www.hillerod.dk

Sundhedsplejen

Hillerød Kommunes sundhedsplejersker følger børn fra fødslen til de er 8-10 måneder samt børn/unge i den undervisningspligtige alder. Sundhedsplejen tilbyder blandt andet Familieiværksætterne, graviditetsbesøg og hjemmebesøg.

Sundhedsplejen vejleder og støtter forældre, børn og unge, og fører tilsyn med børns sundhed, trivsel og udvikling.

Sundhedsplejen samarbejder først og fremmest med forældre, men kan efter aftale med forældre også samarbejde med andre faggrupper fx. jordemødre, hospitaler, praktiserende læger, dagtilbud, skoler, sagsbehandlere. 

Familieiværksætterne - et forløb for førstegangsforældre

Hillerød Kommune og jordemødrene på Nordsjællands Hospital tilbyder Familieiværksætterne – et fødsels-og forældreforberedende forløb til alle, der venter første barn. 

At få sit første barn er en stor begivenhed i livet, som kan bringe meget glæde og samtidig mange tanker og forventninger om barnet, rollen som forældre og fremtiden.

I forløbet Familieiværksætterne får I viden og inspiration til at finde de løsninger og den måde at være familie på, som passer bedst til jeres barn, jer som forældre og jeres familie.

I vil komme i gruppe med andre med samme fødselsterminen. Det giver jer mulighed for at følges ad fra graviditet til livet som forældre, og for at udveksle erfaringer med andre førstegangsforældre.

I vil møde en bred gruppe af oplægsholdere: Jordemoder, sundhedsplejerske, bankrådgiver, jurist, psykolog, tandplejer, tale/hørelærer, pædagog. De vil give jer viden og vejledning om de udfordringer og spørgsmål, der melder sig som ny familie.

Temaer:
• Graviditet og fødsel 
• Fra individer til familie
• Barnets udvikling og trivsel 
• Netværk og relationer

Du kan her se en film med et forældrepars oplevelser med Familieiværksætterne

Oversigt over indholdet af forløbets mødegange findes her

Mødeplan for holdene

Et godt tidspunkt at starte i forløbet er ca. i graviditetens 26. uge.

I resten af 2017 forventes at der starter hold på følgende datoer:

4. og 17. oktober
2. og 22. november
4. og 12. december

2018:

4., 22. og 30. januar
12. februar


Tilmelding

I kan tilmelde jer hos jordemoder eller ved at sende os en mail med oplysninger om: 
•jeres fornavne og efternavne 
•jeres fødselsdatoer 
•adresse 
•telefonnumre 
•E-mail-adresser for begge 
•Tidspunkt for forventet fødsel

Når vi har modtaget jeres mail, vil I få en sms som kvittering på, at vi har modtaget tilmeldingen, samt hvilken gruppe I forventes at skulle starte i.
 

Yderligere information

Vil I vide mere så kontakt sundhedsplejerske Vibeke Selch Laursen, telefon 7232 5663. 
I kan også få mere viden om Familieiværksætterne her: www.familieiværksætterne.dk 

Graviditetsbesøg

Hvis du har et særligt behov, kan du få et besøg af sundhedsplejersken før fødslen.

Et særligt behov er f.eks.: Tidligere efterfødselsreaktion, sygdom, dårlige amme-erfaringer, flerfoldsgraviditet, psykiatriske eller sociale problematikker.

Hvis du ønsker et graviditetsbesøg, så send os en mail med oplysninger om:

• Navn
• Din fødselsdato
• Adresse
• Telefon
• Tidspunkt for forventet fødsel

Når vi har modtaget din henvendelse, vil du få et brev eller blive ringet op af din sundhedsplejerske. 

Hjemmebesøg

Tidligt hjemmebesøg 4. eller 5. dagen efter fødslen – hverdage og lørdage
Når du er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen eller har født hjemme, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på 4. eller 5. dagen efter fødslen.
Sundhedsplejen kontakter dig pr. telefon/sms med tilbud om tidligt besøg. Hvis du ikke har hørt fra sundhedsplejen indenfor 3 dage efter fødslen, så kontakt os gerne!

Etableringsbesøg
Hvis du har haft tidligt besøg, vil du blive tilbudt dette besøg, senest når dit barn er 14 dage gammelt.
Hvis du ikke har haft tidligt besøg, tilbydes du dette besøg, senest 7 dage efter at dit barn er udskrevet fra hospitalet.

3-4 ugers besøg
Tidspunkt for dette besøg aftales i etableringsbesøget ud fra dit behov og sundhedsplejerskens vurdering.

2 måneders besøg og besøg til mor
Dette besøg indeholder dels en vurdering af dit barns udvikling og derudover en samtale ud fra et spørgeskema om mors/fars psykiske tilstand. Denne samtale har til formål at opspore en eventuel efterfødselsreaktion.

4-6 måneders besøg
Tilbydes når dit barn er klar til at blive introduceret til overgangsmad.

8-10 måneders besøg
Tilbydes som det sidste besøg.
Dette besøg kan indeholde samtale om bl.a. dit barns overgang til familiens mad, søvnmønstre og sprogudvikling og forebyggelse af ulykker. Afklaring om der er behov for at fortsætte kontakten til sundhedsplejen.

Behovsbesøg
Sundhedsplejersken har mulighed for at aflægge yderligere besøg, også efter 8-10 måneders besøget, ud fra sundhedsplejerskens vurdering og dine behov. 

Mødregrupper

Mødregrupper tilbydes til alle flergangsmødre. 

I mødregrupper for flergangsmødre deltager sundhedsplejersken første gang og herefter mødes gruppen på skift hos hinanden.

Din faste sundhedsplejerske vil spørge, om du er interesseret i at deltage i en mødregruppe. Ønsker du at deltage, får du besked på Sundhedsvejen.dk, om hvor og hvornår gruppen starter. På Sundhedsvejen vil du kunne se en liste over de andre mødre, som du kommer i gruppe med.

Sundhedsplejens tilbud på skolerne

Skolesundhedsplejen er et tilbud til skolebørn, deres familier samt skolens lærere.

Sundhedsplejersken anvender skolesundhed.dk til at få viden om elevernes sundhed og trivsel.

Du kan læse mere om sundhedsplejens tilbud på skolerne her.

 

Åbent hus 2016/2017 og 2017/2018

Sundhedsplejen tilbyder "Åbent hus" til alle forældre med spædbørn i Hillerød.

Åbent hus skal ses som et tilbud til den enkelte familie, der ønsker en kort konsultation hos en sundhedsplejerske, som kan give råd og vejledning omkring jeres spædbarns udvikling.

Åbent hus betyder, at antallet af hjemmebesøg til familien kan blive lidt ændret. I enkelte tilfælde kan et besøg i åbent hus erstatte et hjemmebesøg, hvis der ikke er yderligere behov for opfølgning.


Åbent hus foregår tre forskellige steder i Hillerød Kommune:

- Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød (bag biblioteket): Hver onsdag lige uger kl. 13.00 – 15.00.

- Føllegården, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge: Hver onsdag ulige uger kl. 13.00 – 15.00. Dog ikke onsdag den 28. marts 2018.

- Østhuset, Tolvkarlevej 361, 3400 Hillerød: Hver fredag i lige uger (undtaget uge 42 og uge 52) kl. 10.00 – 12.00.

Klik her for at se en liste med datoer/steder for skoleåret 2017/2018

 

Åbent hus i sommerferien

Åbent hus i Sundhedsplejen i sommerferien foregår hver tirsdag kl. 13-15 (den 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7 og 1/8) på Kirsebæralle 7, 3400 Hillerød.

OBS! Lokalet ligger i underetagen af Ålholmhjemmet, og indgangen er på bagsiden af bygningen. Kør ned af rampen som ligger i svinget, skråt overfor slagteren. Se efter skiltning. 

Kontakt din sundhedsplejerske

Du kan kontakte din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk eller på nedenstående mobilnr. eller mail.


Ingrid Kaldan, sektionsleder, mobil: 7232 5530


Vibeke Selch Laursen, koordinerende sundhedsplejerske og projektleder for Familieiværksætterne, mobil: 7232 5663


Lene Kjær, sundhedsplejerske og faglig koordinator, mobil: 7232 5672

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Øst (skoledistrikt Grønnevang):


Christina Rye Gefke, mobil: 7232 5651


Mette Höfelsauer, mobil: 7232 5692


Liselotte Søgaard, mobil: 7232 5671


Mette Smedegaard, mobil: 7232 5665

 

Sundhedsplejersker i Midtbyen (skoledistrikterne Hillerødsholm og Midtby):


Annette Zaar Jensen, mobil: 7232 5668


Sanne Spang Bruun, mobil: 7232 5693


Lene Leth-Espensen, mobil: 7232 5661


Signe Bregn Macon, mobil: 7232 5664


Ann Herløv Kloch, mobil: 7232 5679

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Vest (skoledisktrikterne Sophienborg, Hillerød Vest, Hanebjerg og Kornmark):


Jeanette Lindorf Orkavy, mobil: 7232 5674


Anne Borre Blinkilde, mobil: 7232 5666


Helle Due Brabrand, mobil: 7232 5667


Bente Søndergaard, mobil: 7232 5694


Danielle Axelsen, mobil: 7232 5675


Lise Schultz, mobil: 7232 5669 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS