Mandagsgruppen

Mandagsgruppen fungerer som et operativt handlende tværsektorielt samarbejdsorgan mellem Nordsjællands Politi Station Midt og Hillerød Kommune.

Mandagsgruppen er et redskab for hele ungeindsatsen, og det forventes, at den kan yde en hurtig og handlingsorienteret indsats. Gruppen har fokus på problemstillinger og samarbejde omkring de unge. Problemstillinger synliggøres hurtigt, hvilket gør det muligt, at yde en tidlig koordinerende indsats i det kriminalpræventive arbejde.

Et af de overordnede mål med denne del af SSP-Samarbejdet, er at have det samlede overblik over kriminalitetsudviklingen i Hillerød Kommune. Samarbejdet i Mandagsgruppen er garant for dette. 

Med baggrund i Mandagsgruppens sammensætning af fagpersoner fra forskellige forvaltningsgrene og politiembedet, er der en betydelig information på tværs i gruppen omkring unges aktiviteter i kommunens distrikter. Mandagsgruppen mødes hver mandag på Basen.

Sammensætning

Mandagsgruppen består af Basens faste medarbejdere, en rådgiver fra Ungeteamet i Familier og Sundhed, forebyggelsesbetjenten fra Nordsjællands politi station midt, samt SSP lederen, der også leder mødet.

den første mandag i hver måned udvides Mandagsgruppen med repræsentanter fra Kriminalforsorgen, Socialfaglig Enhed, Jobcenteret, U&U og Støtte-kontaktpersonteamet.

Målsætninger

Mandagsgruppen sikrer, at der handles på en sag inden for kort tid. Enten ved hjælp af yderligere oplysninger om de enkelte unge, eller ved at iværksætte en plan for, hvilke tiltag der er nødvendige.

Mandagsgruppen giver desuden mulighed for at koordinere det opsøgende arbejde, hvor Basens medarbejdere har mulighed for at indgå i løsningen af konkrete opgaver. Andre opgaver løses af Konfliktmæglerne i Hillerød Kommune. Mandagsgruppen har et tæt samarbejde med Ungerådgivningen.

Et af målene i Mandagsgruppen er, at der løbende i samarbejde med Politiet og Ungeteamet afholdes bekymringssamtaler i relevante sager. Samtalerne afholdes som udgangspunkt i hjemmet.

Målgruppe

  • Børn og unge, der er i risiko for, eller på vej ud i kriminalitet eller misbrug.
  • Børn og unge, der har brug for en hurtig og direkte kontakt på baggrund af oplysninger fra politiets døgnrapport, eller via henvendelser fra netværkene om anden uhensigtsmæssig adfærd.
  • Børn og unge, der har begået kriminalitet, og som allerede er kendt af Familie & Sundhed og Politiet.

Uddrag af retsplejeloven: 

§ 115.Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Stk. 2.I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Oplysningerne må i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

Stk. 3.Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social- og undervisningsområdet, i det kriminalitetsforebyggende samarbejde, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der indgår i et kriminalitetsforebyggende samarbejde, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her