre førstegangsforældre.

I vil møde en bred gruppe af oplægsholdere: Sundhedsplejerske, bankrådgiver, jurist, psykolog, tandplejer, tale/hørelærer, pædagog. De vil give jer viden og vejledning om de udfordringer og spørgsmål, der melder sig som ny familie.

Temaer:
• Fra individer til familie
• Barnets udvikling og trivsel 
• Netværk og relationerOversigt over indholdet af forløbets mødegange findes her

Mødeplan for holdene

Et godt tidspunkt at starte i forløbet er ca. i graviditetens 26. uge.

2019
Det forventes, at der startes hold på følgende datoer. Yderligere datoer kommer løbende til.

11. + 30. juli
19. + 21. august

9. + 24. september

8. + 29. oktober

7. + 20. november

2. + 18. december

Tilmelding

I kan tilmelde jer hos jordemod eller ved at sende os en mail , att.: Vibeke Selch Laursen og med oplysninger om: 
•jeres fornavne og efternavne 
•jeres cpr.nr. 
•adresse 
•telefonnumre 
•E-mail-adresser for begge 
•Tidspunkt for forventet fødsel

Ovenstående oplysninger, har vi behov for at tilbyde dig / jer rette hold i forhold til termin og indmelde dig / jer på holdet.

Når vi har modtaget din / jeres mail, vil du / I blive kontaktet pr. tlf. for mere information om tilbuddet. Der kan gå et stykke tid, før du / I bliver kontaktet.

Mange tak for din / jeres tilmelding.
 

Yderligere information

Vil I vide mere så kontakt sundhedsplejerske Vibeke Selch Laursen, telefon 7232 5663. 
I kan også få mere viden om Familieiværksætterne her: www.familieiværksætterne.dk 

Graviditetsbesøg

Hvis du har et særligt behov, kan du få et besøg af sundhedsplejersken før fødslen.

Et særligt behov er f.eks.: Tidligere efterfødselsreaktion, sygdom, dårlige amme-erfaringer, flerfoldsgraviditet, psykiatriske eller sociale problematikker.

Hvis du ønsker et graviditetsbesøg, så send os en mail med oplysninger om:

• Navn
• Din fødselsdato
• Adresse
• Telefon
• Tidspunkt for forventet fødsel

Når vi har modtaget din henvendelse, vil du få et brev eller blive ringet op af din sundhedsplejerske. 

Hjemmebesøg

Tidligt hjemmebesøg 4. eller 5. dagen efter fødslen – hverdage og lørdage
Når du er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen eller har født hjemme, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på 4. eller 5. dagen efter fødslen.
Sundhedsplejen kontakter dig pr. telefon/sms med tilbud om tidligt besøg. Hvis du ikke har hørt fra sundhedsplejen indenfor 3 dage efter fødslen, så kontakt os gerne!

Etableringsbesøg
Hvis du har haft tidligt besøg, vil du blive tilbudt dette besøg, senest når dit barn er 14 dage gammelt.
Hvis du ikke har haft tidligt besøg, tilbydes du dette besøg, senest 7 dage efter at dit barn er udskrevet fra hospitalet.

3-4 ugers besøg
Tidspunkt for dette besøg aftales i etableringsbesøget ud fra dit behov og sundhedsplejerskens vurdering.

2 måneders besøg, som også er et besøg til mor og far
Dette besøg indeholder dels en vurdering af dit barns udvikling og "Sundhedspleje i billeder- en kort videooptagelse af samspil mellem barn og en af forældrene. Optagelsen vises til forældre ud fra Marte Meo metoden, formål er fokus på forældre/barn relationen. Derudover samtale ud fra et spørgeskema om mors og fars psykiske tilstand. Denne samtale har til formål at opspore en eventuel efterfødselsreaktion.

4-6 måneders besøg
Tilbydes når dit barn er klar til at blive introduceret til overgangsmad. 

9-10 måneders besøg
Tilbydes som det sidste besøg.
Dette besøg kan indeholde samtale om bl.a. dit barns overgang til familiens mad, søvnmønstre og sprogudvikling og forebyggelse af ulykker. Spørgeskema PUF (psykisk udvikling og funktion) indgår i besøget, formålet er at forebygge mentale helbredsproblemer hos små børn. Afklaring om der er behov for at fortsætte kontakten til sundhedsplejen.

Behovsbesøg
Sundhedsplejersken har mulighed for at aflægge yderligere besøg, også efter 9-10 måneders besøget, ud fra sundhedsplejerskens vurdering og dine behov. å 3½ år, besøg af sundhedsplejersken.
Formålet er at understøtte børnenes sundhed, udvikling og trivsel i en tidlig alder.

3½ års besøg

Hillerød Kommune tilbyder forældre, der har et barn på 3½ år, hjemmebesøg.

Besøget er en samtale med forældre og barn, og vil handle om familiens hverdag med udgangspunkt i det, der er vigtigt for familien. Besøget varer ca.1 time.
I barnets daginstitutionen kan forældre få udleveret en folder, med ideer til hvad samtalen kan indeholde.

Barnets forældre vil - omkring det tidspunkt, hvor barnet bliver 3½ år – få brev i E-boks, med tilbud om dato og tidspunkt for besøget.

Mødregrupper

Mødregrupper tilbydes til alle flergangsmødre. 

Sundhedsplejen sammensætter grupperne. Det aftales med en deltager i gruppen, at hun inviterer gruppen hjem til sig den første mødegang. Herefter planlægger gruppen, hvordan den vil mødes.

Din faste sundhedsplejerske vil spørge, om du er interesseret i at deltage i en mødregruppe. Ønsker du at deltage, modtager du en SMS, om hvor og hvornår gruppen starter. På Sundhedsvejen.dk vil du kunne se en liste over de andre mødre, som du kommer i gruppe med.

Sundhedsplejens tilbud på skolerne

Skolesundhedsplejen er et tilbud til skolebørn, deres familier samt skolens lærere. Du kan finde kontakt oplysninger til sundhedsplejersken på dit barns skoles hjemmeside.

Du kan læse om sundhedsplejens generelle tilbud på skolerne her.

Du kan altid kontakte sundhedsplejersken på dit barns skole ved behov.

Sundhedsplejersken anvender skolesundhed.dk til at få viden om elevernes sundhed og trivsel.

Du kan se spørgeskemaerne her

0. klasse spørgeskema til forældre

0. klasse spørgeskema til elever

5. klasse spørgeskema skolesundhed

8. klasse spørgeskema skolesundhed

 

Åbent hus 2019

Sundhedsplejen tilbyder "Åbent hus" til alle forældre med spædbørn i Hillerød.

Åbent hus skal ses som et tilbud til den enkelte familie, der ønsker en kort konsultation hos en sundhedsplejerske, som kan give råd og vejledning omkring jeres spædbarns udvikling.

Åbent hus betyder, at antallet af hjemmebesøg til familien kan blive lidt ændret. I enkelte tilfælde kan et besøg i åbent hus erstatte et hjemmebesøg, hvis der ikke er yderligere behov for opfølgning.


Åbent hus foregår to forskellige steder i Hillerød Kommune:

- Sundhedsplejens lokaler, Kirsebæralle 7, 3400 Hillerød: Hver fredag ulige uger kl. 10.00 – 12.00.

- Brohuset, Østervang 103, 3400 Hillerød: Hver fredag i lige uger kl. 10.00 – 12.00. 

Undtagelser forekommer i løbet af skoleåret.

Ekstra Åbent Hus i uge 29 + 30:

Brohuset, tirsdag 16/7 kl. 10-12. 

Sundhedsplejens lokaler, tirsdag 23/7 kl. 10-12

Klik her for at se en liste med datoer/steder for skoleåret 2018/2019

 

 

Kontakt din sundhedsplejerske

Du kan kontakte din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk eller på nedenstående mobilnummer.

Ingrid Kaldan, sektionsleder, mobil: 7232 5530

Vibeke Selch Laursen, koordinerende sundhedsplejerske og koordinator for Familieiværksætterne, mobil: 7232 5663

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Øst (skoledistrikt Grønnevang):

 

Christina Rye Gefke, mobil: 7232 5651

Liselotte Søgaard, mobil: 7232 5671

Mette Höfelsauer, mobil: 7232 5692

Mette Smedegaard, mobil: 7232 5665

 

Sundhedsplejersker i Midtbyen (skoledistrikterne Hillerødsholm og Midtby):

 

Ann Herløv Kloch, mobil: 7232 5679

Annette Zaar Jensen, mobil: 7232 5668

Lene Leth-Espensen, mobil: 7232 5661

Sanne Spang Bruun, mobil: 7232 5693

Signe Bregn Macon, mobil: 7232 5664

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Vest (skoledisktrikterne Sophienborg, Hillerød Vest, Hanebjerg og Kornmark):

 

Anne Blinkilde, mobil: 72325666

 

Bente Søndergaard, mobil: 72325694

Helle Due Brabrand, mobil: 72325667

Lene Kjær, mobil: 72325672

Nina Sarring, mobil: 72325662

Pernille Rostgaard, mobil: 72325669

Winnie Gruby, mobil: 72325674

Danielle Axelsen, orlov, pr.01.12.2017-30.11.2019

  

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS