Undervisning for tosprogede elever

Her kan du læse om undervisningstilbud til elever, som har dansk som andetsprog, eller som har brug for intensiv danskundervisning for at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

Undervisning for nyankomne børn og unge

Basisundervisning i dansk som andetsprog foregår i Basis 1 og 2
Hillerød Kommune har basisundervisning for tosprogede elever, der endnu ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at følge undervisningen i folkeskolens 0. til 9. klasse. Basisundervisningen varer 1 år.

Elever på 0. til 3. klassetrin indskrives direkte på distriktsskolen, hvor de undervises i Basis 1 på Grønnevang Skole mandag til onsdag, og torsdag og fredag følger de undervisningen i deres stamklasse på distriktsskolen.

Elever på 4. til 6. klassetrin starter i Basis 2 på Grønnevang Skole alle fem dage i ugen. Efter 3-4 måneder i Basis 2 starter eleverne, efter en individuel vurdering, i deres stamklasse på distriktsskolen 2 dage om ugen - torsdag og fredag.

Se Retningslinjer for visitation til Basis 1 og 2

Her kan du læse vejledningen til organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog.

Modtagelsesklasse for sent ankomne indvandrere og flygtninge
For unge indvandrere og flygtninge mellem 14 og 18 år, der ankommer senere end den almindelige skolestart, er der en modtagelsesklasse på 10. klasseskolen.

Optagelse i en Basis- eller modtagelsesklasse foregår i samarbejde med kommunens tosprogskonsulent i Skoleafdelingen. Du kan kontakte konsulenten på tlf. 7232 5415.

Her kan du læse om modtagelsesklassen Supplerende undervisning i dansk som andetsprog
Undervisningen foregår i elevens folkeskoleklasse. 
Klasselæreren og andre fagpersoner vurderer elevens behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog.


Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning er et tilbud til elever fra 1. – 9. klasse. Kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune har besluttet, at tilbuddet også gælder for elever i børnehaveklasse.

Børn af statsborgere fra EU og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Færøerne og Grønland tilbydes 3 lektioner om ugen.

Ved tilmelding skal forældre være opmærksomme på, at Hillerød Kommune fra skoleåret 2015/2016 ikke opretter modersmålshold. Tilmeldte elever bliver henvist til nabokommunerne eller København. 

Tilmelding til modersmålsundervisning

Elever, der har ret til modersmålsundervisning, får udleveret tilmeldingsblanketten af klasselæreren. Tilmeldingen sker hvert år i februar måned. Det er dog muligt at tilmelde sig i løbet af året.Læringsløft af tosprogede elever

Projekt Læringsløft


Status efter 2 år


Projekt Læringsløft af tosprogede elever på Grønnevang Skole er et treårigt projekt, som er finansieret af A.P.Møller Fonden.

Projektet startede i august 2015 og afsluttes i juni 2018.

Formålet med Projekt Læringsløft af to-sprogede elever på Grønnevang Skole er gennem kompetenceudvikling af ledere og lærere, at sikre de tosprogede elever på skolen de bedste muligheder for at højne deres faglige resultater og trivsel, så de tilegner sig kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet har tre overordnede mål:
1. At løfte tosprogede elevers resultater - inden for rammerne af den almindelige undervisning
2. At udvikle inkluderende pædagogik - med fokus på den sproglige dimension i fagene
3. At udvikle metoder til en sprogbaseret fagundervisning for alle elever

I projektbeskrivelsen kan du bl.a. læse mere om resultatmål og indikatorer ift. de overordnede mål. Læs projektbeskrivelsen her.

Eleverne blev interviewet efter projektets første år. Se elevinterviews her.

Se evt. også forandringsteorien. 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS