Det Kriminalpræventive Lokalråd

Det Kriminalpræventive Lokalråd har til opgave at drøfte spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet.

Den løbende drøftelse og planlægning af det taktiske og udførende kriminalitetsbekæmpende samarbejde sker i forhold til

  • Politisk fastlagte indsatsområder
  • Fokusområdet fastsat i politikredsens strategiplan
  • Andre fokusområder, der udspringer af helt specifikke lokale behov for indsats

Lokalrådet kan fremkomme med henstillinger til politidirektøren om politiets opgavevaretagelse i lokalsamfundet og kan bidrage ved udarbejdelsen af en eventuel handleplan for lokalpolitiets arbejde i kommunen og samarbejdet mellem det lokale politi og lokale interessenter.

Politidirektøren kan fastsætte nærmere bestemmelser for rådets virksomhed.

Handleplan for det kriminalpræventive lokalråd

Læs handleplanen for det kriminalpræventive lokalråd for 2021 - 2022

Sammensætningen af Det Kriminalpræventive Lokalråd

Formand Pia Kjær
Afdelingschef Kultur og Udvikling i Hillerød Kommune
Mail: pkj@hillerod.dk
Telefon: 7232 5200


Næstformand Brian Grayston 
Vicepolitiinspektør stationsleder Nordsjællands Politi
Mail: bst009@politi.dk
Telefon: 7258 7017

 


Mødefrekvens i Det Kriminalpræventive Lokalråd

Det Kriminalpræventive Lokalråd holder jf. forretningsordenen møder 4 gange årligt. Se referater fra møderne i boksen til højre her på siden.

Kontakt politiets forebyggelsessektion i Hillerød

Politiets forebyggelsessektionen i Hillerød har en funktionspostkasse, som borgerne kan anvende til at komme i kontakt med afdelingen.
Adressen er: nsj-midt-forebyg@politi.dk.

Øvrige personlige henvendelse sendes som hidtil på de personlige mailadresser.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her