Undervisning for tosprogede elever

Her kan du læse om undervisningstilbud til elever, som har dansk som andetsprog, eller som har brug for intensiv danskundervisning for at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

Undervisning for nyankomne børn og unge

Basisundervisning i dansk som andetsprog foregår i Basis 1 og 2
Hillerød Kommune har basisundervisning for tosprogede elever, der endnu ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at følge undervisningen i folkeskolens 0. til 9. klasse. Basisundervisningen varer 1 år.

Elever på 0. til 3. klassetrin indskrives direkte på distriktsskolen, hvor de undervises i Basis 1 på Grønnevang Skole mandag til onsdag, og torsdag og fredag følger de undervisningen i deres stamklasse på distriktsskolen.

Elever på 4. til 6. klassetrin starter i Basis 2 på Grønnevang Skole alle fem dage i ugen. Efter 3-4 måneder i Basis 2 starter eleverne, efter en individuel vurdering, i deres stamklasse på distriktsskolen 2 dage om ugen - torsdag og fredag.

Se Retningslinjer for visitation til Basis 1 og 2

Her kan du læse vejledningen til organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog.

Modtagelsesklasse for sent ankomne indvandrere og flygtninge
For unge indvandrere og flygtninge mellem 14 og 18 år, der ankommer senere end den almindelige skolestart, er der en modtagelsesklasse på 10. klasseskolen.

Optagelse i en Basis- eller modtagelsesklasse foregår i samarbejde med kommunens tosprogskonsulent i Skoleafdelingen. Du kan kontakte konsulenten på tlf. 7232 5415.

Her kan du læse om modtagelsesklassen 


Herunder finder du dokumenter med gode råd til lærerne og inspiration til undervisningen:
Gode råd til stamklasselærere
Inspirationshæfte Håndværk og Design
Inspirationshæfte Kristendom og Historie
Inspirationshæfte Matematik
Inspirationshæfte Natur og Teknologi
Inspiration til buddyordning
Retningslinjer for forældresamarbejdet

 


Supplerende undervisning i dansk som andetsprog
Undervisningen foregår i elevens folkeskoleklasse. 
Klasselæreren og andre fagpersoner vurderer elevens behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog.


Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn fra 1. – 9. klassetrin, hvis mindst én af forældrene kommer fra lande, der er medlem af den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonmiske Sarbejdsområde (EØS). Kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune har besluttet, at tilbuddet også gælder for elever i børnehaveklasse.

Dit barn kan tilmeldes modersmålsundervisning, hvis I har oprindelse i ét af disse lande: 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Børn fra Færøerne og Grønland er også berettiget til at modtage modersmålsundervisning.

Tilmeldingsskema til modersmålsundervisning

Elever, der har ret til modersmålsundervisning, får udleveret tilmeldingsskemaet af klasselæreren. Tilmeldingen sker hvert år i februar måned. Det er dog muligt at tilmelde sig i løbet af året.
Læringsløft af tosprogede elever


Her kan du kan læse evalueringen af projektet
Se også inspirationskataloget til sprogudviklende undervisning


Projekt Læringsløft af tosprogede elever blev gennemført i perioden august 2015 til juni 2018. Projektet blev finansieret af A.P. Møller Fonden.

Formålet med Projekt Læringsløft af to-sprogede elever på Grønnevang Skole var gennem kompetenceudvikling af ledere og lærere, at sikre de tosprogede elever på skolen de bedste muligheder for at højne deres faglige resultater og trivsel, så de tilegner sig kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet havde tre overordnede mål:
1. At løfte tosprogede elevers resultater - inden for rammerne af den almindelige undervisning
2. At udvikle inkluderende pædagogik - med fokus på den sproglige dimension i fagene
3. At udvikle metoder til en sprogbaseret fagundervisning for alle elever

 

Integrationshandleplan

Her kan du læse Hillerød Kommunes integrationshandleplan for årene 2020-2023

  

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her