Sundhedsplejen

Sundhedsplejens formål er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt at modtage.

Sundhedsplejen vejleder og støtter forældre, børn og unge, i forhold til sundhed, trivsel og udvikling.

Sundhedsplejen samarbejder primært med forældre. Efter aftale med forældre, kan sundhedsplejen også samarbejde med andre faggrupper f.eks. jordemødre, praktiserende læger, børnefysioterapeut, daginstitution, skolelærer, familierådgiver m.fl.

Din sundhedsplejerske har tavshedspligt, men har som alle offentlige ansatte også en underretningspligt, hvis barnets udvikling er truet.

 

Familieiværksætterne - et forløb for førstegangsforældre

Det er en stor begivenhed at blive forældre for første gang. Det sætter typisk gang i mange tanker og forventninger om barnet, rollen som forældre og fremtiden.

Hillerød Kommune tilbyder Familieiværksætterne – et forældreforberedende forløb til alle, der venter første barn.

Familieiværksætterne er et holdtilbud. Holdene sammensættes ud fra terminsdatoen.

Forløbet starter i sidst del af graviditeten og slutter, når barnet er 8-10 mdr.

Familieiværksætterne tilbyder viden om og inspiration til en god start på det nye liv som familie, med de glæder og udfordringer der følger med.

Deltagelse i Familieiværksætterne giver mulighed for at bruge hinanden på holdet, dele viden og erfaringer.

Tilbuddet er gratis.

Holdet vil møde en bred gruppe af oplægsholdere:

Sundhedsplejerske, som er tovholder ved mødegangene, jurist, børnefysioterapeut, børnelæge, børnesygeplejerske, tandplejer, tale/hørelærer, pædagog og psykolog.

Temaer for mødegangene:

  • Barnets udvikling og trivsel
  • Sundhed og trivsel i familien
  • Netværk og relationer
  • Familieliv og parforhold
  • Økonomi og sikring af hinanden


Nye hold i 2019

Et godt tidspunkt at starte i forløbet er ca. i graviditetens 26. uge.

Det forventes, at der startes hold på følgende datoer. Datoer for 2020 vil fremgå i løbet af efteråret.

8. + 29. oktober

7. +  20. november

2. + 18. december

Tilmelding

I kan tilmelde jer hos jordemoder eller ved at sende en sikker mail:  sende os en mail , att. Vibeke Selch Laursen og med oplysninger om: 
•jeres fornavne og efternavne 
•jeres cpr.nr. 
•adresse 
•telefonnumre 
•E-mail-adresser for begge 
•Tidspunkt for forventet fødsel

Ovenstående oplysninger, har vi behov for at tilbyde dig / jer rette hold i forhold til termin og indmelde dig / jer på holdet.

Når vi har modtaget din / jeres mail, vil du / I blive kontaktet pr. tlf. for mere information om tilbuddet. Der kan gå et stykke tid, før du / I bliver kontaktet.

Mange tak for din / jeres tilmelding.
 

Yderligere information

Vil I vide mere så kontakt sundhedsplejerske Vibeke Selch Laursen, telefon 7232 5663. 
I kan også få mere viden om Familieiværksætterne her: www.familieiværksætterne.dk 

Graviditetsbesøg

Hvis du har et særligt behov, kan du få et besøg af sundhedsplejersken før fødslen.

Et særligt behov er f.eks.: Tidligere efterfødselsreaktion hos mor eller far, sygdom hos kommende mor eller far, dårlige amme-erfaringer, flerfoldsgraviditet, psykiatriske eller sociale problematikker hos kommende mor eller far.

Hvis du ønsker et graviditetsbesøg, så send en sikker mail til sundhedsplejen : send os en mail med oplysninger om:

• Navn
• Din fødselsdato
• Adresse
• Telefon
• Tidspunkt for forventet fødsel

Når vi har modtaget din henvendelse, vil du få et brev i E-boks eller blive ringet op af din sundhedsplejerske. 

Hjemmebesøg

Tidligt besøg 4. eller 5. dagen efter fødslen – hverdage og lørdage. Når familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen eller barnet er født hjemme, tilbyder sundhedsplejersken at aflægge et tidligt hjemmebesøg på 4. eller 5. dagen efter fødslen. Sundhedsplejen kontakter jer/dig pr. telefon med tilbud om tidligt besøg. Hvis I/du ikke har hørt fra sundhedsplejen indenfor 3 dage efter fødslen, så kontakt os gerne!

Etableringsbesøg. Hvis I/du har haft tidligt besøg, vil I/du blive tilbudt dette besøg, senest når jeres/dit barn er 14 dage gammelt. Hvis I/du ikke har haft tidligt besøg, tilbydes I/du dette besøg, senest 7 dage efter at familien er udskrevet fra hospitalet.

3-4 ugers besøg. Tidspunkt for dette besøg aftales i etableringsbesøget ud fra dit behov og sundhedsplejerskens vurdering.

2 måneders besøg, som også er et besøg til mor og far. Dette besøg indeholder dels en vurdering af jeres/dit barns udvikling og tilbud om "Sundhedspleje i billeder- en kort videooptagelse af samspil mellem barn og en af forældrene. Optagelsen vises til forældre ud fra Marte Meo metoden, hvor fokus er på hvad barnet viser forælderen og hvordan far eller mor reagerer på det, barnet viser.

Begge forældre tilbydes screening for efterfødselsreaktion. Forældre udfylder to spørgeskemaer –EPDS-spørgeskema og Gotland-skalaen, om egen psykiske tilstand. Svarerene danner udgangspunkt for en samtale, som har til formål at opspore en eventuel efterfødselsreaktion. Ved behov tilbydes yderligere besøg og/eller henvisning til andre indsatser.

4-6 måneders besøg. Besøget tilbydes når jeres/dit barn er klar til at blive introduceret til overgangsmad. Besøget indeholder information om overgangsmad og en vurdering af jeres/dit barns udvikling og trivsel.

9-10 måneders besøg. Tilbydes som det sidste standard besøg. Besøg kan indeholde samtale om bl.a. jeres/dit barns overgang til familiens mad, søvnmønstre, sprogudvikling og forebyggelse af ulykker.

Spørgeskema PUF (psykisk udvikling og funktion) indgår i besøget. Formålet med spørgeskemaet er at forebygge mentale helbredsproblemer hos små børn. Ved behov tilbydes yderligere besøg eller henvisning til andre indsatser.

Behovsbesøg. Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde yderligere besøg udover ovenstående standard besøgstilbud. Behovsbesøg aftales ud fra sundhedsplejerskens vurdering og jeres/dine behov. 

3½ års besøg. Besøget tilbydes forældre, der har et barn på 3½ år, og er et hjemmebesøg.

Besøget er en samtale med forældre og barn, og vil handle om familiens hverdag med barnet - med udgangspunkt i det, der er vigtigt for familien. Besøget varer ca.1 time. I barnets daginstitution kan forældre få udleveret en folder, med ideer til hvad samtalen kan indeholde.

Barnets forældre vil - omkring det tidspunkt, hvor barnet bliver 3½ år – få brev i E-boks, med tilbud om dato og tidspunkt for besøget.

Mødregrupper

Mødregrupper tilbydes til alle flergangsmødre. 

Sundhedsplejen sammensætter grupperne ud fra bopæl og barnets fødselsdag. Det aftales med en deltagende mor i gruppen, at hun inviterer gruppen hjem til sig den første mødegang. Herefter planlægger gruppen, hvordan den vil mødes.

Din faste sundhedsplejerske vil spørge, om du er interesseret i at deltage i en mødregruppe. Ønsker du at deltage, kan du på Sundhedsvejen.dk se hvor og hvornår gruppen starter.

På Sundhedsvejen.dk vil du kunne se en liste over de andre mødre, som du kommer i gruppe med.

Sundhedsplejens tilbud på skolerne

Skolesundhedsplejen er et tilbud til skolebørn, deres familier samt skolens lærere. Du kan finde kontakt oplysninger til sundhedsplejersken på dit barns skoles hjemmeside.

Du kan læse om sundhedsplejens generelle tilbud på skolerne her.

Du kan altid kontakte sundhedsplejersken på dit barns skole ved behov.

Sundhedsplejersken anvender børnungeliv.dk til at få viden om elevernes sundhed og trivsel.

Du kan se spørgeskemaerne her

0. klasse spørgeskema til forældre

0. klasse spørgeskema til elever

5. klasse spørgeskema skolesundhed

8. klasse spørgeskema skolesundhed

Åbent hus

Sundhedsplejen tilbyder "Åbent hus" til alle forældre med spædbørn. Man skal være bosiddende i Hillerød Kommune for at kunne benytte tilbuddet.

Åbent hus er et tilbud til den enkelte familie, som har behov for en sundhedsfaglig vurdering og/eller vejledning i forhold til en begrænset problematik hos spædbarnet.

Sundhedsplejerskerne i Åbent hus kan tilbydes en kort konsultation til den enkelte familie.

I enkelte tilfælde kan et besøg i Åbent hus erstatte et hjemmebesøg, dette er efter aftale med familiens faste sundhedsplejerske.

Åbent hus foregår to steder i Hillerød Kommune:

Hver fredag ulige uger kl. 10.00 – 12.00.

  • Sundhedsplejens lokaler, Kirsebæralle 7 (indgang på bagsiden af plejecenter Ålholmhjemmet), 3400 Hillerød:

Hver fredag i lige uger kl. 10.00 – 12.00. 

  • Brohuset, Østervang 103, 3400 Hillerød:

 

Der er ikke Åbnet hus på fredage, som er helligdage.

Kontakt din sundhedsplejerske

Du kan kontakte din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk eller på nedenstående mobilnummer.

Ingrid Kaldan, sektionsleder, tlf.: 7232 5530

Vibeke Selch Laursen, koordinerende sundhedsplejerske & koordinator for Familieiværksætterne, tlf.: 7232 5663

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Øst (skoledistrikt Grønnevang):

 Christina Rye Gefke, tlf. 7232 5651

Liselotte Søgaard, tlf.: 7232 5671

Mette Höfelsauer, tlf.: 7232 5692

Mette Smedegaard, tlf.: 7232 5665

 

Sundhedsplejersker i Midtbyen (skoledistrikterne Hillerødsholm og Midtby):

 Ann Herløv Kloch, tlf.: 7232 5679

Annette Zaar Jensen, tlf.: 7232 5668

Lene Leth-Espensen, tlf.: 7232 5661

Sanne Spang Bruun, tlf.: 7232 5693

Signe Bregn Macon, tlf.: 7232 5664

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Vest (skoledistrikterne Sophienborg, Hillerød Vest, Hanebjerg og Kornmark):

 Anne Blinkilde, tlf.: 72325666

Bente Søndergaard, tlf.: 72325694

Helle Due Brabrand, tlf.: 72325667

Lene Kjær, tlf.: 72325672

Nina Sarring, tlf.: 72325662

Pernille Rostgaard, tlf.: 72325669

Winnie Gruby, tlf.: 72325674

Danielle Axelsen, orlov, pr.01.12.2017-30.11.2019

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS